Aanpassingen bekostiging moet palliatieve zorg verbeteren
okt19

Aanpassingen bekostiging moet palliatieve zorg verbeteren

Palliatieve zorg vandaag de dag begint veel eerder dan de terminale fase en wordt gezien als een zorgcontinuüm.  Het streven van VWS voor 2020 is: iedere burger is, wanneer dat aan de orde is, verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met...

Lees Verder
Hugo de Jonge, minister VWS en vicepremier
okt17

Hugo de Jonge, minister VWS en vicepremier

Hugo de Jonge, momenteel wethouder in Rotterdam, wordt voorgedragen als minister van Volksgezondheid voor de langdurige zorg en als een van de drie vicepremiers in het nieuwe kabinet.  Hugo de Jonge (40) is wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Zorg maakt sinds 2014 deel uit van zijn portefeuille....

Lees Verder
Kwaliteitskader palliatieve zorg klaar
okt12

Kwaliteitskader palliatieve zorg klaar

Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dat is vastgelegd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is richtinggevend bedoeld, en is dus niet zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg ‘wetgevend’. Er zal nog een heel traject volgen waarin betrokken partijen gezamenlijk...

Lees Verder
Bundeling voorbeelden palliatieve zorg
aug25

Bundeling voorbeelden palliatieve zorg

De website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bevat sinds kort een aantal  voorbeelden van goede palliatieve zorg. Het gaat om voorbeelden die eerder op een andere site stonden, maar deze site wordt opgeheven. Doel van de bundeling van goede voorbeelden is om inzichten en methodieken te delen met...

Lees Verder
App bij palliatieve zorg: Before you leave
aug21

App bij palliatieve zorg: Before you leave

Het is voor naasten vaak lastig om gesprekken te voeren met mensen die weten dat ze op korte termijn komen te overlijden. Terwijl juist in die palliatieve fase betekenisvolle gesprekken zo belangrijk zijn. Maar mensen zijn vaak bang de verkeerde vraag te stellen en beginnen daarom maar geen persoonlijk...

Lees Verder
Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg
jul17

Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt knelpunten op, samen met de vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren. Het werk van het praktijkteam palliatieve zorg gaat in ieder geval dit jaar verder door, zo schrijft VWS-staatssecretaris Van Rijn aan de...

Lees Verder
Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders
jul12

Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders

De regels voor palliatieve zorg zijn niet altijd duidelijk en vormen een obstakel voor het verlenen van optimale zorg. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een informatiekaart gepubliceerd om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg en over wat er al...

Lees Verder
Nieuwe Informatiekaart palliatieve zorg
mrt02

Nieuwe Informatiekaart palliatieve zorg

VOOR PROFESSIONALS, OVER FINANCIERING – Het ministerie van VWS heeft de Informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd. Met als uitgangspunt dat mensen moeten kunnen overlijden op de plek van hun voorkeur. Dat betekent dat in elk domein voldoende zorg snel geregeld moet kunnen worden. Ook als iemand bijvoorbeeld vanuit een ziekenhuis...

Lees Verder
Zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen
jan10

Zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia een handreiking gemaakt over...

Lees Verder
Canon Palliatieve Zorg
dec14

Canon Palliatieve Zorg

Op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg heeft staatssecretaris Martin van Rijn de Canon Palliatieve Zorg gelanceerd. De Canon is een historisch overzicht over de palliatieve zorg in Nederland. Met dit overzicht krijgen studenten, zorgprofessionals, beleidsmakers en burgers inzicht in het palliatieve werk van vroeger naar nu. Want historisch context...

Lees Verder