Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?

Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?

Datum: 19 december 2018

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers. Er is veel winst te behalen door inactieve mensen meer te laten bewegen. Niet alleen fysiek, maar ook voor het beperken van cognitieve achteruitgang en behoud van zelfredzaamheid. De vraag is echter hoe je ouderen in beweging krijgt. Het Kenniscentrum Sport heeft dat geïnventariseerd.

De whitepaper ‘Succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers’ biedt daarvoor veel handvatten. Het is een uitgebreide uitgave met veel informatie en links. Het richt zich op inzet voor 55-plussers die ondersteuning nodig hebben om te gaan en te blijven bewegen. Bij het ouder worden ontstaan steeds meer belemmeringen bij bewegen. Ook speelt mee dat een deel van de doelgroep niet is opgegroeid met het idee dat je sport en beweegt voor je plezier. Ze zien het belang ervan vaak niet in en daardoor ontbreekt de motivatie om te sporten.

Tips om aan de slag te gaan
Deze paper biedt tips om in de wijk of gemeente aan de slag te gaan. Ze zijn bedoeld voor gemeentelijke beleidsmakers en alle partijen die met hen samenwerken op het gebied van sport, zorg, en welzijn. Denk aan sportservice, sociale wijkteams, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties en professionals die beleid gericht op (toekomstig) kwetsbare ouderen uitvoeren.

De whitepaper gaat in op het beweeggedrag van de doelgroep, en over hun redenen om al of niet te bewegen. Het beschrijft welke elementen bijdragen aan de effectiviteit van interventies en aan een goede uitvoering. Met daarbij ook tips voor instanties (met name gemeenten) om om weinig actieve en kwetsbare 55-plussers meer aan het bewegen te krijgen.

Stap 1: zet ROS-wijkscan in
De publicatie bevat een stappenplan om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan met interventies voor een kwetsbare groep ouderen. Met als eerste stap is: Zorg dat je met behulp ROS-wijkscan weet wat de samenstelling is van de wijk. Met als tweede stap het inventariseren of het sport- en beweegaanbod daarop aansluit.

Noem ouderen niet ouderen
Door de hele uitgave heen staan tal van tips. Zoals: Het is een stuk goedkoper en vaak bevredigender om een goedlopende interventie te continueren dan een nieuwe op te starten met alle bijkomende opstartproblemen. En: Het is beter om mensen aan te spreken op wat ze nog wel kunnen en wat voor hen een activiteit zinvol maakt, dan in te spelen op naderend functieverlies en verslechtering van de gezondheid te benoemen. Let ook op het woordgebruik: Zo blijken ‘valpreventie’ en ‘ouderen’ vaak een negatieve bijklank te hebben.

(Foto’s uit whitepaper)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *