Minister wil af van aanbesteding bij inkoop Sociaal Domein

Minister wil af van aanbesteding bij inkoop Sociaal Domein

Datum: 19 november 2019

Minister de Jonge wil de Jeugdwet en Wmo zodanig wijzigen dat een uitgebreide gunningssystematiek niet langer verplicht is bij aanbesteden in het sociaal domein. Dat gaat niet zomaar, omdat ons land gebonden is aan Europese regelgeving. En nu een evaluatie op zich laat wachten, zal de Europese aanbestedingsrichtlijn nog jaren van kracht zijn. Desondanks gaat De Jonge een poging wagen de inkoop van gemeenten te vereenvoudigen, zij het dat dit de problematiek slechts in beperkte mate kan verminderen.

Op dit moment is bij aanbestedingen gunning verplicht op basis van de zogenaamde economisch meest voordelige inschrijving (de zogeheten emvi). Een complex systeem, met vaak discussies tussen gemeenten en aanbieders over de gehanteerde systematiek en gunningscriteria.

Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure
Minister De Jonge wil de Jeugdwet en de Wmo zodanig te wijzigen dat een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure volstaat. In die procedure moet dan de inhoud van de zorg en de beste vorm van samenwerking centraal staan. Dat moet het mogelijk maken voor gemeenten om met de beste partijen overeenkomsten aan te gaan zonder een uitgebreide gunningsprocedure te hoeven doorlopen. Zo kunnen gemeenten eenvoudiger partijen contracteren die samen met hen toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede lokale zorg willen realiseren.

Samenwerking voorop
Het is in feite een noodgreep van minister De Jonge. Hij is van mening dat de Europese aanbestedingsrichtlijn op het gebied van het sociaal domein moet worden aangepast. Naar zijn overtuiging is een Europese aanbestedingsprocedure niet geschikt om de beste zorg voor burgers te realiseren, waarbij continuïteit, lokaal partnerschap en samenwerking voorop staan. Met gelijkgestemde lidstaten wil Hugo de Jonge samenwerken om een Europese oplossing te vinden. Hij zoekt daarvoor actief steun bij Europese collega’s.

Website en helpdesk
Om gemeenten te ondersteunen, heeft De Jonge reeds enkele maatregelen geïntroduceerd. Er is al www.inkoopsociaaldomein.nl, met handreikingen en voorbeelden. Bijvoorbeeld: een checklist inkoop sociaal domein. De komende periode worden de voorbeelden op deze website fors uitgebreid. Ook komt er een helpdesk, waar gemeenten en aanbieders terecht kunnen met hun vragen over inkoop en aanbesteden. Ook worden regio’s actief benaderd welke ondersteuningsvragen er zijn. Zoals een praktijkgerichte opleiding, kennisdeling of een review van een vraag van een gemeente. Op basis van de vragen worden aanvullende producten ontwikkeld. Ook wordt de ondersteuningsstructuur, waarin verschillende partners en programma’s samenwerken, versterkt.

Meer informatie
Zie de Kamerbrief over aanpak inkoop en aanbesteding sociaal domein

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *