App bij palliatieve zorg: Before you leave
aug21

App bij palliatieve zorg: Before you leave

Het is voor naasten vaak lastig om gesprekken te voeren met mensen die weten dat ze op korte termijn komen te overlijden. Terwijl juist in die palliatieve fase betekenisvolle gesprekken zo belangrijk zijn. Maar mensen zijn vaak bang de verkeerde vraag te stellen en beginnen daarom maar geen persoonlijk...

Lees Verder
Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg
jul17

Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt knelpunten op, samen met de vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren. Het werk van het praktijkteam palliatieve zorg gaat in ieder geval dit jaar verder door, zo schrijft VWS-staatssecretaris Van Rijn aan de...

Lees Verder
Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders
jul12

Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders

De regels voor palliatieve zorg zijn niet altijd duidelijk en vormen een obstakel voor het verlenen van optimale zorg. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een informatiekaart gepubliceerd om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg en over wat er al...

Lees Verder
Nieuwe Informatiekaart palliatieve zorg
mrt02

Nieuwe Informatiekaart palliatieve zorg

VOOR PROFESSIONALS, OVER FINANCIERING – Het ministerie van VWS heeft de Informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd. Met als uitgangspunt dat mensen moeten kunnen overlijden op de plek van hun voorkeur. Dat betekent dat in elk domein voldoende zorg snel geregeld moet kunnen worden. Ook als iemand bijvoorbeeld vanuit een ziekenhuis...

Lees Verder
Zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen
jan10

Zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia een handreiking gemaakt over...

Lees Verder
Canon Palliatieve Zorg
dec14

Canon Palliatieve Zorg

Op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg heeft staatssecretaris Martin van Rijn de Canon Palliatieve Zorg gelanceerd. De Canon is een historisch overzicht over de palliatieve zorg in Nederland. Met dit overzicht krijgen studenten, zorgprofessionals, beleidsmakers en burgers inzicht in het palliatieve werk van vroeger naar nu. Want historisch context...

Lees Verder
100ste PaTz-groep in Zoetermeer-Seghwaert
okt11

100ste PaTz-groep in Zoetermeer-Seghwaert

De stichting Palliatieve Thuiszorg heeft met de 100ste PaTz-groep in de wijk Seghwaert in Zoetermeer in 7 jaar een mooie mijlpaal bereikt. Huisarts Harriët Eekhof en wijkverpleegkundige Anja Overbeek blikken terug in Diemen, waar in 2009 de eerste PaTz-groep werd opgericht. Zorgenz neemt dit interview over uit de IKNL-nieuwsbrief...

Lees Verder
Regiotafel: gezamenlijk commitment voor zorgvernieuwing
jul13

Regiotafel: gezamenlijk commitment voor zorgvernieuwing

Zilveren Kruis heeft het initiatief genomen voor de opzet van ‘Regiotafels’. Deelnemers zijn aan huisartsenzorg gelieerde partijen, zoals vertegenwoordigers van huisartsenverenigingen en -organisaties, zorggroepen, gezondheidscentra en zorginkopers van Zilveren Kruis. De ROS van de betreffende regio treedt daarbij op als voorzitter. Er zijn Regiotafels in verschillende regio’s in het...

Lees Verder
Terminale patiënt krijgt apotheekbuddy
jun12

Terminale patiënt krijgt apotheekbuddy

Zestien apotheken verspreid over heel Nederland zijn begin deze maand gestart met het inzetten van een apotheekbuddy: een apothekersassistent die het vaste aanspreekpunt is van ernstig zieke mensen en hun mantelzorgers. De apotheekbuddy werkt in de palliatieve en terminale fase van de patiënt nauw samen met de mantelzorger, de...

Lees Verder
Zilveren Kruis Achmea steunt PaTz in Rotterdam
mei09

Zilveren Kruis Achmea steunt PaTz in Rotterdam

Frans Baar kondigde het al aan in het interview met hem op Zorgenz. Dit wordt nu bevestigd in een persbericht dat op maandag 9 mei is uitgebracht. Zilveren Kruis Achmea heeft toegezegd om met ingang van 1 april 2016 voor een periode van twee jaar de deelname van de...

Lees Verder