Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd
jun12

Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van de herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. Er is sprake van een belangrijke accentverschuiving: het gaat niet langer om de geleverde zorg maar om het resultaat. Helpt een wijkverpleegkundige een cliënt om zo lang mogelijk op eigen benen te staan? De wijkverpleegkundige is ook een netwerker pur sang. “Hiermee zeggen we als beroepsgroep:...

Read More
Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis
jun10

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More
Magazine over toezicht op zorgnetwerken
jun04

Magazine over toezicht op zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen jaren naar de zorgnetwerken van verschillende kwetsbare doelgroepen gekeken. Wat is de inspectie opgevallen in het toezicht? Welke creatieve ideeën van zorgverleners kwamen ze tegen? De IGJ heeft er een magazine over uitgebracht: Toezicht op zorgnetwerken. De uitgave is bedoeld om zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren....

Read More
Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams
mei17

Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de versnippering in de wijkverpleging aanpakken. Hij wil dat voor iedereen herkenbare teams wijkverpleging integrale zorg gaan verlenen in de wijk en dat deze teams gaan samenwerken. Als één team gaan samenwerken in de buurt wil de bewindsman volgend jaar al invoeren voor de avonden en weekenden. Ook moet de bekostiging op de schop. De bewindsman wil gaan belonen voor zorg de het best past bij de...

Read More
Meld u aan voor invitational congres wijkverpleging
mei16

Meld u aan voor invitational congres wijkverpleging

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert de NZa het invitational congres wijkverpleging, met als hoofdthema: ‘Bekostiging stimuleert integrale netwerkzorg in de wijkverpleging.’ Er is ruimte voor 350 belangstellenden. Als u uw belangstelling voor het congres kenbaar maakt, heeft u kans op een officiële uitnodiging in september.  Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van de samenwerking tussen NZa en...

Read More
Ongecontracteerde wijkverpleging aan banden gelegd
mei15

Ongecontracteerde wijkverpleging aan banden gelegd

Zorgverzekeraars ontmoedigen ongecontracteerde wijkverpleging actief. Ze stellen aanvullende voorwaarden aan zorgaanbieders die geen contract hebben. Verder werkt 44% van de zorgaanbieders met de nieuwe registratiemethode. Dat blijkt uit de monitor contractering wijkverpleging 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de wijkverpleging hebben samen met het ministerie van VWS in het...

Read More
Pilot wijkverpleging Zorg in de wijk verbeterd
mrt28

Pilot wijkverpleging Zorg in de wijk verbeterd

Zilveren kruis heeft de pilot Zorg in de wijk in Zwolle verder verbeterd. Zo zijn de aanbieders niet langer voor een specifieke wijk gecontracteerd, maar voor de hele gemeente. Dit komt de keuzevrijheid voor verzekerden ten goede. Ook krijgen wijkverpleegkundigen de vrijheid om naar eigen inzicht hun coördinerende rol verder uit te bouwen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over financiering en er zijn ook regiospecifieke afspraken...

Read More
Nieuwe bekostiging wijkverpleging: stand van zaken
mrt22

Nieuwe bekostiging wijkverpleging: stand van zaken

Er komt een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. Dat is twee jaar geleden aangekondigd. De beroepsgroep is uitgenodigd om mee te denken en er wordt samengewerkt met wetenschappers. Hoe staat het ermee? Dit jaar start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de volgende fase in de vernieuwing van de bekostiging. In de voortgangsrapportage doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging staat de stand van zaken en de richtingen voor...

Read More
Inspectie past toezicht op wijkverpleging aan
mrt12

Inspectie past toezicht op wijkverpleging aan

Mensen blijven langer thuis wonen, met complexere zorg. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De zorg thuis moet veilig zijn en van goede kwaliteit. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De inspectie ziet daarop toe. Ze heeft met ingang van begin maart haar manier van toetsen aangepast aan dit kwaliteitskader. Op basis van eigen evaluatie, het vernieuwde kwaliteitskader...

Read More
BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg
mrt11

BlooLoc biedt innovatieve ICT-oplossingen voor de zorg

Gebruik van e-health is essentieel in de zorgverlening. BlooLoc levert digitale oplossingen die de zorgsector helpen om slimmer te werken. Zoals het BlooLoc’s mobiele verpleegoproepsysteem, de zoekfunctie voor mensen en voorwerpen, de navigatie-feature en de paniekknop voor personeel. Daarnaast introduceert het bedrijf in 2019 nog een aantal innovatieve oplossingen, zoals welzijn-assessment, virtuele kamercontrole, tijdsregistratie,...

Read More