Krijg netwerkzorg in de vingers: volg de masterclass
aug22

Krijg netwerkzorg in de vingers: volg de masterclass

Essenburgh Training & Advies biedt dit najaar een masterclass Zorgnetwerken. Keuze uit 3 data.

Read More

Zorgprofessional: ondersteun rokers bij hun stoppogingen

Steeds meer mensen willen stoppen. Bestel alvast materialen voor Stoptober.

Read More

Spelenderwijs zelfredzaamheid vergroten

Het Kom Verder Spel biedt patiënten en zorgverleners inspiratie voor betere zelfmanagement.

Read More

Subsidieoproep Voor elkaar!

Aanvraag moet aansluiten bij behoefte van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische problemen.

Read More
Nieuwe subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen
aug01

Nieuwe subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen

Subsidie voor het verbeteren van de farmacotherapeutische zorg. Aanvragen kan tot 17 sept. a.s.

Read More

Ontschotting is hét inhoudelijke vraagstuk van de toekomst

IQ Healthcare heeft gekeken naar succes- en faalfactoren van zorg over schotten heen

Read More

Geen boerka’s toegestaan in de zorg per augustus

Per 1 aug. 2019 is gezichtbedekkende kleding deels verboden, o.a. in onderwijs en zorg.

Read More

E-magazine over programma Zinnige Zorg

De laatste jaren wordt veel ingezet op zinnige zorg. Dat wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Dat voorkomt onnodige belasting van patiënten en professionals en onnodige kosten. Het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland zet daarop in. Een digitaal magazine laat op een aantrekkelijke wijze de aanpak zien van projecten in dit programma. De inzet op zinnige zorg doet het...

Read More
1-meting van de (Ont)regelmonitor
jul12

1-meting van de (Ont)regelmonitor

Eind 2018, begin 2019 namen zorgverleners massaal deel aan de 0-meting van de (Ont)Regelmonitor in opdracht van VvAA. Daarin kon iedereen zich uitspreken over de regeldruk. Inmiddels zijn er tal van maatregelen genomen om de bureaucratie terug te dringen. Maar…. hebben deze geholpen? Is er inderdaad sprake van minder regeldruk? De 1-meting van de (Ont)regelmonitor moet daar antwoord op geven. En uw mening telt!  Ervaart u veel...

Read More
De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan
jul12

De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan

Bij de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning in het sociaal domein dreigen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in het gedrang te komen. Dit onder meer door het personeelsprobleem en de toenemende zorgvraag. Daarom moet de organisatie van de zorg veranderen. Doorgeslagen marktwerking staat de noodzakelijke verandering in de weg. Dit schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt het...

Read More