Website Krachtige basiszorg

Website Krachtige basiszorg

Datum: 29 april 2019

Op de nieuwe website Krachtige basiszorg is alle informatie over de integrale wijkaanpak te vinden, aangevuld met nieuwe inzichten, ervaringen en deelnemers. Met ook het filmpje ‘Krachtige basiszorg in de vier steden’ over de werkwijze, doelen en resultaten van Krachtige basiszorg. Huisartsen in de Utrechtse wijken Ondiep en Kanaleneiland zijn inmiddels gestart met Krachtige basiszorg. “Ik ervaar dat ik meer de dokter kan zijn die ik wil zijn”, aldus Rebecca Houtman, huisarts in Ondiep.

Ook in de Utrechtse wijken Ondiep en Kanaleneiland wordt extra geïnvesteerd in samenwerking tussen zorg- en hulpverleners om mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en problemen op meer leefgebieden beter te helpen. Twee huisartsen uit Ondiep respectievelijk Kanaleneiland zijn inmiddels gestart met de aanpak van Krachtige basiszorg in hun eigen wijk.

Normale huisartsenzorg|
“Ik denk dat krachtige basiszorg normale huisartsenzorg is, waarbij we ervoor zorgen dat we op meer vlakken meer tijd hebben om de patiënt echt te helpen”, zegt huisarts Nanja Danhof uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland. “Dit werkt beter dan brandjes te blussen en een behandeling starten zonder dat we goed hebben opgediept waar de patiënt echt mee gebaat is.” Voor Nanja geldt bijvoorbeeld dat er tijd is om het dossier van de patiënt volledig en overzichtelijk te houden, zodat ze in een oogopslag ziet wat er allemaal speelt. Verder is het belangrijk om tijd te hebben om in het gesprek met de patiënt te achterhalen waar hij of zij zich zorgen over maakt en wat de verwachtingen zijn. “Zodat we daarop kunnen inspelen. Zo nodig met een tolk.” En uiteraard kost het vaak meer tijd om te zorgen dat je vragen stelt die mensen met verschillende culturen en denkstijlen ook goed begrijpen. Met een goed dossier is ook veel sneller te achterhalen welke onderzoeken of specialistenbezoeken er eerder zijn geweest, zodat huisartsen niet vanwege tijdsgebrek of onduidelijkheid hetzelfde onderzoek herhalen.
Nanja: “Ik had een patiënt die vanwege buikpijn al bij verschillende specialisten was geweest en ook verschillende ingrijpende onderzoeken had gehad waarbij uiteindelijk bleek dat hij zich vooral zorgen maakte of hij niet net zoals zijn broer ook darmkanker zou krijgen. Als ik de tijd had gehad om zijn dossier grondig te bekijken en wat langer door te vragen, dan hadden we een plan kunnen maken over hoe we darmkanker konden uitsluiten en kunnen kijken of het inderdaad een erfelijke vorm was. Dit had zowel hem als mij en ook de betreffende specialisten veel frustratie kunnen besparen.”

Rebecca: “Ik kan meer de dokter zijn die ik wil zijn.”

Klachten die niet overgaan
“Het gebeurt vaak dat ik steeds opnieuw dezelfde patiënten zie met dezelfde klachten. Maar ze vertellen ook over schulden, ruzie met de buren en hun somberheid”, legt Rebecca Houtman, huisarts in Ondiep, uit. In een consult van tien minuten heeft ze te weinig tijd om te kijken waarom de klachten maar niet overgaan. “Dan verwijs ik ze soms toch naar het ziekenhuis, terwijl ik eigenlijk stiekem al weet dat dat niks gaat opleveren. Ik had bijvoorbeeld een patiënt met hoofdpijn en moeheid die maar niet overging”, vervolgt ze. Onderzoeken gedaan, er kwam niets uit. Toen is Rebecca gaan kijken wat er nu eigenlijk allemaal nog meer speelt. Bleek dat ze veel mantelzorg moest verlenen aan haar zieke moeder, maar óók jonge kinderen had. Niet raar dat je daar zo moe van wordt. Toen is ze meer tijd voor zichzelf gaan nemen en is samen met een vriendin gaan sporten. Rebecca: “Ze viel af, en zat weer beter in haar vel. Dan is het heel fijn om te merken dat je iets hebt gevonden wat echt helpt. En wat ik zelf hiermee ervaar, is dat ik meer de dokter kan zijn die ik wil zijn.”

Scholing en kennisdeling
In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voeren huisartsen met eigen praktijken en in gezondheidscentra de integrale wijkaanpak Krachtige basiszorg in, succesvol ontwikkeld in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar bleek dat de nieuwe wijze van samenwerking de kwaliteit van zorg duurzaam verbetert. Huisartsen hebben meer tijd voor de patiënt, gaan anders werken en de zorg op een andere manier organiseren. Door personeel anders in te zetten, huisartsen te ontzorgen en nog meer echt samen te werken met partners in de wijk en met de gemeente, is er voor patiënten met complexe problemen meer aandacht en tijd, waardoor zij passende zorg op de juiste plek krijgen. De implementatiefase van deze vernieuwende aanpak duurt twee jaar.
In de tien deelnemende wijken geven de samenwerkende professionals ieder op hun eigen manier invulling aan deze aanpak, passend bij de specifieke behoefte van de bewoners in hun wijk. Hierdoor zijn er accentverschillen die recht doen aan de problematiek in de wijk, zoals verbetering van zorg voor kwetsbare ouderen, alleenstaande jonge moeders, ggz-problematiek of LVB-problematiek. De professionals in de wijken zijn geschoold in de integrale aanpak en methodieken van Krachtige basiszorg. Zij delen ervaringen met elkaar en maken samenhangende afspraken, bijvoorbeeld over de registratie in verschillende informatiesystemen, zodat de doktersassistente of de waarnemer makkelijk de afspraken terugvindt.

Lees hier ook het artikel Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met Krachtige basiszorg.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *