Geestelijke verzorgers in de eerstelijnszorg

Geestelijke verzorgers in de eerstelijnszorg

Datum: 2 april 2019

Sinds begin dit jaar kan een geestelijke verzorger in de thuissituatie worden ingezet, bij zingeving en levensvragen, ethische vraagstukken en spirituele zorg. Zoals dat gaat met de invoering van een nieuwe regeling, zijn de bijbehorende voorwaarden en eisen nog niet breed bekend. Om daarin wegwijs te worden, zijn er onder andere verwijsdocumenten, een overzichtskaart van geestelijk verzorgers werkzaam in de eerste lijn en factsheet over de subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie. De minister heeft namelijk bepaald dat toekenning van de middelen via de netwerken palliatieve zorg verloopt. 

De factsheet Subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie is samengesteld op initiatief van Agora. Deze  beschrijft de randvoorwaarden voor de financiering, kwaliteitseisen, richtbedrag voor het uurtarief e.d.

Drie groepen
De regeling richt zich vooralsnog op drie groepen:
a. mensen van 50 jaar en ouder;
b. palliatieve patiënten (inclusief naasten);
c. kinderen in de palliatieve fase en hun naasten.
Het is de bedoeling dat op termijn ook andere doelgroepen toegang hebben tot geestelijke verzorging.

Indicaties
De Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) heeft twee verwijsdocumenten uitgegeven met indicaties die aanleiding kunnen geven tot het inschakelen van een geestelijk verzorger: een verwijsdocument voor burgers, patiënten en naasten, en een exemplaar voor professionals.

Inschrijving register
Om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten geestelijk verzorgers zijn ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). In de opstartfase voor geestelijke verzorging in de eerste lijn geldt een overgangsregeling (twee jaar). Wanneer in deze fase geen geestelijk verzorger met een registratie in het SKGV beschikbaar is, kan de inzet van een professional met aantoonbare ervaring in het werk van geestelijke verzorging worden vergoed, als:
– deze professional scholing volgt om de bekwaamheidseisen voor registratie in het SKGV te behalen
– en werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd geestelijk verzorger.

Input voor overzichtskaart gevraagd
In het overzicht Geestelijk verzorgers in eerstelijnszorg staan bevoegde geestelijk verzorgers per regio. Met naam, locatie en contactgegevens van de geestelijk verzorger of de organisatie waaraan geestelijk verzorgers zijn verbonden.

VGVZ wil een zo compleet mogelijk overzicht bieden en roept geestelijk verzorgers in de eerstelijnszorg op zich te laten vermelden in het overzicht. Daarvoor kunt u contact opnemen Liesbeth ter Elst, werkveldeerstelijn@vgvz.nl

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Geestelijke verzorging thuis komt beschikbaar voor iedereen.

(Foto: Pixabay)

.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *