Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen

Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen

Datum: 15 januari 2019

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De financiering van geestelijke verzorging thuis wordt structureel. Daarnaast komt geestelijke verzorging voor iedereen ter beschikking, dus niet alleen de oudere of een palliatieve patiënt. Dat blijkt uit antwoorden van minister De Jonge (VWS) op Kamervragen.

Waardig ouder worden vindt het kabinet belangrijk. In eerste instantie ligt de focus bij de inzet van de beschikbare middelen op de groep van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten. Maar de bewindsman wijst erop dat het de bedoeling is dat palliatieve netwerken nog meer de verbinding zoeken met gemeenten en andere relevante partijen in het sociaal domein. ‘Ik wil dat de netwerken vraag en aanbod gaan matchen en dat er vanuit deze impuls een olievlekwerking ontstaat, zodat uiteindelijk alle groepen die geestelijke verzorging nodig hebben, die ook kunnen krijgen”, aldus De Jonge.
Een aantal netwerken heeft inmiddels centra voor levensvragen opgericht die voor het grote publiek toegankelijk zijn. Naar schatting zijn dat er nu zo’n twintig.

Structurele financiering
In het regeerakkoord staat 35 miljoen voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders gereserveerd. Eerder was sprake van 25 miljoen, maar in antwoord op Kamervragen heeft minister De Jonge laten weten geld dat resteert uit vorig jaar door te schuiven naar dit jaar. Dit betekent volgens hem dat er meer en uitgebreider kan worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging. ZonMw is gevraagd om hiervoor een programma op te zetten.
Voor de structurele inschakeling van geestelijke verzorgers is de regeling Palliatieve terminale zorg uitgebreid met een aparte paragraaf voor de inschakeling van geestelijke verzorgers. De aangepaste regeling zal naar verwachting begin 2019 worden gepubliceerd.
Bij een aantal fracties in de Tweede Kamer leefden vragen over de bekostiging van het consult. Minister De Jonge heeft aangegeven dat de netwerken palliatieve zorg de komende jaren via een ophoging van de instellingssubsidie in de regeling Palliatieve terminale zorg extra middelen krijgen om de inzet van geestelijke verzorgers voor onder meer consulten mogelijk te maken.

Ook in verpleeghuizen
In verpleeghuizen wordt bezuinigd op de geestelijke verzorging. Kunnen de extra middelen voor de verpleeghuiszorg ook worden ingezet voor geestelijke verzorging? De minister heeft daar positief op geantwoord. Volgens De Jonge begint goede verpleeghuiszorg bij datgene wat een bewoner nodig heeft. ‘Daarbij gaat het om alle levensdomeinen die voor het welbevinden van de bewoner belangrijk zijn. Vanuit de extra middelen voor de verpleeghuiszorg kan, als deze behoefte bestaat, ook meer inzet van geestelijke verzorgers worden bekostigd’, aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook Financiering voor geestelijke verzorger thuis

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *