Digitalisering in de wijkverpleging: steun of last?

ICT in de wijkverpleging vormt vaak een belemmering in plaats van een ondersteuning in het werk

Read More

ICT spelbreker bij verlagen registratielast

(Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden lopen tegen registraties aan waarvan is afgesproken dat ze zouden worden afgeschaft.

Read More

Verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap

Verzorgenden willen dat hun vak serieus wordt genomen en een beschermde titel krijgt.

Read More

Bekostiging van samenwerking in kaart gebracht

De NZa zet de bekostiging van samenwerking op een rij met de publicatie van een reeks informatiekaarten.

Read More

Wijkverpleegkundigen kunnen rechtstreeks medicijnrollen inzetten

Wanneer een wijkverpleegkundige bij de cliënt constateert dat het innemen van geneesmiddelen niet meer goed gaat, kan ze ervoor kiezen een medicijnrol in te zetten. Daarvoor was toestemming nodig van de huisarts. Maar dat is voorbij. Wijkverpleegkundigen mogen voortaan zelf een medicijnrol aanvragen bij de apotheker zonder dat ze daar een machtiging van de huisarts voor nodig hebben. Dit is een van de schrappunten uit het...

Read More

Alle betrokkenen bij dementiezorg in één oogopslag

De infographic ‘wie is wie’ kan fungeren als sociale kaart bij mensen met dementie

Read More

“Wijkverpleegkundige kan weer beroep van aanzien worden”

Het imago van wijkverpleegkundige onder studenten verandert pas als het hele maatschappelijk beeld van het beroep kantelt.

Read More

Betrokken bij dementie? Neem deel aan het congres ‘Complexe dementiezorg’

De zorg voor mensen met dementie is net zo complex als de ziekte zelf. Het congres biedt inzicht en handvatten.

Read More

Schrapsessies regeldruk voor wijkverpleegkundigen

Zorg voor Beter organiseert een aantal schrapsessies in het land. Inschrijving is nog mogelijk.

Read More

Ongecontracteerde wijkverpleging: wat zijn struikelblokken?

Beide partijen, aanbieders en verzekeraars, kunnen zich inzetten voor het verkleinen van de kennisachterstand en betere communicatie.

Read More