Subsidiemogelijkheden voor e-health verruimd

Subsidiemogelijkheden voor e-health verruimd

Datum: 7 januari 2020

Met behulp van e-health thuiswonende ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis laten wonen. In het kort is dat het doel van de SET: de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Een zorgaanbieder kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een subsidieaanvraag indienen. Het goede nieuws? Per 1 februari a.s. wordt de SET uitgebreid, met een extra subsidie en lagere ondergrens. 

De wijziging van deze regeling is met toelichting in de Staatscourant geplaatst. Het subsidieplafond voor 2020 is 28 miljoen euro, hetzelfde bedrag als voor 2019.

Wijzigingen
De SET wordt uitgebreid en wel als volgt:
– Er komt een optionele voorfase van de SET. Dit is een extra subsidie van maximaal €20.000. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
– De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag. De bovengrens blijft gelijk.
– Verruiming van de opleidingskosten. Hieraan zijn geen restricties meer verbonden.
– De huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

Extra subsidie
Er komt dus een extra subsidie als optionele voorfase van de SET van maximaal €20.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap te komen tot een aanvraag voor de SET. De doorvertaling van deze visie naar een concreet activiteitenplan kan namelijk worden gebruikt voor het doen van een SET aanvraag.

Ook een zeer belangrijke wijziging: voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een SET aanvraag te doen. Het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.

Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Aanvraag indienen
Aanvragen voor de SET-regeling kunnen doorlopend worden ingediend. Aanvragen na 1 februari a.s.worden volgens de gewijzigde regelgeving beoordeeld. Daarvoor zijn vanaf januari de aangepaste formulieren beschikbaar op rvo.nl/set

Rol Reos
ROS’en kunnen bij de aanvraag een belangrijke rol spelen. Recent nog kreeg het project Stevit 298.000 euro SET-subsidie. Daardoor wordt het voor 300 patiënten in de wijk Stevenshof in Leiden mogelijk om thuis hun gezondheid te meten. Reos verzorgde de aanvraag van deze subsidie in opdracht van huisartsenpraktijk Stevenshof, het LUMC, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Reos verzorgt ook de projectleiding van Stevit.

Zie ook de artikelen op ZorgenZ:
Stimuleringsregeling, 90 miljoen voor e-health thuis
Zelf je gezondheid meten? In Leiden gebeurt het

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *