PaTz Portal landelijk beschikbaar
feb09

PaTz Portal landelijk beschikbaar

Op zo’n 150 plekken werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg in PaTz-groepen samen aan afstemming van palliatieve zorg in hun werkgebied. Het betreft tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van...

Lees Verder
Inzet praktijkteam palliatieve zorg
jan26

Inzet praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg is opgericht om zorgprofessionals te ondersteunen bij knelpunten in de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Dat dit zinvol is, blijkt uit de tussenstand na anderhalf jaar: het team heeft 195 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Daarnaast heeft het meldpunt ruim 100 vragen direct afgehandeld. ...

Lees Verder
Tips over vaardigheden palliatieve zorg
dec27

Tips over vaardigheden palliatieve zorg

Welke houding en vaardigheden heb je nodig in je werk in de palliatieve zorg? Waar kun je op letten? Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is dat gevraagd aan een aantal deelnemers in hun werk te maken hebben met palliatieve zorg of bekend met deze zorg zijn door een...

Lees Verder
Aanvraag palliatieve zorg eenvoudiger
dec22

Aanvraag palliatieve zorg eenvoudiger

Goed nieuws, zo vlak voor de feestdagen. Op 1 januari 2018 verandert de aanvraag van palliatief terminale zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). Deze zorg in de laatste levensfase omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of...

Lees Verder
Aanpassingen bekostiging moet palliatieve zorg verbeteren
okt19

Aanpassingen bekostiging moet palliatieve zorg verbeteren

Palliatieve zorg vandaag de dag begint veel eerder dan de terminale fase en wordt gezien als een zorgcontinuüm.  Het streven van VWS voor 2020 is: iedere burger is, wanneer dat aan de orde is, verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met...

Lees Verder
Hugo de Jonge, minister VWS en vicepremier
okt17

Hugo de Jonge, minister VWS en vicepremier

Hugo de Jonge, momenteel wethouder in Rotterdam, wordt voorgedragen als minister van Volksgezondheid voor de langdurige zorg en als een van de drie vicepremiers in het nieuwe kabinet.  Hugo de Jonge (40) is wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Zorg maakt sinds 2014 deel uit van zijn portefeuille....

Lees Verder
Kwaliteitskader palliatieve zorg klaar
okt12

Kwaliteitskader palliatieve zorg klaar

Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dat is vastgelegd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is richtinggevend bedoeld, en is dus niet zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg ‘wetgevend’. Er zal nog een heel traject volgen waarin betrokken partijen gezamenlijk...

Lees Verder
Bundeling voorbeelden palliatieve zorg
aug25

Bundeling voorbeelden palliatieve zorg

De website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bevat sinds kort een aantal  voorbeelden van goede palliatieve zorg. Het gaat om voorbeelden die eerder op een andere site stonden, maar deze site wordt opgeheven. Doel van de bundeling van goede voorbeelden is om inzichten en methodieken te delen met...

Lees Verder
App bij palliatieve zorg: Before you leave
aug21

App bij palliatieve zorg: Before you leave

Het is voor naasten vaak lastig om gesprekken te voeren met mensen die weten dat ze op korte termijn komen te overlijden. Terwijl juist in die palliatieve fase betekenisvolle gesprekken zo belangrijk zijn. Maar mensen zijn vaak bang de verkeerde vraag te stellen en beginnen daarom maar geen persoonlijk...

Lees Verder
Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg
jul17

Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt knelpunten op, samen met de vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren. Het werk van het praktijkteam palliatieve zorg gaat in ieder geval dit jaar verder door, zo schrijft VWS-staatssecretaris Van Rijn aan de...

Lees Verder