Betere informatie nodig bij palliatieve sedatie

Betere informatie nodig bij palliatieve sedatie

Datum: 10 december 2019

Patiëntenfederatie Nederland roept het kabinet op meer haast te maken met informatie voor patiënten en naasten over palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie wordt steeds vaker toegepast, maar de informatievoorziening daarover is nog niet op orde. Dat terwijl patiënten en hun naasten wel behoefte hebben aan informatie over wat er allemaal kan en niet kan bij deze vorm van zorg voor stervenden.

Dat is de strekking van de brief aan de Vaste Kamercommissie VWS van Patiëntenfederatie Nederland. De federatie schrijft dat ze blij is met de initiatieven om de informatie over palliatieve zorg te verbeteren, zoals de campagne en de publiekswebsite over palliatieve zorg. Echter: de informatie over palliatieve sedatie blijft hierbij achter.

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan veel informatie hierover, wat er gaat gebeuren en hoe. Dat blijkt uit een onderzoek naar palliatieve sedatie van de Patiëntenfederatie Nederland onder achthonderd mensen die in de afgelopen vijf jaar met palliatieve sedatie van een naaste te maken hebben gehad.

E-book over palliatieve zorg
Patiëntenfederatie Nederland heeft ook een e-book over palliatieve zorg samengesteld over palliatieve zorg. De informatie in dit e-book is voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Patiëntenfederatie Nederland beheert de patiënteninformatie in dit e-book. Verdere ontwikkeling van het e-book vindt plaats in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de KNMG.

Reeks over levenseinde
Het e-book is onderdeel van een reeds e-books over het levenseinde voor patiënten. Andere uitgaven zijn:
Praat op tijd over uw levenseinde
Wie beslist als u dit zelf niet kunt

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *