Welzijn op Recept zorgt voor verbinding tussen zorg en welzijn
sep24

Welzijn op Recept zorgt voor verbinding tussen zorg en welzijn

Welzijn op Recept is een zinvolle interventie maar vergt goede samenwerking tussen de belangrijkste spelers. Kan iedere sociaal werker welzijnscoach zijn? Hoe kan deze professional de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verder aanjagen? Wat doen we met de toename van mensen met complexe problemen? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de eerste Landelijke kennisdag Welzijn op Recept die vorige week werd gehouden in...

Read More
Participatiesamenleving strookt niet met de realiteit
sep18

Participatiesamenleving strookt niet met de realiteit

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat koning Willem-Alexander in de troonrede vermeldde dat de ‘klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.’  Dat heeft een grote verandering teweeg gebracht. Taken zijn overgeheveld naar gemeenten en burgers zouden met steun van de gemeente meer een beroep op elkaar kunnen doen. Echter: er komt niet veel terecht van dit streven. Het is...

Read More
Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis
sep13

Werkwijzer voor soepele overgang van verblijf in ggz-instelling naar zorg thuis

Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, hebben GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN gezamenlijk de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz gemaakt. Ze roepen partijen op om deze...

Read More
Al voor de geboorte betere ondersteuning van kwetsbare ouders
sep13

Al voor de geboorte betere ondersteuning van kwetsbare ouders

Kwetsbare ouders moeten al voor de geboorte van hun kind ondersteund en begeleid worden door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Minister De Jonge (VWS) wil dat met een wetswijziging mogelijk maken. Nu is het nog wettelijk geregeld dat de jeugdgezondheidszorg pas in actie kan komen als het kind geboren is. Samen met gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de JGZ wil De Jonge in het actieprogramma Kansrijke Start de kinderen een betere...

Read More
Tweede subsidieronde invulling maatschappelijke diensttijd
aug25

Tweede subsidieronde invulling maatschappelijke diensttijd

Eind augustus gaat de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van start. Met de maatschappelijke diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving, via maatschappelijke activiteiten. De gezondheidszorg is natuurlijk bij uitstek een sector voor de uitvoering daarvan. De uitdaging is om de maatschappelijke diensttijd zo...

Read More
“Zorg voor een goede infrastructuur voor Welzijn op Recept”
aug23

“Zorg voor een goede infrastructuur voor Welzijn op Recept”

Steeds meer huisartsen, welzijnswerkers en gemeenten werken met Welzijn op Recept. Het landelijk kennisnetwerk wil deze interventie verder ontwikkelen en organiseert op 20 september een kennisdag. Aan Jan Walburg, hoogleraar emeritus positieve psychologie en nog zijdelings betrokken bij Welzijn op Recept, de vraag hoe het concept het beste tot bloei kan komen. “Welzijn op Recept wordt pas een volwassen interventie als de uitkomsten...

Read More
Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk
aug21

Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in het wijkteam die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Zorgverleners signaleren knelpunten in het tijdig in beeld krijgen van mensen met psychiatrische problemen, in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen te verwijzen naar de juiste zorg. Ze willen zelf ook bijgeschoold...

Read More
Factsheet: bereik meer ouderen voor activiteiten
jun26

Factsheet: bereik meer ouderen voor activiteiten

Veel professionals en wijkteams bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan. Met als doel dat deze groep gezond oud kan worden en zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Maar niet alle groepen ouderen nemen daaraan deel. Vooral ouderen met lage ses, met een klein sociaal netwerk en oudere migranten met een niet-westerse achtergrond zijn moeilijker te bereiken voor dit soort activiteiten. Een factsheet moet daarin...

Read More
“Wijkverpleegkundigen horen te snappen waarom ze doen wat ze doen”
mei09

“Wijkverpleegkundigen horen te snappen waarom ze doen wat ze doen”

Wat hebben wijkverpleegkundigen in de eerste lijn nodig om hun vak goed te kunnen uitoefenen? Hoe kan deze beroepsgroep zich goed positioneren? Dat kan door kennis vanuit de dagelijkse praktijk te bundelen en zich verder ontwikkelen tot een autonome professie. Hier richt het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) zich op. Directeur Aletta Oosterhuis benadrukt dat de wijkverpleegkundige de verbindende schakel is in de wijk,...

Read More
Aan de slag met het Preventieakkoord
apr24

Aan de slag met het Preventieakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. Hij heeft hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland.  Deze thema’s zijn: roken, het tegengaan van overgewicht / stimuleren van gezond eten en problematisch alcoholgebruik. De gesprekken moeten na...

Read More