Gezondheidszorg: punt van trots én van zorg

Gezondheidszorg: punt van trots én van zorg

Datum: 4 juli 2019

Zorg is steevast een punt van trots van Nederlanders. De tevredenheid met de gezondheidszorg ligt relatief hoog. Tegelijk wordt de gezondheidszorg en ouderenzorg steevast genoemd als belangrijk maatschappelijk probleem en prioriteit voor de regering. Daarbij is niet echt duidelijk waarover men ongerust is. Het is een vaag zorgen-over-de-zorg-gevoel, in samenhang met de toenemende kosten van levensonderhoud. Ook is er het gevoel van een groeiende tweedeling, terwijl solidariteit in de gezondheidszorg nog steeds hoog in het vaandel staat.

Dit blijkt uit het tweede kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Prominent op publieke agenda
De zorg is een terrein des levens waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien staat daarom de gezondheidszorg altijd prominent op de publieke agenda. Dat de gezondheidszorg een belangrijk maatschappelijk  aandachtspunt is, wordt in ieder geval breed gedeeld, blijkt uit het onderzoek. Mensen zijn ongerust over het personeelstekort, de hoge kosten, de kwaliteit van de ouderenzorg, de wachtlijsten, bureaucratie en de grote macht van verzekeraars.

Tegelijk zijn mensen positief over de kwaliteit van de medische zorg, de kennis van de professionals en het feit dat de zorg voor iedereen toegankelijk is. Over de bereikbaarheid en de dichtheid van de zorg is men zeer te spreken. Men roemt het Nederlandse solidaire systeem met een verplichte, betaalbare verzekering voor iedereen, dat zich gunstig onderscheidt van andere landen.

Zorg is duur / meer geld naar de zorg
Desondanks vinden veel mensen de zorg duur, met een hoge premie en daarnaast nog een eigen risico. Men legt de schuld van de hoge zorgkosten vooral bij de marktwerking, de macht van zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie, verspilling van medicijnen en te veel bureaucratie. Als dat wordt aangepakt, dan kan de zorg goedkoper denkt men. Echter: tegelijk vindt 75% van de Nederlanders dat de overheid (veel) meer geld zou moeten uitgeven aan het verbeteren van de gezondheidszorg, en dan vooral voor de ouderenzorg.

Impact op eigen leven
Men hecht veel waarde aan solidariteit tussen ziek en gezond en tussen hogere en lagere inkomens. Terwijl mensen wel flink verschillen in hoe zij de impact van problemen in de zorg ervaren op hun persoonlijke leven. Hoger opgeleiden praten met wat meer afstand en beschouwend over het onderwerp. Terwijl voor deelnemers met een lagere opleiding en inkomen de hoge zorgkosten vaak direct voelbaar zijn.

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *