Zorgpad en signaleringskaart ondervoede ouderen

Zorgpad en signaleringskaart ondervoede ouderen

Datum: 29 november 2019

Ondervoeding komt voor bij 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen. Omdat mensen steeds langer in hun eigen omgeving blijven wonen, is de kans groot dat dit aantal groeit. Aanpak van deze problematiek vereist een goede afstemming en samenwerking tussen alle professionals, ouderen en mantelzorgers. Alleen zo is het mogelijk om ondervoeding vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Daartoe is in Apeldoorn het zorgpad ‘ondervoeding kwetsbare ouderen’ ontwikkeld, met daarbij een overzichtelijke signaleringskaart. 

In Apeldoorn werken het medisch en sociaal domein reeds sinds 2017 samen rondom kwetsbare ouderen die ondervoed zijn of risico daarop lopen. Er is een ‘regiegroep ondervoeding kwetsbare ouderen’  in het leven geroepen. Met deelname van de gemeente, ouderenadviseur, GGD, ziekenhuis, huisarts, diëtist, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut is er sprake een breed insteek en een breed draagvlak. Proscoop heeft deze regiegroep ondersteunt. Deze samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van het zorgpad ‘ondervoeding kwetsbare ouderen’, met heldere samenwerkingsafspraken. Daarnaast is er ook een signaleringskaart ontwikkeld, specifiek voor mantelzorgers, informele zorgverleners en professionals die niet werken met een screeningsmethodiek

Aandacht voor voeding en bewegen
In het zorgpad staan er duidelijke afspraken over signalering, opvolging, verwijzing en behandeling. Naast voeding is er in het zorgpad ook aandacht voor beweging voor ouderen. Door te werken aan meer spiermassa en spierkracht wordt namelijk de conditie beter en neemt het risico op ondervoeding af.

Rol Proscoop
Proscoop heeft de regiegroep ondersteund en samen met anderen de kick off-bijeenkomst van het zorgpad en de signaleringskaart georganiseerd. Een fysiotherapeut en een diëtist verzorgen een training voor huisartsen, waar naast voeding ook specifieke aandacht voor beweging is.

Het streven is om met de inzet van dit zorgpad de prevalentie van ondervoeding bij ouderen in Apeldoorn te verlagen met drie tot vijf procent in de komende vijf jaar. Daarmee conformeren alle partners in de samenwerking zich aan de doelstelling van de landelijke stuurgroep ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl).

Downloaden
Landelijk bestaat er veel belangstelling voor dit zorgpad en de screeningskaart. Terecht, want ondervoeding bij ouderen betreft een landelijk probleem. Vind daarom niet zelf het wiel uit, maar maak gebruik van de inzet van dit zorgpad en de signaleringskaart, die u hieronder kunt downloaden:

Zorgpad voor professionals uit sociaal en medisch domein
Signaleringskaart voor mantelzorgers, informele zorgverleners en professionals die niet werken met een screeningsmethodiek
Meer informatie over voeding bij ouderen, staat op de site goedgevoedouderworden.nl 

Definitie
De definitie van ondervoeding luidt: ‘Een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten.’

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *