Personeelskosten drukken steeds zwaarder op de zorg

Personeelskosten drukken steeds zwaarder op de zorg

Datum: 14 januari 2020

Personeelskosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in de zorgsector. Vooral zorginstellingen kampen hiermee. Want de kosten van inhuur van medewerkers in ziekenhuizen, ggz, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg zijn in een paar jaar – namelijk tussen 2015 en 2018 – maar liefst gestegen met 49 (!) procent. Dat heeft grote impact op het bedrijfsresultaat. 

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.  Die gaan alleen over de financiën van zorginstellingen, maar ook de eerste lijn heeft hier ongetwijfeld last van.

Terug naar de zorginstellingen: de totale bedrijfslasten van de genoemde vier grootste zorgsectoren namen in de periode 2015–2018 sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten. Bijna driekwart van de stijging van de bedrijfslasten in deze periode is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten. De kosten van het vaste personeel zijn toegenomen met 9 procent, dat is nog te overzien. De toename komt voornamelijk vanwege de kosten voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Ggz-resultaat sterk gedaald
Vooral de ggz-sector komt daardoor in de problemen. Het resultaat (voor belastingen) is in die jaren gedaald met maar liefst 80 procent. Het resultaat van de geestelijke gezondheidszorg was hierdoor nog maar net aan positief. Bij verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen nam het resultaat opvallend genoeg juist toe. Dat heeft vooral te maken met de toekenning van extra gelden voor een kwaliteitsimpuls in de verpleeghuiszorg en door de toenemende vraag naar zwaardere zorg.

Verwachting komende jaren
En de sterke toename van personeelskosten is beslist nog niet voorbij. Door het tekort aan arbeidskrachten zal ook in het komende jaar (en de jaren daarna) vaak een beroep moeten worden gedaan op personeel dat niet in loondienst is. Daarnaast stijgen de salariskosten van het vaste personeel de komende jaren stevig, is de verwachting. Want juist door de arbeidsmarktproblematiek, nemen de salariseisen ook toe. En er zullen meer zorgverleners gaan werken als zzp’er, omdat de vraag onverminderd groot is en naar verwachting zelfs nog stijgt, waardoor het ondernemersrisico laag is.

(Illustratie: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *