Manifest vraagt aandacht voor mantelzorgers

Manifest vraagt aandacht voor mantelzorgers

Datum: 5 september 2019

Naar schatting zijn er zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers. Voor velen van hen is het  zwaar om dagelijks te zorgen voor een dierbare. Om daar landelijk aandacht voor te vragen, heeft de Stichting Mantelzorgelijk een manifest opgesteld. Dit betreft een dringende oproep aan de rijksoverheid, gemeenten en werkgevers om hun beleid en regelgeving af te stemmen op de behoeften en input van mantelzorgers in Nederland.

Mantelzorger worden is geen keuze. Er zijn veel plichten, maar geen rechten. Een mantelzorger is geen vrijwilliger; het is iemand die uit liefde voor een dierbare zorgt. Maar als de zorg te zwaar wordt of te lang duurt, dan is er geen gerichte ondersteuning, geen maatwerk en zeker geen financiële zekerheid. Dat kan en moet anders, stelt de Stichting.

Tien kernpunten
Medio september 2019 wordt het Mantelzorg Manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bevat in tien kernpunten. In het kort zijn dat:
– Baseer het beleid op een representatief deel van de mantelzorgers en erken de verschillende groepen hierin
– Lever transparante ondersteuning gebaseerd op de behoefte, situatie en vragen van de mantelzorger
– Oormerk het geld aan de gemeenten voor de ondersteuning van mantelzorgers
– Zorg dat de gemeenten zich duidelijker verantwoorden over de mantelzorgondersteuning
– Geef de mantelzorger een volwaardige positie in de maatschappij
– Maak de mantelzorger een volwaardig partner in de zorg voor hun dierbaren
– Verplicht werkgevers tot gericht personeelsbeleid rond mantelzorg
– Compenseer het inkomensverlies van de mantelzorgers
– Garandeer een minimale ‘blijk van waardering’ voor de mantelzorgers
– Erken de diversiteit binnen de mantelzorgers

Daarnaast is op internet de Stichting Mantelzorgelijk ook een petitie gestart. Met als oproep: overheid, praat met mantelzorger en niet over mantelzorgers.

BN’ers als tijdelijke mantelzorger
Overigens is vanaf deze week het MAX-programma Zorg uit handen te zien op NPO 1 rond 22.10 uur. In zes afleveringen. Dat toont duidelijk de impact van mantelzorg op iemands leven aan. Een bekende Nederlander neemt een paar dagen de zorg over van de mantelzorger.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *