ZonMw: 20 jaar preventieonderzoek

ZonMw: 20 jaar preventieonderzoek

Datum: 27 juni 2019

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van preventie. Maar nieuw is het zeker niet. ZonMw werkt al 20 jaar met preventieprogramma’s. Ingesteld indertijd door toenmalig minister Els Borst. Dit jubileum wordt gevierd met een speciale publicatie over de opbrengsten van preventieonderzoek. Deze publicatie blikt in vogelvlucht terug op al die jaren.

In de publicatie ’20 jaar preventie – ZonMw’ wordt de aanpak van zes thema’s uitgebreid toegelicht. De verhalen geven een indruk van de diversiteit van het Preventieprogramma van ZonMw. Niet alleen vanwege de verschillende thema’s, maar ook in zijn opzet en uitvoering. Het gaat om kennisbenutting, implementatie, effectiviteitsonderzoek, innovatie en samenwerkingsverbanden. En… het meest belangrijk: het heeft geleid tot mooie resultaten.

Zes thema’s
De thema’s zijn:
Gecombineerde leefstijlinterventie
Gezond op school
Alles komt samen in de wijk
Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie
Alles over seks
Gezond op het werk

 

Korte terugblik
In 1998 is ZON aan de slag gegaan met het programmeren van preventieonderzoek. Daarbij is meebewogen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Vanaf het tweede Preventieprogramma ligt er een extra accent op de implementatie van onderzoeksresultaten. Het motto voor het vierde Preventieprogramma (2010-2013) is ‘koesteren en innoveren’: waardevolle elementen behouden én werken aan vernieuwing. Het vijfde Preventieprogramma (2014-2018) heeft als uitgangspunt de brede, integrale aanpak van het door de overheid gestarte Nationaal Programma Preventie (NPP). Het NPP wil de groei van het aantal mensen met chronische ziekten verminderen en sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen. Inmiddels is het zesde Preventieprogramma gestart: ‘Integraal en met kennis aan de slag’ (2019-2022). Dit bouwt voort op datgene wat in de vorige programma’s is gestart en versterkt de resultaten daarvan.

Programma’s op thema’s
Aan het Preventieprogramma zijn in de loop van de jaren programma’s toegevoegd op specifieke thema’s. Denk aan Gezond Leven, Landelijke leefstijlcampagnes, Gezonde Slagkracht, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, Arbeidsparticipatie en gezondheid, Zwangerschap en geboorte, Vakkundig aan het werk en Suïcidepreventie.

En nu verder
ZonMw zet zich de komende jaren ook in op leefstijlgeneeskunde, leefstijl als ‘medicijn’ in de curatieve zorg. Nu leefstijlinterventies zijn opgenomen in het basispakket, is er nog meer ruimte voor wijksamenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg en welzijn. Zij kunnen zich richten op een goede implementatie in de praktijk van preventie en vroegsignalering, stelt ZonMw. Ook kunnen ze met elkaar de zelfredzaamheid van burgers bevorderen.

Foto: Shutterstock

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *