Kerncijfers bieden meer inzicht in palliatieve zorg
sep12

Kerncijfers bieden meer inzicht in palliatieve zorg

De uitgave ‘kerncijfers palliatieve zorg’ biedt informatie voor zorgverleners, bestuurders en beleidsmakers.

Read More
Tweehonderdste PaTz-groep van start
jul31

Tweehonderdste PaTz-groep van start

De zorgverleners in een PaTz-groep vinden elkaar op de inhoud en de lijnen zijn kort.

Read More
Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn
jul03

Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Alle 65 netwerken palliatieve zorg hebben gebruik gemaakt van de aanvullende subsidie voor inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Het stadium van de voortgang is per netwerk heel verschillend. Van inventariserend tot een goed functionerende infrastructuur. Geestelijk verzorgers worden vooral ingezet voor mensen in de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice. In steeds meer PaTz-overleggen draaien geestelijk...

Read More
“Minder zorg is geen mindere zorg”
mei01

“Minder zorg is geen mindere zorg”

Blijft de kwaliteit van leven gelijk of verbetert deze als we veilig stoppen met medicatie en behandelingen? Dat wordt op dit moment onderzocht aan de hand van ZonMw-financiering. Met als doel de kwaliteit van de laatste levensfase te verbeteren, kosten te verlagen en het effect van behandelingen en medicatie te optimaliseren. Een interview vanuit PaTz met arts-onderzoeker Eric Geijteman over het onderzoek, bewustwording, het juiste...

Read More
PaTz-groepen: “We gaan voor verdieping en meer kwaliteit”
apr03

PaTz-groepen: “We gaan voor verdieping en meer kwaliteit”

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen. Patiënten met een levensverwachting van korter dan een jaar worden hierin besproken. Een succesvolle formule die inmiddels vraagt om een volgende stap: kwaliteit vergroten. In het kader van het ZonMw Palliantie project ‘Further development of PaTz as an instrument...

Read More
Geestelijke verzorgers in de eerstelijnszorg
apr02

Geestelijke verzorgers in de eerstelijnszorg

Sinds begin dit jaar kan een geestelijke verzorger in de thuissituatie worden ingezet, bij zingeving en levensvragen, ethische vraagstukken en spirituele zorg. Zoals dat gaat met de invoering van een nieuwe regeling, zijn de bijbehorende voorwaarden en eisen nog niet breed bekend. Om daarin wegwijs te worden, zijn er onder andere verwijsdocumenten, een overzichtskaart van geestelijk verzorgers werkzaam in de eerste lijn en factsheet...

Read More
Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen
jan15

Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen

Mensen die thuis wonen en worstelen met zingevingsvragen kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De financiering van geestelijke verzorging thuis wordt structureel. Daarnaast komt geestelijke verzorging voor iedereen ter beschikking, dus niet alleen de oudere of een palliatieve...

Read More
Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten
nov26

Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten

De film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’  gaat over palliatieve zorg, geboden vanuit een PaTz-groep. Het is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg thuis. Dit zou ook op deze manier kunnen plaatsvinden in een verpleeghuis of in een hospice. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurde casus en volgt het laatste deel van het leven van een patiënt. De film is een aanvulling op de Goede...

Read More
Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie
nov13

Complexiteit palliatieve zorg bemoeilijkt implementatie

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil meer praktische verbeteringen realiseren bij palliatieve zorg. Er blijken volgens hem te veel goede initiatieven on(der)benut. De bekostiging wordt als onduidelijk ervaren. En er moet meer bekendheid gegeven worden aan deze vorm van zorg. Komend voorjaar start daarom een campagne over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Zorgautoriteit...

Read More
Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener
okt17

Uitbehandelde kankerpatiënten hebben behoefte aan vertrouwde zorgverlener

Leven met een ongeneeslijke vorm van kanker, hoe doe je dat? Het zal duidelijk zijn dat dat ontzettend ingrijpend is. Mensen hebben behoefte aan een vertrouwde zorgverlener. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 kankerpatiënten die weten dat ze niet meer beter worden. Patiënten hebben vooral behoefte aan contact met een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, aandacht...

Read More