Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk

Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk

Datum: 4 december 2018

Samenwerken in de wijk. Een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt en vooral: zeer veel tips hoe dat op de beste manier kan plaatsvinden. Talloze adviezen om te komen tot de optimale samenhang en verbinding. Recent is er een nieuwe brochure verschenen over dit thema. Wat is volgens de professionals zelf belangrijk in de samenwerking? 

Vilans is vanwege haar programma Integraal Werken in de Wijk de opsteller van de brochure: De spil in de wijk. Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein. Voor inwoners in een wijk is het uiteraard belangrijk dat professionals goed samenwerken, waardoor zij minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen en eerder de juiste oplossing wordt bereikt. Goede samenwerking draagt ook bij aan een overzichtelijk aanbod van zorg en ondersteuning. Dit zijn belangrijke elementen voor inwoners om de eigen regie zoveel mogelijk te behouden.

Negen tips met uitwerking
Tot zover dus niets nieuws. Wel als andere aanpak dan veelal gebruikelijk: voor deze publicatie spraken onderzoekers met 20 zorgprofessionals die een spilfunctie in de wijk vervullen. Met als resultaat negen tips van en voor professionals om de samenwerking in de wijk te verbeteren. Deze zijn ook samengevat op een poster. De negen tips zijn in de brochure uitgewerkt met uitkomsten uit literatuur en onderzoek, maar ook met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk van professionals.

– Werk proactief in het opzoeken van contact
– Ga het gesprek aan over elkaars werkwijze en visie
– Ken én maak gebruik van elkaars kennis en kunde
– Werk ook fysiek dicht bij elkaar
– Organiseer momenten om elkaar te spreken
– Weet wie betrokken is in een casus. Spreek duidelijk af wie wat doet en op welk moment je de ander inschakelt
– Spreek met elkaar af wie de regie heeft
– Koppel terug over stand van zaken binnen de casus
– Evalueer regelmatig hoe de samenwerking gaat

Randvoorwaarden
De brochure benoemt een aantal randvoorwaarden. Dat wil zeggen: inzet van organisaties die professionals nodig achten om de spilfunctie tussen het medisch en sociaal domein goed te kunnen vervullen.

Wijkverpleging, poh-jeugd en ondersteuner Jeugd en Gezin
Met tot slot nog een voorbeeld van wijkverpleging in Vught. Wijkverpleegkundigen zijn in dienst bij de eigen thuiszorgorganisatie, maar zijn verbonden aan het sociaal wijkteam. Dikwijls is een gezamenlijk huisbezoek van de  wijkverpleegkundige met een teamlid van het sociaal wijkteam (Wmo-medewerker, maatschappelijk werker, MEE-consulent of welzijnswerker).

Ook wordt er ingegaan op de inzet van een praktijkondersteuner jeugd, als verbinding tussen twee werelden: het medische (huisarts) en het sociaal domein (gemeente/ lokaal team zoals CJG of een wijkteam). Gemeenten in Groningen: jeugdhulp bij huisartsen door Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG). De OJG pakt lichte ondersteuningsvragen op. De huisarts beslist welke kinderen hij onder de aandacht brengt van de OJG.

Zie ook de website Integraal werken in de wijk

(Illustratie: Uit brochure Vilans, Auke Herrema)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *