Handreiking substitutie

Handreiking substitutie

Datum: 8 juli 2017

Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Deze beweging is essentieel om de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren. Maar hoe komt verplaatsing van zorg tot stand? De Federatie Medisch Specialisten en de LHV hebben dit geïnventariseerd.

Samenwerkingsafspraken huisarts / specialist
De Federatie en de LHV hebben gezamenlijk een handreiking uitgebracht met de titel: Substitutie van zorg huisarts en medisch specialist samen aan de slag. De handreiking bevat uitgangspunten en praktische handvatten, gericht op het tot stand brengen van lokale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. Aan de hand daarvan is het mogelijk bepaalde vormen van zorg of zorgprocessen zo optimaal mogelijk vorm te geven om patiënten zoveel mogelijk in de eerste lijn te kunnen behandelen. Zorg dichtbij als het kan.

Geen blauwdruk
Substitutie kan op vele manieren: van een teleconsult tussen huisarts en medisch specialist, specialistisch ondersteunde zorg in een anderhalvelijns centrum, tot volledige substitutie van specifieke zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. Bekend voorbeeld van substitutie is de ketenzorg voor patiënten met astma/COPD en diabetes mellitus type 2. Ander bekend voorbeeld is de integratie van de huisartsenposten en de SEH’s, die steeds meer plaatsvindt. Om structureel te komen van verplaatsing van zorg te bereiken, is lokale/regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten essentieel. De inhoudelijke invulling zal per regio verschillend zijn. Hiervoor is dan ook geen landelijke blauwdruk op te stellen.

Meer informatie
De Handreiking omvat aandachtspunten voor:
= de kwaliteit, veiligheid en continuïteit;
= de organisatie/afstemming;
= voor financiële afspraken.
Naast de handreiking heeft de Federatie van Medisch Specialisten ook een factsheet en checklist substitutie van zorg uitgegeven. Ook dit is een handige tool als bij het ontwikkelen van substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *