Film ‘Als je niet meer beter wordt’
jun20

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More
PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn
apr05

PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist echter een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was de aanleiding tot het oprichten van de eerste PaTz-groep in 2010, waarbij PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Nu, bijna acht jaar later, zijn er reeds 160 PaTz-groepen. Onlangs zijn de resultaten...

Read More
Minder gesprekken over levenseinde met laag opgeleide patiënten
mrt22

Minder gesprekken over levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg. De auteurs raden zorgverleners aan om bij de laagst opgeleide patiënten en naasten alert te...

Read More
€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices
mrt08

€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Hospices kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken. Deze eenmalige extra verhoging is nodig, vanwege de toenemende vraag naar palliatieve zorg. Daardoor kwamen verschillende hospices in de financiële problemen. De extra gelden worden beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg.  De subsidie wordt...

Read More
De moeizame start van het eerstelijnsverblijf
mrt02

De moeizame start van het eerstelijnsverblijf

Anton Maes, voormalig huisarts en publicist, schreef een artikel over het eerstelijnsverblijf (ELV). Met zijn toestemming plaatst ZorgenZ dit artikel. Er is haast geboden met het landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiepunten, dat de zorgverzekeraars per 1 april a.s. moeten hebben. De juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek, wat het huidige kabinet nastreeft, is volgens Maes een nobel streven. Maar hij...

Read More
PaTz Portal landelijk beschikbaar
feb09

PaTz Portal landelijk beschikbaar

Op zo’n 150 plekken werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg in PaTz-groepen samen aan afstemming van palliatieve zorg in hun werkgebied. Het betreft tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorgregister. Sinds november 2017...

Read More
Inzet praktijkteam palliatieve zorg
jan26

Inzet praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg is opgericht om zorgprofessionals te ondersteunen bij knelpunten in de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Dat dit zinvol is, blijkt uit de tussenstand na anderhalf jaar: het team heeft 195 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Daarnaast heeft het meldpunt ruim 100 vragen direct afgehandeld.  Bij ruim 60% van de 195 meldingen is informatie verstrekt om het knelpunt aan te pakken....

Read More
Tips over vaardigheden palliatieve zorg
dec27

Tips over vaardigheden palliatieve zorg

Welke houding en vaardigheden heb je nodig in je werk in de palliatieve zorg? Waar kun je op letten? Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg is dat gevraagd aan een aantal deelnemers in hun werk te maken hebben met palliatieve zorg of bekend met deze zorg zijn door een persoonlijke ervaring. Hun antwoorden zijn opgenomen voor een korte film die op You Tube is geplaatst. Aan het woord zijn: een internist/medisch specialist...

Read More
Aanvraag palliatieve zorg eenvoudiger
dec22

Aanvraag palliatieve zorg eenvoudiger

Goed nieuws, zo vlak voor de feestdagen. Op 1 januari 2018 verandert de aanvraag van palliatief terminale zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg). Deze zorg in de laatste levensfase omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen palliatieve terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice...

Read More
Aanpassingen bekostiging moet palliatieve zorg verbeteren
okt19

Aanpassingen bekostiging moet palliatieve zorg verbeteren

Palliatieve zorg vandaag de dag begint veel eerder dan de terminale fase en wordt gezien als een zorgcontinuüm.  Het streven van VWS voor 2020 is: iedere burger is, wanneer dat aan de orde is, verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning. Dat vereist zeker nog een aantal veranderingen op het gebied van regelgeving en financiering. De Nederlandse Zorgautoriteit...

Read More