Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement

Technologie essentieel voor triple aim en populatiemanagement

Datum: 30 januari 2019

Hoe kan in de toekomst goede zorg gegeven worden aan steeds meer ouderen met chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten omlaag brengen? De oplossing is volgens proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: zorg persoonsgericht en proactief aanbieden. Het gebruik van kennistechnologie is daarbij essentieel. Dat betekent: gebruik maken van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties. 

In proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio werken Alphen op één Lijn, Rijncoepel, SCAL Medische Diagnostiek, Zorgbelang inclusief en Zorg en Zekerheid samen aan persoonsgerichte en pro-actieve zorg. In deze regio (Zuid-Holland Noord) is er een groot aantal pilots om de zorg aan de individuele patiënt te optimaliseren.

Uitbreiding met Zorggroep Katwijk
Inmiddels is Gezonde zorg, Gezonde regio gestart met fase 2, waarbij Zorggroep Katwijk is aangehaakt. Jet Hueting, voorzitter zorggroep Katwijk: “Zorggroep Katwijk wil niet alleen meedoen aan, maar vooral ook meedenken over zinnige uitkomstmaten voor een betaalbare, toekomstbestendige eerstelijnszorg van hoge kwaliteit. Daarvoor lijkt Gezonde zorg, Gezonde regio een uitstekend instrument.”

Toepasbare techniek
De andere partners benadrukken de ingezette verbetering van de gezondheidszorg. Dat blijkt ook uit de positieve triple aim scores van de pilots. Ze zien de kennistechnologie als een goed middel om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Hans van Selm, bestuurder Alphen op één Lijn: “We hebben bewezen dat de techniek toepasbaar is in de zorgpraktijk. Nu gaan we vol inzetten op het verbreden van deze nuttige toepassing om te komen tot de doelstelling van “triple aim+2.”

Data-infrastructuur: route richting triple aim
Ook Zorg en Zekerheid ziet de ontwikkelde data-infrastructuur als belangrijke route richting triple aim en populatiemanagement. De verzekeraar wil daarom actief betrokken blijven bij de interventies. Eric Verkaar, directeur Zorgbelang inclusief benadrukt eveneens het belang van de techniek: “Techniek dient de mens. Door goede analyses te maken van reeds bekende gezondheidsgegevens kunnen we de zorg beter en veel meer op maat maken. Slimme datatechnieken zijn goed voor de kwaliteit van zorg voor mensen en ook goed voor de beheersing van de kosten. Door deze techniek komt de patiënt nog meer centraal te staan.”

Deze tekst is een beknopte samenvatting uit berichtgeving van Reos. Lees het volledige Reos-artikel: Gezonde zorg, Gezonde regio start fase 2 met nieuwe partner Zorggroep Katwijk

Zie ook artikel bij ZorgenZ: Reos adviseert Alphens ketenoverleg bij Positieve Gezondheid

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *