Nieuwe subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen

Nieuwe subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen

Datum: 1 augustus 2019

Het GGG-programma van ZonMw staat voor Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit programma is opgezet om te komen tot het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Zoals het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Recent is een nieuwe ronde gestart voor subsidieaanvragen. De deadline voor deze Open Ronde 9 is op 17 september a.s. om 14.00 uur.

Voor subsidieaanvragen binnen deze ronde moet het uitgangspunt van de aanvraag zijn: een relevante vraag of probleem uit de praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Open ronde 9 bestaat uit twee gedeelten: Onderdeel A en B.

Onderdeel A
Onderdeel A is bestemd voor reguliere ‘open ronde projecten’. Voor dit onderdeel is 5 miljoen euro beschikbaar. Deze projecten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is. Of voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Onderdeel B
Onderdeel B betreft projecten die voldoen aan de criteria van onderdeel A, maar waarin complexe interventies centraal staan. Voor dit onderdeel is 2 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om interventies die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaan. Daarbij is het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk welke van de componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een schriftelijke keuzehulp en een stapsgewijze gespreksmethode, om te komen tot een gezamenlijke beslissing over gebruik van een specifiek geneesmiddel. Of ontslagbegeleiding in het ziekenhuis, gecombineerd met de informatieoverdracht naar de eerste lijn, en begeleiding bij het medicatiegebruik na ontslag. Bij de interventie zijn diverse disciplines / zorgverleners betrokken, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap. Dit type onderzoek vindt voornamelijk plaats in diverse settingen, zoals eerste lijn, ziekenhuis en verpleeghuis en deels over settingen heen (ketenzorg).

Binnen projecten in onderdeel B is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is er ruimte voor deelprojecten die gericht zijn op de optimalisatie van de interventie. Thema’s die zich lenen voor dergelijke complexe interventies zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen / afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht.

Meer informatie
Zie alle informatie, voorwaarden, wijze van aanvraag indienen enz. op de site van ZonMw

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *