Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis
jun14

Nieuwe handreiking kwetsbare ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt explosief. In 2040 is de vergrijzing op zijn hoogtepunt en telt Nederland meer dan een kwart 65-plussers. Voor een deel actieve, kwieke ouderen, maar op een gegeven moment worden de meesten toch kwetsbaar. En juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg, veelal van verschillende eerstelijnszorgverleners. Een samenhangende aanpak is van belang. Echter: hoe komt dat tot stand? Voor het...

Read More
Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg
jun13

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek. Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en...

Read More
Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis
jun10

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More
Magazine over toezicht op zorgnetwerken
jun04

Magazine over toezicht op zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen jaren naar de zorgnetwerken van verschillende kwetsbare doelgroepen gekeken. Wat is de inspectie opgevallen in het toezicht? Welke creatieve ideeën van zorgverleners kwamen ze tegen? De IGJ heeft er een magazine over uitgebracht: Toezicht op zorgnetwerken. De uitgave is bedoeld om zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren....

Read More
Keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt
jun03

Keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over de criteria die van belang zijn voor ouderen en mantelzorgers bij de keuze voor een verpleeghuis. Bij het nut van deze adviesvraag zet de Raad grote vraagtekens. Want er is pas sprake van keuzevrijheid als er iets te kiezen valt. En juist keuzevrijheid voor verpleeghuis ontbreekt. Vrijwel niemand kan kiezen, men moet genoegen nemen met wat...

Read More
Palliatieve zorg aan ouderen is complex
mei29

Palliatieve zorg aan ouderen is complex

Op 12 september a.s. is er een congres over palliatieve zorg aan ouderen. Centraal staan de dilemma’s en complexe vraagstukken rondom het levenseinde. “Palliatieve zorg aan ouderen betreft vaak een langere periode, waarbij sprake kan zijn van een stapeling van problemen. Een goed thuiszorgsysteem is daarbij, met afstemming tussen zorgverleners onderling en met de informele zorg, van groot belang. Het is een uitdaging om dat met...

Read More
“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”
mei27

“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”

In de zorg zijn momenteel twee grote problemen. Mensen verdwalen in de zorg en we slagen er niet in om maatwerk te leveren. Dat zei Pauline Meurs gisteren in het discussieprogramma Buitenhof, aan de vooravond van haar vertrek als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). “Het verschil durven maken is moeilijker dan we denken.” Als voorbeeld van waar maatwerk nodig is, noemde Meurs iemand met psychische...

Read More
Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken
mei23

Financiering inzet poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

Zilveren Kruis heeft een driejarige financiering toegezegd voor inzet van poh-ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken. Dit bedrag komt vanuit de substitutiegelden, bedoeld om de toestroom naar het ziekenhuis af te remmen. Als de eerste lijn de kwetsbare ouderen in Amsterdam goed in beeld heeft, kan dat een deel van de opnames voorkomen, is de achterliggende gedachte. Ook kan de kwetsbare/complexe patiënt bij ontslag beter...

Read More
Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams
mei17

Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de versnippering in de wijkverpleging aanpakken. Hij wil dat voor iedereen herkenbare teams wijkverpleging integrale zorg gaan verlenen in de wijk en dat deze teams gaan samenwerken. Als één team gaan samenwerken in de buurt wil de bewindsman volgend jaar al invoeren voor de avonden en weekenden. Ook moet de bekostiging op de schop. De bewindsman wil gaan belonen voor zorg de het best past bij de...

Read More
Actiz: Flinke verbetering organisatie van Eerstelijnsverblijf
mei08

Actiz: Flinke verbetering organisatie van Eerstelijnsverblijf

De organisatie van Eerstelijnsverblijf (ELV) is verder verbeterd dankzij de vaststelling van een aantal verplichtende criteria. Deze criteria zijn noodzakelijk om een uniforme en transparante betaaltitel te realiseren, waarmee de financiering en het voortbestaan van ELV wordt geborgd met een eigen budget. ZN, NZa en ActiZ hebben deze criteria ontwikkeld. Ze beschrijven vier functionaliteiten die aanwezig moeten zijn binnen de...

Read More