Zorg op afstand: behandeling chronisch hartfalen in basispakket

Zorg op afstand: behandeling chronisch hartfalen in basispakket

Datum: 5 maart 2019

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Het betreft een behandeling waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt.

De patiënt stuurt via deze sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de hartfalenverpleegkundige en cardioloog informatie waardoor zij de behandeling op afstand kunnen aanpassen. Zo proberen ze de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen. Zorg op afstand dus, met behulp van e-health of telezorg.

Voorwaarden voor vergoeding
De vergoeding van de behandeling geldt voor de duur van 4 jaar. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Vergoeding van CardioMEMS uit het basispakket is alleen voor patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnames. De patiënten moeten daarnaast deelnemen aan onderzoek, waardoor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van CardioMEMS kan worden bepaald. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar.

Voorwaardelijke toelating
In 2012 is voor het eerst een behandeling voorwaardelijk toegelaten aan het verzekerde pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk toe te laten, krijgen patiënten in onderzoeksverband toegang tot deze potentieel veelbelovende vormen van zorg. Daarbij komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating valt een besluit over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket.

Subsidieregeling veelbelovende zorg
Begin januari 2019 is de subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’ van kracht. Deze vervangt de regeling voorwaardelijke toelating, met uitzondering van de onderzoekstrajecten die in 2020 gaan starten of die al gestart zijn.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *