Betere wondzorg in Friesland: sneller handelen en genezen
feb05

Betere wondzorg in Friesland: sneller handelen en genezen

Betere wondzorg in Friesland en besparing van kosten is het doel van de samenwerking tussen Thuiszorg Het Friese land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, de KwadrantGroep en QualityZorg. Dankzij deze samenwerking zijn de lijnen korter en beschikken de zorgverleners over meer deskundigheid als het gaat om wondzorg. Cliënten met wonden worden zo beter geholpen en de wonden genezen sneller. De samenwerking is het resultaat van een succesvol...

Read More
Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg
feb04

Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg

De standaardkorting van 25 procent die zorgverzekeraars heffen voor ongecontracteerde zorg is van de baan. De rechtbank heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars niet meer één vast kortingspercentage mogen hanteren voor alle zorgtypen. Per type moet dit worden gemotiveerd. De rechtszaak was aangegaan door de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, namens zo’n dertig zorgaanbieders, waaronder ggz-instellingen, wijkverpleegkundigen en...

Read More
Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn
jan17

Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn

Het waken bij een terminale cliënt kan onderdeel zijn van de zorg die de wijkverpleegkundige indiceert. Dat blijkt uit antwoord van minister De Jonge (VWS) op Kamervragen. Op verzoek van de bewindsman maakt het Zorginstituut een factsheet, dat de regels voor het verlenen van intensieve zorg in de palliatief terminale fase zal verduidelijken, ook op het punt van waken. Deze factsheet zal komend voorjaar verschijnen. Tweede Kamerlid...

Read More
“Investering in wijkverpleging verdient een vervolg”
jan14

“Investering in wijkverpleging verdient een vervolg”

Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. “Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.” De motie van de toenmalig PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer stelde een...

Read More
Wijkverpleegkundigen screenen ouderen op oogklachten
jan10

Wijkverpleegkundigen screenen ouderen op oogklachten

Wijkverpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het screenen van ouderen op oogklachten of slechtziendheid. Problemen die vaak te verhelpen zijn met een nieuwe bril of een staaroperatie. Met als resultaat een veel betere kwaliteit van leven van de ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van Buurtzorg in Den Haag in samenwerking met Amsterdam UMC. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 20 procent van patiënten, bij wie een...

Read More
NZa controleert nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging
dec18

NZa controleert nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bij een aantal nieuwe aanbieders van wijkverpleegkundige zorg of zij hun administratie op orde hebben. Een goede administratie maakt deel uit van een professionele bedrijfsvoering. En een professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg, stelt de NZa. De NZa richt zich tijdens de komende controles specifiek op...

Read More
Kennisagenda wijkverpleging is af
dec07

Kennisagenda wijkverpleging is af

V&VN heeft samen met de Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de kennisagenda wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aangeboden aan het ministerie van VWS. De kennisagenda bestaat uit zestien vragen, verdeeld in vragen over de beroepsinhoud, organisatie van de zorg en de beroepsontwikkeling en vormt een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de...

Read More
Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf
dec06

Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf

De 5-minutenregistratie is verre van gewenst in de wijkverpleging. Het was ook niet verplicht, maar tal van organisaties bleef deze maatregel handhaven. VWS, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de NZa hebben nu afspraken gemaakt om in 2019 definitief af te komen van die minutenregistratie. Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen, werken met een andere manier van het registreren van...

Read More
ZN: nieuwe aanbieders wijkverpleging moeten voldoen aan kwaliteitskader
nov16

ZN: nieuwe aanbieders wijkverpleging moeten voldoen aan kwaliteitskader

Het aantal nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging stijgt flink. Deze grote fragmentatie van zorgaanbieders levert een aantal risico’s op, stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het is van belang dat ook nieuwe zorgaanbieders zorg leveren binnen het kwaliteitskader voor de wijkverpleging. ZN wil dat de Inspectie met de voorgenomen Wet toelating zorgaanbieders nieuwe aanbieders kan gaan toetsen aan de hand van dat kwaliteitskader....

Read More
Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg
nov12

Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt ongecontracteerde zorg niet gewenst en deze zorg is volgens hem ook duurder. Dat kan leiden tot hogere premies en ondoelmatige zorg. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten daarom van het kabinet meer contracten afsluiten. Zorg verlenen zonder prijsafspraken moet minder lonen voor beide partijen. Het kabinet wil dat zorgverleners een lagere vergoeding krijgen als ze zonder contract werken en komt...

Read More
  • Abonneer hier