Geestelijke verzorgers in de eerstelijnszorg

Sinds begin dit jaar kan een geestelijke verzorger in de thuissituatie worden ingezet, bij zingeving en levensvragen, ethische vraagstukken en spirituele zorg. Zoals dat gaat met de invoering van een nieuwe regeling, zijn de bijbehorende voorwaarden en eisen nog niet breed bekend. Om daarin wegwijs te worden, zijn er onder andere verwijsdocumenten, een overzichtskaart van geestelijk verzorgers werkzaam in de eerste lijn en factsheet...

Read More
Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen
jan15

Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De financiering van geestelijke verzorging thuis wordt structureel. Daarnaast komt geestelijke verzorging voor iedereen ter beschikking, dus niet alleen de oudere of een palliatieve...

Read More

Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten

De film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’  gaat over palliatieve zorg, geboden vanuit een PaTz-groep. Het is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg thuis. Dit zou ook op deze manier kunnen plaatsvinden in een verpleeghuis of in een hospice. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurde casus en volgt het laatste deel van het leven van een patiënt. De film is een aanvulling op de Goede...

Read More

Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil meer praktische verbeteringen realiseren bij palliatieve zorg. Er blijken volgens hem te veel goede initiatieven on(der)benut. De bekostiging wordt als onduidelijk ervaren. En er moet meer bekendheid gegeven worden aan deze vorm van zorg. Komend voorjaar start daarom een campagne over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Zorgautoriteit...

Read More

Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener

Leven met een ongeneeslijke vorm van kanker, hoe doe je dat? Het zal duidelijk zijn dat dat ontzettend ingrijpend is. Mensen hebben behoefte aan een vertrouwde zorgverlener. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 kankerpatiënten die weten dat ze niet meer beter worden. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht...

Read More

Landelijk netwerk ondersteunt gezinnen met ernstig ziek kind

De Netwerken Integrale Kindzorg zijn van start. Dit is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de eerste, tweede en derde lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Met de zeven netwerken is er een landelijke dekking. Een Netwerk Integrale Kindzorg (en uiteraard wordt ook dit afgekort, dus: NIK) biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met...

Read More

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More

PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist echter een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was de aanleiding tot het oprichten van de eerste PaTz-groep in 2010, waarbij PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Nu, bijna acht jaar later, zijn er reeds 160 PaTz-groepen. Onlangs zijn de resultaten...

Read More

Minder gesprekken over levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg. De auteurs raden zorgverleners aan om bij de laagst opgeleide patiënten en naasten alert te...

Read More

€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Hospices kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken. Deze eenmalige extra verhoging is nodig, vanwege de toenemende vraag naar palliatieve zorg. Daardoor kwamen verschillende hospices in de financiële problemen. De extra gelden worden beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg.  De subsidie wordt...

Read More