NZa controleert nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging
dec18

NZa controleert nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bij een aantal nieuwe aanbieders van wijkverpleegkundige zorg of zij hun administratie op orde hebben. Een goede administratie maakt deel uit van een professionele bedrijfsvoering. En een professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg, stelt de NZa. De NZa richt zich tijdens de komende controles specifiek op...

Read More
Kennisagenda wijkverpleging is af
dec07

Kennisagenda wijkverpleging is af

V&VN heeft samen met de Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de kennisagenda wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aangeboden aan het ministerie van VWS. De kennisagenda bestaat uit zestien vragen, verdeeld in vragen over de beroepsinhoud, organisatie van de zorg en de beroepsontwikkeling en vormt een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de...

Read More
Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf
dec06

Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf

De 5-minutenregistratie is verre van gewenst in de wijkverpleging. Het was ook niet verplicht, maar tal van organisaties bleef deze maatregel handhaven. VWS, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de NZa hebben nu afspraken gemaakt om in 2019 definitief af te komen van die minutenregistratie. Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen, werken met een andere manier van het registreren van...

Read More
ZN: nieuwe aanbieders wijkverpleging moeten voldoen aan kwaliteitskader
nov16

ZN: nieuwe aanbieders wijkverpleging moeten voldoen aan kwaliteitskader

Het aantal nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging stijgt flink. Deze grote fragmentatie van zorgaanbieders levert een aantal risico’s op, stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het is van belang dat ook nieuwe zorgaanbieders zorg leveren binnen het kwaliteitskader voor de wijkverpleging. ZN wil dat de Inspectie met de voorgenomen Wet toelating zorgaanbieders nieuwe aanbieders kan gaan toetsen aan de hand van dat kwaliteitskader....

Read More
Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg
nov12

Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt ongecontracteerde zorg niet gewenst en deze zorg is volgens hem ook duurder. Dat kan leiden tot hogere premies en ondoelmatige zorg. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten daarom van het kabinet meer contracten afsluiten. Zorg verlenen zonder prijsafspraken moet minder lonen voor beide partijen. Het kabinet wil dat zorgverleners een lagere vergoeding krijgen als ze zonder contract werken en komt...

Read More
Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’
okt19

Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’

“Hoe kunnen e-health-programma’s mensen ondersteunen bij het omgaan met hun chronische ziekte? En hoe kan een verpleegkundige daarbij helpen? Een chronische ziekte gaat nooit meer weg. Men moet ermee leren omgaan in het dagelijkse leven. In samenspraak met mensen met reuma, cardiovasculaire problemen en psychiatrische aandoeningen heeft ZonMw e-health-programma’s ontwikkeld. Ze heeft daarbij onderzocht hoe bruikbaar deze vorm...

Read More
Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie
okt15

Stand van de zorg van NZa: zet in op integrale zorg en preventie

Hoe staat de zorg ervoor dit jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2019? De NZa schetst dit in de Stand van de zorg. Het document geeft onder meer een overzicht van de kosten van de eerstelijnszorg, de bedragen die worden uitgegeven voor substitutie, de wijkverpleging en andere deelsectoren. Ook geeft het een overzicht van eerder uitgebrachte adviezen en rapporten. Een relevant document voor adviseurs, bestuurders en managers in de...

Read More
Creatieve wijkverpleegkundigen bestrijden ondervoeding
sep27

Creatieve wijkverpleegkundigen bestrijden ondervoeding

Uit een rondgang onder ruim 350 wijkverpleegkundigen blijkt dat bijna 40 procent sjoemelt met de indicaties voor zorg. Ze doen dit vanwege de problemen die ze ondervinden met bijvoorbeeld de aanvraag bij de zorgverzekeraar rondom de maaltijd van kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Het is onduidelijk waar maaltijdvoorziening onder valt: de zorgverzekeraar, gemeente of het Rijk. Dat blijkt uit een uitzending van het...

Read More
E-book Next step in Positieve Gezondheid
sep15

E-book Next step in Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid eigenlijk en wat kun je ermee? De regionale ondersteuningsstructuur Reos heeft een aantal ervaringen en inzichten van zorgverleners en adviseurs gebundeld in een e-book Next step in Positieve Gezondheid. Meer dan dertig vertegenwoordigers van zorgorganisaties deden een paar maanden geleden kennis op via presentaties. Zij gingen met elkaar in gesprek over concrete vraagstukken. Deze waardevolle informatie...

Read More
Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden
sep12

Lagere zorgkosten dankzij de hoofdlijnenakkoorden

De zorg slokt bijna een derde van de rijksbegroting op en dat wordt alleen maar meer. Dat gaat ten koste van andere uitgaven. Kostenmatiging is van zeer groot belang. De hoofdlijnenakkoorden die VWS heeft afgesloten met de medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging voor 2012 t/m 2017 hebben geleid tot fors lagere zorgkosten. De financiële besparingen die samenhangen met deze akkoorden bedragen zo’n € 3...

Read More