1-meting van de (Ont)regelmonitor

1-meting van de (Ont)regelmonitor

Datum: 12 juli 2019

Eind 2018, begin 2019 namen zorgverleners massaal deel aan de 0-meting van de (Ont)Regelmonitor in opdracht van VvAA. Daarin kon iedereen zich uitspreken over de regeldruk. Inmiddels zijn er tal van maatregelen genomen om de bureaucratie terug te dringen. Maar…. hebben deze geholpen? Is er inderdaad sprake van minder regeldruk? De 1-meting van de (Ont)regelmonitor moet daar antwoord op geven. En uw mening telt! 

Ervaart u veel regeldruk op uw werk of valt dat wel mee? Is deze afgenomen in het laatste half jaar of mogelijk zelfs toegenomen? Voelt u zich opgebrand? Kunt u voldoende tijd aan uw patiënten besteden? De antwoorden op deze en een groot aantal andere vragen bieden een goed beeld van de huidige stand van zaken.

(Ont)regel de Zorg
Vanuit de beweging (Ont)Regel de Zorg maken zorgverleners, zorgorganisaties, beroepsverenigingen, stakeholders en VWS zich sterk voor het terugdringen van onzinnige administratie in de zorg. Uiteindelijk doel: een gezondheidszorg waarbij de zorgverlener minder last heeft van overbodige administratieve handelingen en daardoor meer tijd voor de patiënt. In korte tijd zijn er inmiddels beroepsoverstijgend 62 te schrappen regels benoemd. Deze zijn opgenomen in het Actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS.

Deelname
Voldoende deelname is noodzakelijk om te komen tot een goed overzicht. Neem daarom ook deel aan de 1-meting van de (Ont)regelmonitor. Of u nu wel of niet tevreden bent. Invullen kost slechts vijf minuten van uw tijd. Let wel: er zijn geen goede of foute antwoorden. Geef het antwoord dat het eerst bij u opkomt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Triple i Human Capital. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie
Meer informatie over de ontregelmonitor: www.ontregelmonitor.nl
Meer informatie over het programma Ontregel de Zorg van het ministerie van VWS: www.ordz.nl Overigens: de enquête op deze website is een andere dan de monitor. De enquête op de site ordz.nl is onderdeel van het merkbaarheidsscan-onderzoek dat de effecten van de maatregelen uit het programma (Ont)Regel de Zorg op de ervaren regeldruk in kaart brengt. De monitor is een initiatief van de VvAA en moet een algemeen beeld opleveren van hoe het gaat met de ervaren regeldruk. Deze onderzoeken zijn complementair, volgens de woordvoerder van VWS, maar het is wel verwarrend.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *