Tekort aan eerstelijns bedden en geen regionaal loket

Tekort aan eerstelijns bedden en geen regionaal loket

Datum: 12 juni 2017

Het centrum Sûnenz in Drachten is een van de voorlopers met een huisartsenhospitaal.

In een onlangs gehouden LHV-ledenpeiling geeft bijna tweederde van de huisartsen aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Al is er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering te zien. Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een ELV-bed: het kost te veel tijd, het is onduidelijk waar welk bed zich bevindt en de bedden zijn niet direct beschikbaar. Huisartsen willen bij één regionaal loket terechtkunnen met hun vraag voor een ELV-bed.

Aan de peiling deden 1340 huisartsen mee. Door het ELV onder de Zorgverzekeringswet te brengen, zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk gemaakt om het ELV goed te regelen en voldoende bedden in te kopen. Demissionair minister heeft een duidelijke rol belegd bij ZN en zorgverzekeraars om deze taak op zich te nemen en ziet ook graag dat er een landelijk dekkend netwerk komt van regionale coördinatiepunten/loketten ELV, zoals de LHV dat bepleit. In de ledenpeiling onderstrepen huisartsen die wens door massaal aan te geven dat ze bij een regionaal loket terecht willen kunnen met hun vraag voor een ELV-bed.

Waar blijven de regionale loketten? 
Uit de peiling blijkt echter dat het regionale loket op slechts een beperkt aantal locaties bestaat: 25 procent van de respondenten geeft aan dat er een loket is. Tegelijkertijd zeggen huisartsen dat de bestaande regionale coördinatiepunten niet altijd naar behoren functioneren. De LHV weet dat in sommige regio’s nog wordt gewerkt aan de oprichting van een loket. Ondanks deze ontwikkeling noemt de LHV het resultaat van de ledenpeiling zorgelijk; de regionale loketten komen onvoldoende van de grond.

Te weinig bedden
Dat er capaciteitsproblemen zijn komt duidelijk naar voren; huisartsen (40%) geven aan dat ze hun patiënten niet kwijt kunnen. Hoe groot het probleem is, kan de LHV vanuit de peiling niet onderbouwen. En doordat regionale loketten ontbreken, is inzicht hierin moeilijk te krijgen.

Administratieve belasting
De LHV heeft zich vanaf begin dit jaar hard gemaakt ervoor te zorgen dat er geen extra administratieve last ontstaat rond het ELV. Toch blijkt uit de peiling dat huisartsen administratieve last ondervinden.
Samen met Actiz heeft de LHV een voorstel gedaan voor het terugdringen van de administratieve lasten als het gaat om het invullen van verwijsbriefjes. Zorgverzekeraars hebben aangegeven bereid te zijn hun beleid hierop aan te passen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *