Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Hoofdpijn Netwerk Noord: fysiotherapeuten behandelen hoofdpijnpatiënten

Datum: 3 augustus 2017

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten, Hoofdpijn Netwerk Noord geïnitieerd. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de eerste lijn. Dat meldt de website van het ziekenhuis.

Circa vier procent van de Nederlanders heeft last van chronische hoofdpijn. Bij chronische hoofdpijn heeft een patiënt meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn gedurende een periode van minimaal drie maanden.
Het Martini Ziekenhuis heeft een specialistisch Hoofdpijncentrum, waarbij een multidisciplinair team werkt aan de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische hoofdpijn. Dit team ziet jaarlijks ruim zeshonderd patiënten met chronische hoofdpijn. De meeste patiënten worden verwezen via de huisarts, maar ook neurologen vanuit omliggende ziekenhuizen verwijzen door naar het Martini Ziekenhuis. Kenmerkend voor het Hoofdpijncentrum is de nauwe samenwerking tussen neuroloog, hoofdpijnverpleegkundige, fysiotherapeut, neuropsycholoog en (zo nodig) gynaecoloog en psychiater.

Behandeling door fysiotherapeut in de buurt
Voor veel patiënten biedt fysiotherapie een goede en effectieve behandeling bij chronische hoofdpijn. Tjerk Munsterman, fysiotherapeut van het Martini Ziekenhuis, heeft het initiatief genomen om een netwerk van fysiotherapeuten op te richten die een juiste behandeling biedt bij hoofdpijn. “Het is onmogelijk om de ruim driehonderd patiënten met hoofdpijnklachten die ik jaarlijks zie zelf te behandelen. Daarom hebben we met ruim twintig fysiotherapeuten, verspreid over de noordelijke regio, goede afspraken gemaakt over de inhoud van de behandeling. Kern van de behandeling is het trainen van diepe nekspieren. Ook de wetenschap laat zien dat oefenen van de nek het belangrijkste onderdeel van de behandeling is. Voor de patiënt is het prettig dat hij voor een goede behandeling terecht kan bij een fysiotherapeut in de buurt”, aldus Munsterman op de site.

Zoveel mogelijk behandelen in eerste lijn
Het Martini Ziekenhuis stelt als ambitie om patiënten zoveel mogelijk te behandelen in de eerste lijn. Op die manier probeert het ziekenhuis de zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden en kan het zich focussen op patiënten waarbij behandeling in het ziekenhuis echt noodzakelijk is.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *