Rinnooy Kan is bemiddelaar in kwestie wet BIG-2

Rinnooy Kan is bemiddelaar in kwestie wet BIG-2

Datum: 27 augustus 2019

Alexander Rinnooy Kan neemt de rol van verkenner op zich rondom de discussie over wetsvoorstel BIG-2. Dit gebeurt op verzoek van minister Bruins. Gezien de grote onrust bij een groot deel van de verpleegkundigen over dit wetsvoorstel, heeft minister Bruins onlangs besloten pas op de plaats te maken. Rinnooy Kan zal als verkenner onderzoeken wat de vervolgstappen kunnen zijn in het traject
rondom de regieverpleegkundige. Dat wordt balanceren tussen veel verschillende meningen en gevoelens. Nu het bestuur van V&VN inmiddels is opgestapt, wordt het extra lastig. Bruins: “Het aftreden maakt het er niet makkelijker op om te bepalen hoe het verder moet.”

Opvallend: het voorstel is tot stand is op verzoek van vertegenwoordigers van de beroepsgroep van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers. De ‘werkvloer’ was over de inhoud echter bepaald niet gecharmeerd. Verre van dat. Ze wil geen formeel onderscheid tussen een mbo- en na 2012 hbo-opgeleide verpleegkundigen. Daarmee wordt er volgens hen voorbij gegaan aan de kennis en ervaring van verpleegkundigen die jaren in het vak werkzaam zijn, maar geen hbo-opleiding na 2012 hebben gevolgd. In het actiecomité ‘BIG-2 in de overgang’ hebben tegenstanders getracht een vuist te maken tegen het wetsvoorstel. Met succes, zo blijkt.

Wet is geen doel
Overigens hoefde de wet voor minister Bruins ook niet zo nodig, zo gaf hij aan in het tv-programma Jinek.  De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft hem verzocht om functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-opgeleiden een wettelijke basis te geven. Bruin: “Ik had liever gezien dat partijen er zelf uit waren gekomen met beroepsrichtlijnen of cao-afspraken. Een wet is geen doel op zich wat mij betreft. Het is in feite een ultiem middel om iets te regelen wat op andere manieren kennelijk niet lukt. Ik ben nog steeds graag bereid om te luisteren naar de wensen van de beroepsgroep.” Hij benadrukt overigens dat het beeld dat iedereen weer terug in de schoolbanken moet, niet terecht is.

Bestuur V&VN afgetreden
Vrij recent heeft V&VN de steun voor de Wet BIG-2 ingetrokken. V&VN vraagt inbreng van leden en niet-leden en zal  op basis daarvan komen met een nieuw standpunt. Daartoe worden in het hele land bijeenkomsten georganiseerd. In een artikel met veelgestelde vragen is ze ingegaan op de wet BIG-2 en functiedifferentiatie.

Op 27 augustus is het bestuur van V&VN afgetreden. Aftredend voorzitter Henk Bakker zegt in de V&VN-berichtgeving: “De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor.”

Vervolg
Hoe nu verder? Het is dus aan Rinnooy Kan om het geheel vlot te trekken. Dat de keuze op hem is gevallen, is niet verwonderlijk. Als hoogleraar Economie en Bedrijfskunde (UvA) en ex-senator wordt hij geroemd om zijn expertise op het gebied van veranderingsprocessen. “Hij kan ook tot de conclusie komen dat het wetsvoorstel van tafel moet”, stelt Bruins nuchter vast. “Er moet in ieder geval snel iets gebeuren, waar iedereen zich in kan vinden. We hebben alle mensen nodig in de zorg.” Maar Rinnooy Kan krijgt het lastig, zeker nu het bestuur van V&VN is afgetreden. Bruins benoemt dat ook in zijn reactie op het aftreden van het bestuur van V&VN: “Het aftreden maakt het er niet makkelijker op om te bepalen hoe het verder moet. Nu zijn we terug bij af.”

 

(Illustratie: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *