Commissie thuiswonende ouderen: Ga (ver)bouwen en ga digitaal

Bereid ouderen voor op de boodschap dat zij zelf gaan opdraaien voor de kosten van hun oude dag, aldus de commissie.

Read More

Personeelskosten drukken steeds zwaarder op de zorg

De personeelskosten zijn tussen 2015 en 2018 met bijna 50 procent gestegen.

Read More

RVS over derde levensfase: Zet in op generatiebewust beleid

Ouderen kunnen en willen vaak nog veel, maar als samenleving maken we daarvoor te weinig ruimte. Verzilver hun potentieel.

Read More

Van gevaarlijke situaties naar veilig langer thuis wonen

Er zijn veel mogelijkheden om valpreventie in huis toe te passen en het huis levensloopbestendig te maken.

Read More

Capaciteitsplan: meer opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsplan bevat, naast adviezen over de instroom voor de jaren 2021-2024, enorm veel informatie.

Read More

Subsidiemogelijkheden voor e-health verruimd

In 2020 is er 28 miljoen als subsidie beschikbaar voor verdere ontwikkeling van e-health bij mensen thuis.

Read More

Ruim 13 sterfgevallen per dag door een val

Jaarlijks overlijden er ruim 5.300 mensen door een val en dat zijn grotendeels ouderen.

Read More

Overkoepelend programma in de strijd tegen dementie

Dementie wordt doodsoorzaak nummer 1. Minister De Jonge lanceert een dementiestrategie.

Read More

Langdurige zorg vaker thuis geboden

Bij Wlz-zorg is het aantal cliënten in verpleeghuizen gedaald en het aantal cliënten thuis juist gestegen.

Read More

Wat als de zorg voor thuiswonende ouderen wegvalt?

Het wegvallen van wijkverpleging treft vooral kwetsbare mensen en leidt tot een toename van het aantal bewoners in een verpleeghuis.

Read More