Welzijn op Recept: Vind je draai weer in het echte leven
dec03

Welzijn op Recept: Vind je draai weer in het echte leven

Welzijn op recept is een logisch antwoord op het denken rond positieve gezondheid

Read More
Leidraad voor preventieakkoorden
nov21

Leidraad voor preventieakkoorden

Een preventieakkoord kan werken als een vliegwiel om bestaande projecten te versterken.

Read More
Minister wil af van aanbesteding bij inkoop Sociaal Domein
nov19

Minister wil af van aanbesteding bij inkoop Sociaal Domein

Minister De Jonge wil de procedure van de inkoop sociaal domein door gemeente vereenvoudigen.

Read More
“Welzijn op recept leidt tot minder consulten”
nov19

“Welzijn op recept leidt tot minder consulten”

De financiering van Welzijn op recept is nog een probleem. Het is reëel als de zorgverzekeraar eraan mee zou betalen.

Read More
Casemanagers dementie: Helden achter de voordeur
sep12

Casemanagers dementie: Helden achter de voordeur

De casemanagers dementie hebben de laatste jaren hun opleidingen en de kwaliteit verbeterd. Belangrijk, want er wordt veel van hen verwacht.

Read More
Manifest vraagt aandacht voor mantelzorgers
sep05

Manifest vraagt aandacht voor mantelzorgers

Met een manifest, een petitie en een tv-programma wordt aandacht gevraagd voor mantelzorgers.

Read More
Ook gemeenten ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz
jun24

Ook gemeenten ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gisteren als 14e partij haar handtekening gezet onder het hoofdlijnenakkoord ggz. Daarmee verbindt de VNG zich nu ook aan de gemaakte afspraken om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Eerder stemde de VNG niet in met het akkoord, omdat de ledenraad wilde dat er eerst met het Rijk een oplossing werd gevonden voor de financiële...

Read More
8 miljoen extra voor cliëntondersteuning
mei14

8 miljoen extra voor cliëntondersteuning

Het ministerie van VWS stelt per 1 juni a.s. 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. Gemeenten gaan vanuit het project Koplopers Cliëntondersteuning met de extra middelen aan de slag om meer inzicht te krijgen in de behoefte naar en de toegang tot cliëntondersteuning. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning. ...

Read More
Website Krachtige basiszorg
apr29

Website Krachtige basiszorg

Op de nieuwe website Krachtige basiszorg is alle informatie over de integrale wijkaanpak te vinden, aangevuld met nieuwe inzichten, ervaringen en deelnemers. Met ook het filmpje ‘Krachtige basiszorg in de vier steden’ over de werkwijze, doelen en resultaten van Krachtige basiszorg. Huisartsen in de Utrechtse wijken Ondiep en Kanaleneiland zijn inmiddels gestart met Krachtige basiszorg. “Ik ervaar dat ik meer de dokter kan...

Read More
Zet SOLK op de agenda
mrt19

Zet SOLK op de agenda

Iedereen heeft er wel eens last van: somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Bij sommige mensen gaan ze weer over, anderen gaan ermee naar de dokter. Zorgverleners doen hun best om goede hulp te bieden. SOLK gaat gepaard met hoge kosten. Het is niet alleen een probleem van de gezondheidszorg, maar een breed maatschappelijk probleem. Daarom pleit Proscoop ervoor dat het ministerie van VWS de problematiek rond...

Read More