Enquête over inzet VS of PA: vul ook in

Enquête over inzet VS of PA: vul ook in

Datum: 8 juli 2019

Er is veel belangstelling voor de opleiding van physician assistant (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Hoe groot is de vraag eigenlijk in de nabije toekomst naar PA’s en VS’en? Het Capaciteitsorgaan wil dat graag weten. Zij moet namelijk eind van het jaar VWS en het veld adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor PA’s en VS’en. Heeft u zicht op het aannemen en/of opleiden van zorgprofessionals in uw sector? Dan bij deze het verzoek de enquête in te vullen, ook als u niet samenwerkt met een PA en/of VS.

Er waren tot voor kort 700 opleidingsplaatsen voor VS en PA. De belangstelling was echter groter. Daarom is onlangs besloten om de instroom te verhogen van 700 naar 790 plaatsen. Niemand weet echter of dat aantal voor de toekomst te weinig is, genoeg, of te veel. Daarom wil het Capaciteitsorgaan graag de reactie horen van mensen uit het veld die zicht hebben op het al dan niet aannemen en opleiden van deze en andere zorgprofessionals.

Grote verschillen per deelsector
VS’en en PA’s werken in veel deelsectoren: de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg, wijkzorg, eerstelijnsverblijf, verpleeghuiszorg, revalidatie­centra en gehandicaptenzorg. Daarbinnen zijn grote verschillen in de omvang en inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per sector.  Zijn de verschillen vooral te verklaren door veranderingen in beleid en bekostiging? Door arbeidsmarktproblemen? Of door degenen die zijn betrokken bij het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en? Om een goed advies te kunnen uitbrengen, wil het Capaciteitsorgaan graag antwoord op deze en andere vragen.

Uitnodiging enquête in te vullen
De enquête wordt uitgevoerd door bureau HHM. U kunt deze invullen als u zicht hebt op de besluitvorming over het al dan niet aannemen en/of opleiden van zorgprofessionals in uw sector. U bent bijvoorbeeld bestuurder, directeur, manager, specialist, praktijkopleider, of HR-professional. Ook als u niet samenwerkt met een PA en/of VS, wordt u dus van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Onder de respondenten worden 10 dinerbonnen van €75,- verloot.

KOH
Als landelijke kenniscentrum is KOH ingeschakeld voor het positioneren van de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) in de huisartsenzorg. Emmy Derckx, directeur KOH, benadrukt dat het relevant om zoveel mogelijk informatie te vergaren, zodat het Capaciteitsorgaan zo zorgvuldig mogelijk de ramingen kan doen. Alleen dan kan het Capaciteitsorgaan een goed onderbouwd advies geven zodat nu en in de toekomst voldoende opleidingsplaatsen zijn.

Meer over VS en PA in de eerste lijn
Zie de volgende artikelen op ZorgenZ:
Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant
– KOH expert in nascholing en taakherschikking

 

(Foto: Pixabay en Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *