Geld voor de zorg moet ten goede komen aan de zorg
jul11

Geld voor de zorg moet ten goede komen aan de zorg

Geld dat bedoeld is voor de zorg, moet ten goede komt aan de zorg. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Iedereen kent wel berichtgeving over misbruik van zorggelden. De bewindspersonen van VWS treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Alle zorgaanbieders moet transparant zijn over hun financiële constructies. Er komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt...

Read More
Masterclass zorgeloze zorgnetwerken
jul11

Masterclass zorgeloze zorgnetwerken

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More

Enquête over inzet VS of PA: vul ook in

Er is veel belangstelling voor de opleiding van physician assistant (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Hoe groot is de vraag eigenlijk in de nabije toekomst naar PA’s en VS’en? Het Capaciteitsorgaan wil dat graag weten. Zij moet namelijk eind van het jaar VWS en het veld adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor PA’s en VS’en. Heeft u zicht op het aannemen en/of opleiden van zorgprofessionals...

Read More

Gezondheidszorg: punt van trots én van zorg

Zorg is steevast een punt van trots van Nederlanders. De tevredenheid met de gezondheidszorg ligt relatief hoog. Tegelijk wordt de gezondheidszorg en ouderenzorg steevast genoemd als belangrijk maatschappelijk probleem en prioriteit voor de regering. Daarbij is niet echt duidelijk waarover men ongerust is. Het is een vaag zorgen-over-de-zorg-gevoel, in samenhang met de toenemende kosten van levensonderhoud. Ook is er het gevoel van...

Read More

Tweede ronde subsidieregeling veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar komen voor patiënten via opname in het basispakket. De ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ wil daarin voorzien. Aanvragen, te beginnen met een projectidee, zijn dit jaar mogelijk in twee rondes. De eerste ronde was begin dit jaar. De tweede ronde is geopend van 27 juni t/m 27 augustus voor 14.00 uur. Voordat een subsidie mag worden aangevraagd, moet eerst een projectidee worden ingediend....

Read More
ZonMw: 20 jaar preventieonderzoek
jun27

ZonMw: 20 jaar preventieonderzoek

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van preventie. Maar nieuw is het zeker niet. ZonMw werkt al 20 jaar met preventieprogramma’s. Ingesteld indertijd door toenmalig minister Els Borst. Dit jubileum wordt gevierd met een speciale publicatie over de opbrengsten van preventieonderzoek. Deze publicatie blikt in vogelvlucht terug op al die jaren. In de publicatie ’20 jaar preventie – ZonMw’ wordt de aanpak...

Read More

Veel voorstanders van alternatieve geneeswijzen

Menig zorgverleners zal bij dit bericht zijn wenkbrauwen fronsen. Want: een kwart van alle volwassen Nederlanders hecht net zoveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. En bijna 40 procent vindt dat sommige alternatieve geneeswijzen in het basispakket behoren en dan met name de acupuncturist, de chiropractor en de homeopaat. Ter geruststelling: ze bedoelen niet de kwakzalvers. Een goede opleiding zien de...

Read More
ZonMw-subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde
jun20

ZonMw-subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde

Er is een nieuwe subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde van ZonMw. Leefstijlgeneeskunde betreft de inzet van leefstijlinterventies  in de behandeling van chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2 of hart- en vaatziekten. Leefstijlgeneeskunde lijkt veelbelovend, maar is het ook (kosten)effectief? Dit is een van de belangrijke vragen die centraal staat in deze subsidieoproep, goed voor 1 miljoen euro. Samenwerkingsverbanden, bestaande...

Read More

Apothekers-farmacotherapeut en alliantie voor betere medicatieveiligheid

Nog steeds zijn er in ons land jaarlijks zo’n 50.000 ziekenhuisopnames  en overlijden ongeveer 1.000 mensen als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Een hardnekkig en in feite onacceptabel probleem, waar stevig op wordt ingezet. Zo is er een proef met een apothekers-farmacotherapeut in huisartsenpraktijken. En begin deze maand is de ‘alliantie medicatieveiligheid’ gestart met als doel het aantal incidenten met foutief...

Read More
Cursus Zorg & Verzekeringen
jun11

Cursus Zorg & Verzekeringen

Op 2 oktober a.s. start de cursus Zorg & Verzekeringen van Zorgverzekeraars Nederland. Deze cursus biedt deelnemers inzicht op beleidsmatig en strategisch niveau in het zorg- en zorgverzekeringssysteem. Ook brengt het hen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk. Aan de cursus leveren veel sleutelfiguren uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële...

Read More