Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht

Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht

Datum: 21 april 2017

verpleging_thuis_zorgenzEr doet een aantal hardnekkige fabels de ronde rondom de implementatie van de Transmurale Zorgbrug, zoals over het Compleet Geriatrisch Assessment (CGA). Dat zou minimaal twee uur in beslag nemen. Maar het kan ook bij ouderen thuis zijn afgenomen en dat bespaart veel tijd.Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam hebben 40 deelnemers van diverse ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, opleidingen en ouderen deze fabels onlangs ontkracht, zo meldde de website van Beter Oud

Steeds meer ziekenhuizen implementeren de Transmurale Zorgbrug voor een warme overdracht van ziekenhuis naar thuis. Ook ZorgenZ berichtte meerderde malen over deze nieuwe werkwijze. Bijvoorbeeld: Transmurale Zorgbrug in kaart gebracht.

Om welke fabels gaat het?
1. Het afnemen van het Compleet Geriatrisch Assessment (CGA) duurt altijd minimaal twee uur. Veel van de punten in het CGA zijn onderdeel van de verpleegkundige anamnese die afgenomen wordt bij opname in het ziekenhuis. Een andere mogelijkheid is dat er bij ouderen thuis al een CGA is afgenomen. Zo kan het CGA ook onderdeel zijn van de overdracht naar het ziekenhuis. Dit kan veel tijd besparen.

Alleen het geriatrieteam kan het CGA afnemen
2. Het CGA is een multidomein beoordeling en komt tot stand door samenwerking tussen de verpleegkundige, afdelingsarts en het geriatrieteam. Een deel van de vragen kan bij opname door de verpleegkundige van de afdeling worden gesteld; niet alles hoeft door het geriatrieteam gedaan te worden. Schakel bij ouderen met problemen in het psychisch domein (delier, dementie, depressie), bij polyfarmacie, of bij vijf of meer geriatrische problemen het geriatrieteam in.

De Transmurale Zorgbrug moet geïmplementeerd worden, zoals het AMC het ooit tijdens het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft bedacht
3. Een aantal kernelementen bepaalt de effectiviteit van de transmurale zorgbrug:
• het CGA bij opname in een samenwerking tussen afdeling en geriatrieteam;
• de warme overdracht;
• de eerste huisbezoeken na ontslag.
Deze aspecten bepalen de werkzaamheid van de Transmurale zorgbrug. Hoe deze kernelementen worden uitgevoerd, kan verschillen. Voor de screening wordt er nu vaak gebruik gemaakt van de VMS criteria kwetsbare ouderen in plaats van de ISAR HP. Met welk meetinstrument bepaalde geriatrische problemen worden vastgesteld, is van de lokale situatie afhankelijk.

De wijkverpleegkundige moet altijd naar het ziekenhuis komen om kennis te maken
4. Hoe en door wie de warme overdracht precies plaatsvindt, kan verschillen. In plaats van de wijkverpleegkundige kan ook de POH ouderenzorg een deel van de taken op zich nemen. Er is dus zeker mogelijkheid om te variëren in implementatie van elementen van de Transmurale Zorgbrug. De meerwaarde van de warme overdracht is dat de informatie die nodig is gelijk op het moment van ontslag bekend is. De wijkverpleegkundige kan hierdoor goed anticiperen op wat thuis nodig is. Nu wordt deze informatie pas laat overgedragen. Wanneer een bezoek aan het ziekenhuis niet mogelijk is, kan het ook op andere manieren, zoals via Skype. Belangrijk is dat de wijkverpleegkundige, patiënt en afdelingsverpleegkundige samen het gesprek voeren en het CGA doorspreken.

Warme overdracht door wijkverpleegkundige of POH ouderenzorg


(FotoKzenon/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *