Palliatieve terminale zorg is ‘intensieve zorg’

Palliatieve terminale zorg is ‘intensieve zorg’

Datum: 23 augustus 2019

ZN heeft een bijeenkomst georganiseerd met een aantal niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging die palliatieve zorg leveren. Twee zaken blijken in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn. Dat betreft het feit dat er is geen vooraf vastgesteld maximum aantal uren is voor palliatieve terminale zorg. En de afspraak dat voor palliatieve terminale zorg de term ‘intensieve zorg’ moet worden gebruikt en niet de term ’24-uurs zorg’.

Met de overgrote meerderheid van de aanbieders van (wijk)verpleegkundige zorg hebben zorgverzekeraars (contract)afspraken. Nog geen tien procent van aanbieders van (wijk)verpleegkundige zorg werkt zonder (contract)afspraak. Tijdens een rondetafelgesprek van ZN met een aantal van deze niet-gecontracteerde aanbieders kwamen twee zaken aan bod die om opheldering vragen.

Geen vooraf afgesproken maximum aantal uren
De wijkverpleegkundige indicatie, op basis van de persoonlijke situatie van de verzekerde, is leidend bij palliatieve terminale zorg. Het aantal uren wijkverpleging hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit is conform de richtlijnen. Dat betekent dat er géén vooraf afgesproken maximum aantal uren vergoeding is vanuit zorgverzekeraars. Dit geldt voor wijkverpleegkundige zorg, dus ook voor de zorginzet in de stervensfase. Het bestaande beleid per zorgverzekeraar blijft daarmee ongewijzigd. Wel moet het aantal uren medisch noodzakelijke zorg dat de wijkverpleegkundige indiceert, goed onderbouwd zijn in het zorgplan. Dat geldt overigens voor alle wijkverpleegkundige zorg. Op basis daarvan moeten deze uren vervolgens worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Zeg ‘intensieve zorg’, niet ’24-uurszorg’ 
De term ’24-uurszorg’ wordt met name gebruikt bij niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging die palliatieve zorg leveren. Dit zorgt voor verwarring en kan verkeerde verwachtingen wekken bij verzekerden. Deze term impliceert immers dat er recht zou zijn op de vergoeding van 24 uur zorg per dag. Dit is echter niet standaard het geval. Mede om deze reden is vorig jaar al met de bij palliatieve (terminale) zorg betrokken partijen afgesproken gebruik te maken van de term ‘intensieve zorg’. Dit heeft minister De Jonge (VWS) destijds ook in een brief gemeld aan de Tweede Kamer, meldt ZN op haar website.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *