ZonMw-subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde

ZonMw-subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde

Datum: 20 juni 2019

Er is een nieuwe subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde van ZonMw. Leefstijlgeneeskunde betreft de inzet van leefstijlinterventies  in de behandeling van chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2 of hart- en vaatziekten. Leefstijlgeneeskunde lijkt veelbelovend, maar is het ook (kosten)effectief? Dit is een van de belangrijke vragen die centraal staat in deze subsidieoproep, goed voor 1 miljoen euro. Samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal twee onderzoeksorganisaties en twee zorginstellingen (b.v. een huisartsenpraktijk of fysiotherapiepraktijk), kunnen tot 24 september een projectidee indienen.

In onderzoek is tegenwoordig meer aandacht voor preventie van leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Daarbij verschuift het onderzoek ook steeds meer richting ‘Leefstijl als medicijn’. Kunnen mensen met leefstijlgerelateerde aandoeningen met een andere leefstijl uitkomen op minder medicatiegebruik of zelfs geen medicijnen meer? Om deze vragen te beantwoorden, is meer klinisch medisch onderzoek naar leefstijlgeneeskunde nodig.

Doel
Het doel van deze subsidieronde is tweeledig:
1. Onderzoek  naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlgeneeskunde.
2. Inzicht in de randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde, inclusief gewenste gedragsverandering bij (zorg)professionals.

Enkele voorwaarden
Er moeten ten minste twee van de volgende leefstijlfactoren in de behandeling worden meegenomen: voeding; beweging; stress; slapen; roken; alcohol.
De resultaten van het  onderzoek moeten beter inzicht bieden in welke leefstijlinterventies zinvol zijn bij welke (chronische) aandoeningen, bij welke patiënten en onder welke voorwaarden.

Let op: implementatie van reeds ontwikkelende leefstijlinterventies voor chronische aandoeningen is voor deze subsidieoproep uitgesloten.

Consortium
Een aanvraag kan worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste:
– Twee of meer onderzoeksorganisaties
– Twee of meer organisaties die zorg aanbieden, zoals bv. een huisartsenpraktijk, fysiotherapeutenpraktijk, diëtistenpraktijk, ziekenhuis of verpleeghuis

Meer informatie 
Interesse? Lees dan de uitgebreide informatie met alle voorwaarden en criteria van deze subsidieoproep.

Zie ook artikel op ZorgenZ: Leefstijlgeneeskunde krijgt een miljoen

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *