E-magazine over programma Zinnige Zorg

E-magazine over programma Zinnige Zorg

Datum: 17 juli 2019

zorgthermometer_zorgenzDe laatste jaren wordt veel ingezet op zinnige zorg. Dat wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Dat voorkomt onnodige belasting van patiënten en professionals en onnodige kosten. Het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland zet daarop in. Een digitaal magazine laat op een aantrekkelijke wijze de aanpak zien van projecten in dit programma.

De inzet op zinnige zorg doet het Zorginstituut samen met zorgverleners, patiënten, zorginstellingen en verzekeraars. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten. Inmiddels kent het programma meer dan 20 projecten.

Fijnmazige afweging
“De zinnigheid van zorg verschilt per patiënt”, stelt Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut. “Hoe zorgen we ervoor dat een individuele patiënt de beste zorg krijgt die het pakket te bieden heeft? Zinnige zorg vraagt géén rigoureuze maatregel of iets wel of niet in het pakket moet. Het vraagt een fijnmazige afweging tussen patiënt en zorgprofessional over wat goede zorg is voor die ene patiënt.”

Digitaal magazine
Het e-magazine Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan gaat in op de aanpak van een aantal projecten binnen het programma. Daarbij staat de samenwerking tussen alle partijen centraal.

 

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma ‘Zinnige Zorg’, de systematische doorlichting van het basispakket met het oog op een gepast aanbod en gebruik van zorg.  Kern van de doorlichting is het ontdekken en het tegengaan van niet-effectieve en/of onnodige zorg.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *