Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens

Patiëntgeheim: basis voor wettelijke bescherming van gezondheidsgegevens

Datum: 28 januari 2019

De wereld van zorg en gezondheid wordt steeds digitaler. Wat gebeurt er met online gegevens en wie heeft de regie? Gezondheidsgegevens in digitale omgevingen van zorgverleners vallen onder het medisch beroepsgeheim. Maar bijvoorbeeld gezondheids-apps zijn van de burgers en zij hebben deze juridische bescherming niet.  Iedereen heeft recht op dezelfde bescherming van al zijn gezondheidsgegevens als onder het beroepsgeheim. Dat vat de Patiëntenfederatie samen onder de term: ‘Patiëntgeheim’.

Gezondheidsgegevens van een individu zouden niet vogelvrij mogen zijn, stelt de Patiëntenfederatie in haar position paper ‘Het Patiëntgeheim’. Het medisch beroepsgeheim is verankerd in verschillende wetten en regelgeving. Dat zelfde zal moeten gelden voor het Patiëntgeheim, dat een wettelijk recht moet regelen voor burgers op geheimhouding van al hun gezondheidsgegevens. Dit ongeacht wie die gegevens bewaart of waar deze zijn opgeslagen. Iedereen die gezondheidsgegevens beheert van of voor een persoon zou die gegevens geheim moeten houden. Dat betreft dus ook  de gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Verbod om vraag naar gezondheidsgegevens
De leverancier van een PGO valt op dit moment niet onder het verschoningsrecht en heeft geen zwijgplicht. Dat betekent dat justitie gemakkelijk via een PGO-leverancier aan iemands gezondheidsgegevens kan komen. De Patiëntenfederatie wil dat voorkomen. Daarom moeten het zwijgrecht en verschoningsrecht ook voor deze leveranciers gelden.

De druk vanuit overheidsinstanties en verzekeraars om gezondheidsgegevens af te geven, neemt  toe als mensen deze zelf beheren. Daarom is er een expliciet verbod nodig om gezondheidsgegevens aan een persoon te vragen. Tegelijk is bewustwording noodzakelijk bij  burgers over hun rechten met betrekking tot het beheren en delen van zijn gezondheidsgegevens.

Twee aandachtspunten
De Patiëntenfederatie pleit bij wet regelen voor een goed en veilig Patiëntgeheim, met twee onderdelen:
1 Verschoningsrecht en zwijgplicht voor de beheerder van gezondheidsgegevens (bv. PGO-aanbieder)
2 Bescherming voor de patiënt dat hij niet onder druk kan worden gezet om zijn gegevens te delen

Suggesties voor uitvoering
In haar position paper geeft de Patiëntenfederatie een denkrichting met suggesties voor de totstandkoming van het Patiëntgeheim. Daarbij gaat ze in op de wetgeving, de techniek, de organisatorische kant, gedrag, toezicht en handhaving.

 

(Foto: van position paper)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *