Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie

Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie

Datum: 13 november 2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil meer praktische verbeteringen realiseren bij palliatieve zorg. Er blijken volgens hem te veel goede initiatieven on(der)benut. De bekostiging wordt als onduidelijk ervaren. En er moet meer bekendheid gegeven worden aan deze vorm van zorg. Komend voorjaar start daarom een campagne over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat informatiekaarten uitbrengen om de mogelijkheden van de bekostiging uit te leggen.

De minister noemt de palliatieve zorg complex en omvangrijk, omdat multidisciplinair en tijdig palliatieve zorg in beginsel in elke zorgdomein beschikbaar is. Verbeteringen zijn mogelijk, omdat nog niet alle innovaties de praktijk bereiken. Het is in de bekostiging nog vaak een zoektocht om transmuraal samen te kunnen werken. ‘Juist door de complexiteit van palliatieve zorg is implementatie van verbeteringen ingewikkeld’, aldus de minister in zijn brief.

Meer aandacht nodig
De bewindsman merkt op dat de aandacht voor palliatieve zorg te wensen overlaat. ‘Alleen al in 2018 zijn er diverse boeken gepubliceerd, die laten zien dat mensen in de laatste levensfase geen passende zorg of ondersteuning krijgen of vinden’. Ook in de geneeskundeopleiding komt het onderwerp onvoldoende aan bod.

Over drie jaar voldoen aan kwaliteitskader
Via een kwaliteitskader wil De Jonge inzetten op verbetering. Hij wil dat de palliatieve zorg over drie jaar voldoet aan de eisen van dit kader. De uitkomsten van het ZonMw programma Palliantie moeten beter hun weg vinden naar de praktijk. Daarom gaat de minister een praktijkgericht vervolg op dit programma mogelijk maken. Vanaf 2021 tot 2025 krijgt het programma jaarlijks 8 miljoen. ZonMw heeft recent een projectronde uitgezet voor het verbeteren van de geestelijke verzorging in de eerste lijn. Deze projecten moeten een analyse van best practices in de eerste lijn, een verwijzingstool en een interventie voor het werken met levensverhalen opleveren

Bekostiging versnipperd
Over de bekostiging merkt De Jonge op dat deze als versnipperd en onduidelijk wordt ervaren. Het knelt als het gaat om transmurale samenwerking en coördinatie. Het kost in de praktijk veel tijd en energie om goed werkbare werkafspraken te maken, stelt de minister. Mogelijke oplossingen zijn: casemanagement, transmurale samenwerking en patiëntvolgende bekostiging.

NZa: pgb in palliatieve zorg nog niet mogelijk
De brief van de minister is ook een reactie op het recent verschenen rapport ‘Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt’ van de NZa met daarin de uitkomsten van zogeheten rondetafels met meer dan 75 aanbieders in de palliatieve zorg, die de zorgwaakhond dit voorjaar heeft gehouden.
Zorgverleners willen inzetten op het gesprek met de patiënt en op samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en organisaties. Ze zien graag dat de bekostiging hierop aansluit. Volgens de NZa is patiëntgebonden bekostiging, een soort persoonsgebonden budget, in de palliatieve zorg nog niet mogelijk, omdat er nog veel witte vlekken zijn. De komende jaren staan leren en experimenteren rondom organisatie en financiering centraal. De NZa draagt hieraan bij door met zorgvernieuwers in gesprek te zijn over bestaande en/of experimentele mogelijkheden voor innovatief bekostigen.
De NZa gaat een informatiekaart uitbrengen met daarin de mogelijkheden voor het bekostigen van casemanagement.

Samenwerking over de schotten
De NZa concludeert dat er vanuit de huidige monodisciplinaire bekostiging al mogelijkheden zijn om regionaal te werken aan het verbeteren van de palliatieve zorg door samen te werken in teams van verschillende aanbieders. Dat is niet eenvoudig, omdat voor de verschillende zorgsectoren (zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en wijkverpleegkundige zorg) verschillende bekostigingsregels gelden. Het vraagt dan ook de nodige kennis van wet- en regelgeving en tijd en energie om te komen tot praktisch werkbare afspraken van aanbieders met zorgverzekeraars.  Om hier inzicht in te geven brengt ze een informatiekaart met de bestaande mogelijkheden uit.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *