Ruim 13 sterfgevallen per dag door een val

Ruim 13 sterfgevallen per dag door een val

Datum: 18 december 2019

In 2018 overleden in ons land maar liefst 4.628 inwoners ten gevolge van een accidentele val, bijna 600 meer dan het jaar daarvoor. Dat gaat dus om een ongeval waarbij een persoon valt, struikelt of uitglijdt. Valpartijen met een vervoermiddel (zoals fiets, brommer of scootmobiel) tellen niet eens mee. Dat komt neer op gemiddeld 13 (!) fatale vallen per dag, waardoor iemand binnen 30 dagen overlijdt.  Van alle dodelijke ongevallen gaat het bij 8 op de 10 om een accidentele val.

Ruim drie kwart van de overledenen na een accidentele val was tachtig jaar of ouder. Toch is stijgende aantal doden door een accidentele val niet alleen een gevolg van de vergrijzing. Dat meldt het CBS in haar berichtgeving. Want ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie) is vooral in de laatste vier jaar bij zowel mannen als vrouwen een stijging te zien. In 2018 was het sterftecijfer door een val voor mannen 29 procent hoger dan in 2014, voor vrouwen 45 procent hoger.

Ruim 5.300 mensen
En dan zijn we er nog niet. Want in 2018 overleden ook nog eens 714 mensen meer dan dertig dagen na de val, maar wel ten gevolge van de complicaties van dat incident. Waarvan ruim de helft bij de val een heup had gebroken. Dat maakt het totaal op: 5.342 overlijdens ten gevolge van een val in een jaar tijd.

Ziekenhuisopnames
Daarnaast zijn er natuurlijk nog de ziekenhuisopnames na een accidentele val. Dat aantal is niet precies bekend maar ligt in ieder geval tussen de 66.000 en 70.000. Het aantal ouderen is hier minder sterk in vertegenwoordigd: namelijk 4 op de 10 opnames. Bij jongeren betreft het vaak sportongelukken, bij tachtigplussers is uitglijden of struikelen meestal de oorzaak, gevolgd door een val uit bed en een val van de trap.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *