Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen
jul26

Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen

V&VN wil vanwege onvoldoende draagvlak uitstel van invoering van de wet BIG 2.

Read More
NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
jul22

NZa-Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg

De NZa heeft haar beleidsregel 2020 gepubliceerd voor de regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg, ofwel: de ROS’en. ‘Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren’, zo vermeldt de NZa. De financiering gaat trapsgewijs. Zorgverzekeraars dragen het modulebedrag af aan Zorgverzekeraars...

Read More
Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s
jul16

Zicht op Zorg: snel en veilig chatten met zorgcollega’s

Om effectief samen te werken over de domeinen heen, moeten updates over patiënten continu beschikbaar zijn. Toch blijft het een uitdaging voor zorgverleners om elkaar op de hoogte te brengen over de gezondheid van gezamenlijke patiënten. En dat terwijl er tal van digitale oplossingen beschikbaar zijn die de communicatie moeten vergemakkelijken. Jose Boots is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean...

Read More
De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan
jul12

De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan

Bij de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning in het sociaal domein dreigen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in het gedrang te komen. Dit onder meer door het personeelsprobleem en de toenemende zorgvraag. Daarom moet de organisatie van de zorg veranderen. Doorgeslagen marktwerking staat de noodzakelijke verandering in de weg. Dit schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt het...

Read More
Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie
jul02

Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie

De NZa wil mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroten. Daarom is er een nieuwe, aparte prestatie opgesteld die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg vallen per 1 januari 2020 onder deze brede prestatie. Ook wordt met de nieuwe prestatie de bureaucratie in de wijkverpleging iets verder teruggebracht. Cliëntgebonden handelingen mogen per 2020 ook op een...

Read More
Bianca Buurman: “We hebben veel meer kunnen doen dan we dachten”
jul01

Bianca Buurman: “We hebben veel meer kunnen doen dan we dachten”

Hoe kunnen oudere mensen met meerdere aandoeningen zorg krijgen die beter bij hun behoeften aansluit? Onderzoeksprogramma Complex Care zoekt nieuwe werkwijzen waar wijkverpleegkundigen een grote rol in spelen. Ouderen met meerdere aandoeningen die vaak in het ziekenhuis worden opgenomen, kunnen na zo’n opname sterk in conditie achteruitgaan. De overgang van thuis naar het ziekenhuis en terug naar huis verloopt lang niet altijd...

Read More
Innovaties in Amsterdam door Zorg in de wijk
jun28

Innovaties in Amsterdam door Zorg in de wijk

Zilveren Kruis heeft onder de noemer ‘Zorg in de wijk’ in Amsterdam vernieuwende meerjarenafspraken gemaakt voor wijkverpleging. Met de afspraken krijgen geselecteerde zorgverleners de vrijheid om naar eigen inzicht onderling samen te werken. Dankzij deze regionale manier van contracteren, hebben de zorgverleners in Amsterdam een aantal innovaties doorgevoerd. Zo hebben ze op eigen initiatief een stedelijk doorbemiddelingsbureau...

Read More
Innovatieve leerwerkplaats in wijk wil rol verpleegkundigen versterken
jun26

Innovatieve leerwerkplaats in wijk wil rol verpleegkundigen versterken

De Academische Leerwerkplaats Verpleegkunde in de Wijk, een innovatieve leer-werkomgeving voor verpleegkundigen in de eerste lijn, is een feit. Bestuurders van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, het Instituut Verpleegkundige Studies en Lectoraat Chronisch Zieken Hogeschool Utrecht, de Leerstoel Verplegingswetenschap van de Divisie Julius Centrum UMC Utrecht, Careyn, Axioncontinu en De Rijnhoven hebben onlangs de...

Read More
Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd
jun12

Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van de herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. Er is sprake van een belangrijke accentverschuiving: het gaat niet langer om de geleverde zorg maar om het resultaat. Helpt een wijkverpleegkundige een cliënt om zo lang mogelijk op eigen benen te staan? De wijkverpleegkundige is ook een netwerker pur sang. “Hiermee zeggen we als beroepsgroep:...

Read More
Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis
jun10

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More