Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

Resultaten Monitor Palliatieve Zorg 2018

Datum: 30 januari 2020

palliatieve_zorg_zorgenzOns land kent nu bijna tweehonderd zogeheten PaTz groepen, waarin huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg nauw samenwerken en elke twee maanden bij elkaar komen.  Ze hebben een meerwaarde voor de palliatieve zorgverlening in de eerste lijn. Deze groepen worden jaarlijks gemonitord. Uit de PatTz Monitor 2018 komt een aantal aanbevelingen naar voren, zoals gebruik de PaTz Portal of het PaTz register en bespreek met elkaar of de inbreng van andere disciplines gewenst is.

Deskundig, tijdig en samen zijn belangrijke essenties bij palliatieve zorg. Vroegtijdige zorgplanning komt volgens de monitor het minst goed uit de verf  in PaTz bijeenkomsten. Het PaTz-register en de PaTz Portal zijn belangrijke hulpmiddelen bij vroegtijdige zorgplanning. Het gebruik van een register heeft meerwaarde  in de zorg voor palliatieve patiënten. Deelnemers aan een PaTz groepn hebben er positieve ervaringen mee. Het geeft overzicht en biedt structuur biedt bij de besprekingen. Verder is het nuttig dat alle deelnemers dezelfde informatie krijgen en delen. Er zijn ook nadelen, waarvan tijd en administratie de belangrijkste zijn.

Inbreng andere disciplines
Voorzitters van PaTz groepen ervaren meerwaarde van deelname van andere disciplines aan PaTz. De meerwaarde zit in de niet-medische invalshoek van waaruit bijvoorbeeld de geestelijk verzorger of coördinator van de vrijwilligers meedenken. De meerwaarde blijkt ook uit de gespecialiseerde kennis die aanvullend is op die van de consulent. De consulent is doorgaans een huisarts/kaderarts palliatieve zorg, en dan kan bijvoorbeeld de kennis van de verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg (die deelneemt vanuit het technisch team of een hospice) daar weer aanvullend op zijn.
Aanbevolen wordt dat  PaTz groepen expliciet nagaan of en wanneer het betrekken van andere disciplines bij hun PaTz-groep wenselijk zou zijn.

Dieper ingaan op casuïstiek
De voorzitters hebben verder aangegeven dat zij meer diepgang willen in de besprekingen. Als de groep een tijd draait en er voldoende veiligheid in de groep is, kan waar nodig en gewenst gewerkt worden aan meer diepgang. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door per bijeenkomst een paar patiënten te kiezen waar je wat meer de tijd voor wilt nemen. En bij elke patiënt consequent de vier domeinen langs te gaan (lichamelijk en psychologisch functioneren, sociale omgeving, zingeving). Of besteed aandacht aan één casus en diep deze goed uit.

Hulpmiddelen
Een vierde aanbeveling luidt: blijf aandacht geven aan beschikbare hulpmiddelen en ondersteuning. Huisartsen en verpleegkundigen geven aan dat onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop de zorg voor palliatieve patiënten complex maakt. Daarom blijven tijdige communicatie over gewenste zorg en het voorsorteren op veelvoorkomende problemen onverminderd belangrijk om te bespreken in de PaTz groep. Echter, ook met scenario denken en advance care planning zijn verassingen niet altijd te voorkomen. Daarom verdienen daarnaast ook hulpmiddelen als Palliarts en beschikbaarheid van het consultatieteam blijvende aandacht.

Lees hier de volledige rapportage

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *