Overkoepelend programma in de strijd tegen dementie

Overkoepelend programma in de strijd tegen dementie

Datum: 13 december 2019

Dementie. Deze nietsontziende aandoening ontwikkelt zich in razend tempo tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. En tegelijk tot de duurste aandoening. Nu telt ons land ongeveer 265.000 mensen met dementie. Dat aantal groeit naar ruim een half miljoen 2040. De zorgkosten die met dementie samenhangen zullen stijgen van €6,6 miljard nu naar €15,6 miljard in 2040. Meer dan een verdubbeling dus. Dat vraagt om een intensieve, gecoördineerde aanpak. Minister Hugo de Jonge van VWS heeft een nieuwe nationale dementiestrategie aangekondigd die hij in het voorjaar van 2020 aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Met het Deltaplan zijn veelbelovende resultaten geboekt als het gaat om onderzoek en wat betreft het dementievriendelijk maken van de samenleving. Maar gezien het sterk stijgend aantal mensen met dementie en de impact van de aandoening voor mensen en hun omgeving, is er nog veel te doen. Zeer veel.

Nationale dementiestrategie
In vervolg op het Deltaplan Dementie start minister De Jonge daarom in 2021 met de nationale dementiestrategie, een overkoepelend dementieprogramma dat aansluit bij al lopende programma’s op het gebied van de ouderenzorg. In de periode van 2021 tot 2030 zet deze nationale dementiestrategie in op:

  • Meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, behandeling en genezing van dementie. Het onderzoeksbudget hiervoor zal worden verdubbeld van 8 miljoen naar 16 miljoen per jaar.
  • Meer verbinding in de samenleving, zodat mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen. Daarbij gaat het om het benutten van de mogelijkheden van mensen met dementie die – afhankelijk van de mate en vorm van de achteruitgang – vaak nog geruime tijd op een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
  • Verbeteren van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Er zijn veel goede nieuwe zorgconcepten ontwikkeld, bijvoorbeeld rond de sociale benadering van dementie. Ook is meer mogelijk met de moderne technologie. Wat betreft brede implementatie is nog winst te boeken. Een specifiek implementatieprogramma moet ervoor gaan zorgen dat dit inderdaad gebeurt.
  • Een sterke rol van Nederland in de wereldwijde aanpak van dementie. Nederland is een gidsland in de aanpak van dementie. De strategie zet zwaar in op het delen van de beschikbare kennis en het intensiveren van de internationale samenwerking bij onderzoek en bij het toepassen van zorgconcepten.

Wereldwijd is er een groei van 46,8 miljoen mensen met dementie in 2015, 74,7 miljoen in 2030 en 131,5 miljoen in 2050. De totale kosten van dementiezorg zijn naar verwachting in 2030 gestegen tot € 2,7 biljoen per jaar. Daarom is niet alleen een nationale maar ook een internationale strategie cruciaal. In de zomer van 2020 vindt op initiatief van Nederland daarom een internationale topbijeenkomst plaats waar de leidende spelers op het gebied van dementieonderzoek en -zorg samen de contouren van een internationale strategie willen opstellen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *