Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie
nov13

Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil meer praktische verbeteringen realiseren bij palliatieve zorg. Er blijken volgens hem te veel goede initiatieven on(der)benut. De bekostiging wordt als onduidelijk ervaren. En er moet meer bekendheid gegeven worden aan deze vorm van zorg. Komend voorjaar start daarom een campagne over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Zorgautoriteit...

Read More
Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener
okt17

Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener

Leven met een ongeneeslijke vorm van kanker, hoe doe je dat? Het zal duidelijk zijn dat dat ontzettend ingrijpend is. Mensen hebben behoefte aan een vertrouwde zorgverlener. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 kankerpatiënten die weten dat ze niet meer beter worden. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht...

Read More
Landelijk netwerk ondersteunt gezinnen met ernstig ziek kind
sep21

Landelijk netwerk ondersteunt gezinnen met ernstig ziek kind

De Netwerken Integrale Kindzorg zijn van start. Dit is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de eerste, tweede en derde lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Met de zeven netwerken is er een landelijke dekking. Een Netwerk Integrale Kindzorg (en uiteraard wordt ook dit afgekort, dus: NIK) biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met...

Read More
Film ‘Als je niet meer beter wordt’
jun20

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één...

Read More
PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn
apr05

PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist echter een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was de aanleiding tot het oprichten van de eerste PaTz-groep in 2010, waarbij PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Nu, bijna acht jaar later, zijn er reeds 160 PaTz-groepen. Onlangs zijn de resultaten...

Read More
Minder gesprekken over levenseinde met laag opgeleide patiënten
mrt22

Minder gesprekken over levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg. De auteurs raden zorgverleners aan om bij de laagst opgeleide patiënten en naasten alert te...

Read More
€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices
mrt08

€ 4 miljoen extra subsidie voor hospices

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Hospices kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken. Deze eenmalige extra verhoging is nodig, vanwege de toenemende vraag naar palliatieve zorg. Daardoor kwamen verschillende hospices in de financiële problemen. De extra gelden worden beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg.  De subsidie wordt...

Read More
De moeizame start van het eerstelijnsverblijf
mrt02

De moeizame start van het eerstelijnsverblijf

Anton Maes, voormalig huisarts en publicist, schreef een artikel over het eerstelijnsverblijf (ELV). Met zijn toestemming plaatst ZorgenZ dit artikel. Er is haast geboden met het landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiepunten, dat de zorgverzekeraars per 1 april a.s. moeten hebben. De juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek, wat het huidige kabinet nastreeft, is volgens Maes een nobel streven. Maar hij...

Read More
PaTz Portal landelijk beschikbaar
feb09

PaTz Portal landelijk beschikbaar

Op zo’n 150 plekken werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg in PaTz-groepen samen aan afstemming van palliatieve zorg in hun werkgebied. Het betreft tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorgregister. Sinds november 2017...

Read More
Inzet praktijkteam palliatieve zorg
jan26

Inzet praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg is opgericht om zorgprofessionals te ondersteunen bij knelpunten in de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Dat dit zinvol is, blijkt uit de tussenstand na anderhalf jaar: het team heeft 195 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Daarnaast heeft het meldpunt ruim 100 vragen direct afgehandeld.  Bij ruim 60% van de 195 meldingen is informatie verstrekt om het knelpunt aan te pakken....

Read More