Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018
jan30

Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

In PaTz bijeenkomsten komt vroegtijdige zorgplanning nog het minst goed uit de verf.

Read More
Betere informatie nodig bij palliatieve sedatie
dec10

Betere informatie nodig bij palliatieve sedatie

Patiëntenfederatie Nederland roept het kabinet op te komen tot betere informatie bij palliatieve sedatie.

Read More
Palliaweb bundelt alle informatie over palliatieve zorg
nov20

Palliaweb bundelt alle informatie over palliatieve zorg

Palliaweb (www.palliaweb.nl) is een nieuw en uitgebreid kennisplatform over palliatieve zorg

Read More
Bekostiging van samenwerking in kaart gebracht
nov08

Bekostiging van samenwerking in kaart gebracht

De NZa zet de bekostiging van samenwerking op een rij met de publicatie van een reeks informatiekaarten.

Read More
Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig
nov06

Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

De verklaring is patiëntonvriendelijk en zorg voor onnodige administratie.

Read More
Kerncijfers bieden meer inzicht in palliatieve zorg
sep12

Kerncijfers bieden meer inzicht in palliatieve zorg

De uitgave ‘kerncijfers palliatieve zorg’ biedt informatie voor zorgverleners, bestuurders en beleidsmakers.

Read More
Tweehonderdste PaTz-groep van start
jul31

Tweehonderdste PaTz-groep van start

De zorgverleners in een PaTz-groep vinden elkaar op de inhoud en de lijnen zijn kort.

Read More
Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn
jul03

Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Alle 65 netwerken palliatieve zorg hebben gebruik gemaakt van de aanvullende subsidie voor inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Het stadium van de voortgang is per netwerk heel verschillend. Van inventariserend tot een goed functionerende infrastructuur. Geestelijk verzorgers worden vooral ingezet voor mensen in de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice. In steeds meer PaTz-overleggen draaien geestelijk...

Read More
“Minder zorg is geen mindere zorg”
mei01

“Minder zorg is geen mindere zorg”

Blijft de kwaliteit van leven gelijk of verbetert deze als we veilig stoppen met medicatie en behandelingen? Dat wordt op dit moment onderzocht aan de hand van ZonMw-financiering. Met als doel de kwaliteit van de laatste levensfase te verbeteren, kosten te verlagen en het effect van behandelingen en medicatie te optimaliseren. Een interview vanuit PaTz met arts-onderzoeker Eric Geijteman over het onderzoek, bewustwording, het juiste...

Read More
PaTz-groepen: “We gaan voor verdieping en meer kwaliteit”
apr03

PaTz-groepen: “We gaan voor verdieping en meer kwaliteit”

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen. Patiënten met een levensverwachting van korter dan een jaar worden hierin besproken. Een succesvolle formule die inmiddels vraagt om een volgende stap: kwaliteit vergroten. In het kader van het ZonMw Palliantie project ‘Further development of PaTz as an instrument...

Read More