Langdurige zorg vaker thuis geboden

Langdurige zorg vaker thuis geboden

Datum: 12 december 2019

Het zijn veelzeggende cijfers. Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg in 2015 is het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt, gestegen met 5 procent. Dat zal niemand verbazen. Maar: die stijging zit alleen in het aantal cliënten met zorg thuis. Het aantal cliënten met zorg en verblijf daalde daarentegen juist licht. Dit dus ondanks de toenemende vergrijzing.

Dat maakt het CBS bekend op basis van voorlopige cijfers over 2018, ontleend aan de Monitor Langdurige Zorg. Personen met een psychische stoornis en Wlz-zorg zijn overigens in het overzicht niet meegenomen.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben, komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan in een instelling zijn, of thuis, al of niet in een aangepaste woning.

In 2018 maakten 278.000 personen gebruik van zorg op grond van de Wlz. Bijna 30 procent daarvan woont thuis, namelijk 80.000 mensen die thuis wonen. In 2015 was dat met 65.000 mensen 25 procent. De grootste groep ontvangt dus Wlz-zorg met verblijf in een instelling. De omvang van deze groep is met 198.000 personen iets kleiner dan in 2015.

Dementie
De stijging van het aantal Wlz-cliënten dat zorg thuis krijgt, zit vooral bij cliënten met zorg voor een verstandelijke handicap of een psychogeriatrische aandoening. Een psychogeriatrische aandoening is een aandoening aan de hersenen die verband heeft met ouderdom, zoals dementie. In beide groepen is sprake van een sterke stijging. In 2018 kregen 46.000 mensen met een verstandelijke handicap zorg thuis op grond van de Wlz. In 2015 waren dat er nog 37.000. De stijging van het aantal psychogeriatrische cliënten nam in die periode toe van 14.000 tot 22.000.

Zwaardere vorm van zorg
Maar liefst 98 procent (ofwel 118.000 personen) van de Wlz-zorg in verzorgings- en verpleeghuizen betreft een zwaardere vorm van zorg. Hieronder valt wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. In 2015 was dat nog 90 procent. Het aandeel van de lichtere vormen van zorg, zoals beschut wonen met begeleiding, is vanaf de invoering van de Wlz afgenomen en veelal overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zie het volledige bericht van het CBS

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *