De Jonge: Stijging niet-gecontracteerde zorg ‘zorgelijke ontwikkeling’
sep09

De Jonge: Stijging niet-gecontracteerde zorg ‘zorgelijke ontwikkeling’

In het Hoofdlijnenakkoord hebben partijen een daling afgesproken van het aandeel niet-gecontracteerde zorg. Gebeurt dat niet, dan past het kabinet de regels aan.

Read More

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Er zijn vooral knelpunten bij de samenwerking ouderen- en jeugdzorg. Zoek buiten kaders creatief naar oplossingen.

Read More

Leerwerkplaatsen voor overgang ziekenhuis en thuis

In het project Fit for Practice gaan studenten, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en docenten samen aan de slag.

Read More
Palliatieve terminale zorg is ‘intensieve zorg’
aug23

Palliatieve terminale zorg is ‘intensieve zorg’

Voorkom misverstanden en noem terminale palliatieve zorg geen ’24-uurszorg’ maar ‘intensieve zorg’.

Read More
Thuiswonende ouderen: wat is belangrijk voor hun kwaliteit van leven?
aug02

Thuiswonende ouderen: wat is belangrijk voor hun kwaliteit van leven?

Voor ouderen die thuis willen blijven wonen, is een vertrouwde persoon die overzicht houdt belangrijk.

Read More
Tweehonderdste PaTz-groep van start
jul31

Tweehonderdste PaTz-groep van start

De zorgverleners in een PaTz-groep vinden elkaar op de inhoud en de lijnen zijn kort.

Read More
Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen
jul26

Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen

V&VN wil vanwege onvoldoende draagvlak uitstel van invoering van de wet BIG 2.

Read More
NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
jul22

NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg

De NZa heeft haar beleidsregel 2020 gepubliceerd voor de regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg, ofwel: de ROS’en. ‘Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren’, zo vermeldt de NZa. De financiering gaat trapsgewijs. Zorgverzekeraars dragen het modulebedrag af aan Zorgverzekeraars...

Read More
Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s
jul16

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean...

Read More
De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan
jul12

De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan

Bij de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning in het sociaal domein dreigen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in het gedrang te komen. Dit onder meer door het personeelsprobleem en de toenemende zorgvraag. Daarom moet de organisatie van de zorg veranderen. Doorgeslagen marktwerking staat de noodzakelijke verandering in de weg. Dit schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt het...

Read More