Zorg voor Later: Ben jij er straks voor mij?

In het Brabantse project ‘Zorg voor Later’ worden mensen bewust gemaakt van het belang van een stevig sociaal netwerk. Ze leren hoe ze bijtijds kunnen bouwen aan zinvolle contacten. Een sterk punt van dit project is dat vrijwilligers en beroepskrachten er in een vroeg stadium bij zijn betrokken. Zorg voor Later heeft geprofiteerd van het lokale netwerk waarin inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten participeren. Ook de persoonlijke...

Read More

Online platform sociaal domein en Positieve Gezondheid

Machteld Huber heeft onlangs het Netwerk Positieve Gezondheid gepresenteerd als dé ontmoetingsplek voor iedereen die wil meedoen om Positieve Gezondheid verder te brengen. Het vormt een onderdeel van de site 1sociaaldomein.nl. Dit is platform dat alle relevante spelers verbindt: uitvoerend professionals, leidinggevenden, ambtenaren, adviseurs, onderzoekers, vrijwilligers en mantelzorgers. Professionals treffen elkaar daar met vragen...

Read More

Wat is de juiste zorg op de juiste plek voor gemeenten?

De beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. Het gaat om het voorkomen van (duurdere) zorg (preventie), het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis), en het vervangen van zorg door andere zorg (bijvoorbeeld door e-health). Gemeenten hebben hierin een sleutelrol. In een position paper staan de randvoorwaarden voor gemeenten om deze rol waar te maken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft...

Read More

Bruins: Geen landelijke regie bij zorg op de juiste plek

Minister Bruins (Medisch Zorg) vindt het niet zijn verantwoordelijkheid om de regie te nemen daar waar het kan om de zorg beter en goedkoper te maken. Er moet ruimte zijn voor regionaal en lokaal maatwerk. Ook gelooft de bewindsman niet in blauwdrukken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen. Bruins stelt dat hij met betrokken partijen in verschillende zorgsectoren...

Read More

Straatdokters willen voorlichtingscampagne over nieuwe regeling onverzekerden

Er dreigt een nieuwe epidemie te ontstaan, namelijk een van onverzekerden. Daarom pleiten Nederlandse straatdokters voor een voorlichtingscampagne die zorgverleners en wijkteams de informatie geven die zij nodig hebben om de grote groep aan onbehandelde onverzekerden een halt toe te roepen. Dat schrijft de Rotterdamse straatdokter Marcel Slockers in zijn column in Medisch Contact. ‘Net als elke instelling een prikaccidentenprotocol...

Read More

Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend

Door vroeg problemen te signaleren, zouden  wijkteams via een integrale aanpak passende zorg inzetten en zo duurdere zorg vermijden. Uit de publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik’ blijkt dat wijkteams niet tot minder maar tot meer dure zorg leiden.Opvallend dus, want de wijkteams zijn juist in het leven geroepen om duurdere hulp te...

Read More

Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties

COLUMN ANJA VAN DER AA Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert ten opzichte van 2015 dat minder mensen denken voor alle problemen nu en straks hulp te kunnen inschakelen. De cijfers vragen om een herbezinning op de vele coördinerende rollen in de zorg in relatie tot een herpositionering van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bewonersorganisaties laten daarbij zien wat werkt. We zijn ze de afgelopen jaren in de zorg...

Read More

Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers. Er is veel winst te behalen door inactieve mensen meer te laten bewegen. Niet alleen fysiek, maar ook voor het beperken van cognitieve achteruitgang en behoud van zelfredzaamheid. De vraag is echter hoe je ouderen in beweging krijgt. Het Kenniscentrum Sport heeft dat...

Read More

Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten was dat 22%. Zorgelijk is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen...

Read More

Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk

Samenwerken in de wijk. Een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt en vooral: zeer veel tips hoe dat op de beste manier kan plaatsvinden. Talloze adviezen om te komen tot de optimale samenhang en verbinding. Recent is er een nieuwe brochure verschenen over dit thema. Wat is volgens de professionals zelf belangrijk in de samenwerking?  Vilans is vanwege haar programma Integraal Werken in de Wijk de opsteller van de...

Read More