Straatdokters willen voorlichtingscampagne over nieuwe regeling onverzekerden
jan22

Straatdokters willen voorlichtingscampagne over nieuwe regeling onverzekerden

Er dreigt een nieuwe epidemie te ontstaan, namelijk een van onverzekerden. Daarom pleiten Nederlandse straatdokters voor een voorlichtingscampagne die zorgverleners en wijkteams de informatie geven die zij nodig hebben om de grote groep aan onbehandelde onverzekerden een halt toe te roepen. Dat schrijft de Rotterdamse straatdokter Marcel Slockers in zijn column in Medisch Contact. ‘Net als elke instelling een prikaccidentenprotocol...

Read More
Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend
jan21

Inzet van wijkteams werkt niet kostenbesparend

Door vroeg problemen te signaleren, zouden  wijkteams via een integrale aanpak passende zorg inzetten en zo duurdere zorg vermijden. Uit de publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik’ blijkt dat wijkteams niet tot minder maar tot meer dure zorg leiden.Opvallend dus, want de wijkteams zijn juist in het leven geroepen om duurdere hulp te...

Read More
Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties
jan14

Breng cliëntondersteuner onder bij bewonersorganisaties

COLUMN ANJA VAN DER AA Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert ten opzichte van 2015 dat minder mensen denken voor alle problemen nu en straks hulp te kunnen inschakelen. De cijfers vragen om een herbezinning op de vele coördinerende rollen in de zorg in relatie tot een herpositionering van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bewonersorganisaties laten daarbij zien wat werkt. We zijn ze de afgelopen jaren in de zorg...

Read More
Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?
dec19

Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers. Er is veel winst te behalen door inactieve mensen meer te laten bewegen. Niet alleen fysiek, maar ook voor het beperken van cognitieve achteruitgang en behoud van zelfredzaamheid. De vraag is echter hoe je ouderen in beweging krijgt. Het Kenniscentrum Sport heeft dat...

Read More
Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo
dec07

Vooral emotionele eenzaamheid bij gebruikers Wmo

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten was dat 22%. Zorgelijk is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen...

Read More
Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk
dec04

Verbinding medisch en sociaal domein in de wijk

Samenwerken in de wijk. Een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt en vooral: zeer veel tips hoe dat op de beste manier kan plaatsvinden. Talloze adviezen om te komen tot de optimale samenhang en verbinding. Recent is er een nieuwe brochure verschenen over dit thema. Wat is volgens de professionals zelf belangrijk in de samenwerking?  Vilans is vanwege haar programma Integraal Werken in de Wijk de opsteller van de...

Read More
Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein
nov23

Regioverkenning: springplank voor samenwerking sociaal en zorgdomein

Hoe staat het met het welzijn en de gezondheid van de inwoners in een regio? Hoe is de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg? En welke zorgkosten staan daar tegenover? Of wel: hoe kom je tot een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de inwoners en de geboden ondersteuning en zorg in regio? Robuust geeft antwoord op dergelijke vragen met de regioverkenningen. Deze worden uitgevoerd vanuit drie basismodellen; Triple Aim,...

Read More
Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg
nov07

Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg

De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Driekwart geeft meer geld uit dan vorig jaar. Vier van de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Ze sturen erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Gemeenten kregen vorig jaar al te maken met...

Read More
Gemeenten besteden meer geld aan sociaal domein dan begroot
okt03

Gemeenten besteden meer geld aan sociaal domein dan begroot

In 2017 hebben gemeenten 724 miljoen (4,4%) meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Dat blijkt uit een analyse op de gemeentelijke jaarrekeningen in opdracht van Divosa. De overschrijding is vooral het gevolg van de uitgaven op de jeugdzorg. Divosa pleit voor meer onderzoek naar de achtergrond daarvan. Gemeenten hebben de budget-overschrijdingen vooral opgevangen door minder uit te geven op andere beleidsterreinen. Ook was...

Read More
Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag
sep28

Regio’s aan zet bij aanpak verward gedrag

Een derde van de gemeenten heeft nog geen goed werkende aanpak voor verwarde personen. Gemeenten weten vaak niet om wie het gaat, omdat verwarde mensen geïsoleerd leven en zorg mijden. Dat blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag dat gisteren is gepresenteerd. Twee jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om op 1 oktober 2018 de zorg op orde te hebben. Verschillende gemeenten erkennen dat zij er niet...

Read More