Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Schotten in regels en financiering belemmeren maatwerk in Overvecht

Datum: 28 augustus 2019

Bij de ouderenzorg wordt de samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en de buurtteams sociaal steeds beter.

In de Utrechtse achterstandswijk Overvecht weten huisartsenpraktijken en buurtteammedewerkers elkaar goed te vinden. Ook zijn er samenwerkingsafspraken met wijkverpleegkundigen, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg. De intensiteit en continuïteit van samenwerking in de wijk varieert per patiëntengroep en ook per individuele zorgverlener. Het opzetten en onderhouden van deze samenwerkingen vraagt voortdurende aandacht. Er zijn knelpunten vooral als het gaat om samenwerking rondom ouderen en jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

In Overvecht werken zorg- en hulpverleners volgens een integrale populatiegerichte wijkaanpak: Krachtige basiszorg. Integraal betekent dat de professionals van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van mensen met complexe problematiek delen. Het uitgangspunt is zorg dichtbij, waarbij zorgverleners en hulpverleners uit verschillende domeinen met elkaar samenwerken en de behoeftes van de patiënt centraal staan.

Lees ook het artikel op ZorgenZ over de aanpak in Overvecht: Resultaten Krachtige basiszorg: het verbetert kwaliteit van zorg duurzaam

Gedeelde visie op goede zorg en samenwerking
De motivatie om samen te werken in de wijk is groot bij organisaties en professionals uit het medisch en sociaal domein. Er zijn structurele werkafspraken over de domeinen heen en de visie op samenwerking wordt breed gedragen. Onderhoud van samenwerking vraagt continu aandacht, ook omdat het verloop van professionals in de wijk groot is. Het is belangrijk dat afspraken over samenwerking vastliggen en worden overgedragen binnen organisaties, zodat samenwerking minder afhankelijk is van individuen.

Samenwerking rondom ggz in de wijk goed gestructureerd
Vanuit de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Overvecht Gezond, heeft elke poh-ggz formele en informele contactmomenten met het buurtteam sociaal. Hierdoor weten beide partijen elkaar goed te vinden. De wijkpsychiater kan laagdrempelig ingeschakeld worden voor advies, bijvoorbeeld op gebied van diagnostiek of behandeling. Hiermee kan in bepaalde gevallen een verwijzing naar de specialistische ggz voorkomen worden, of juist bewust ingezet worden.
Wel verloopt de samenwerking met de generalistische en specialistische ggz-instellingen van buiten de wijk relatief minder goed. Deze samenwerking wordt letterlijk en figuurlijk als ‘ver weg’ ervaren. Sinds de start van de ggz- gebiedsteams is hier een positieve ontwikkeling in ontstaan.

Ouderenzorg: niet haalbaar om met elke organisatie afspraken te maken
Bij de ouderenzorg wordt de samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en de buurtteams sociaal steeds beter en de praktijkverpleegkundige ouderen speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. De samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de wijkverpleging is echter wisselend van intensiteit en kwaliteit. Vanwege de verschillende wijkverpleegkundige organisaties die actief zijn, is het niet haalbaar om met iedere organisatie afspraken te maken. Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners bij de ouderenzorg betrokken, zoals medisch specialisten, specialistische verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, en paramedici. Dat maakt de samenwerking complex. Met zoveel betrokken zorgverleners is het voor de professionals in de wijk niet altijd duidelijk wie de regie heeft.

Jeugdzorg complex door overlappende verantwoordelijkheden
Huisartsenpraktijken, de buurtteams jeugd en gezin en de JGZ staan positief tegenover samenwerking, maar verschillen veelal nog in visie en de manier van werken. Daarnaast belemmeren overlappende verantwoordelijkheden de samenwerking. Omdat zowel huisartsen, buurtteams jeugd en gezin als JGZ kunnen verwijzen naar de tweede lijn, zijn zij niet altijd op de hoogte van de verwijzingen door de andere partij. Zij pleiten daarom voor een betere, structurele samenwerking.

Samenwerking bemoeilijkt door schotten in regelgeving en financiering
Daar waar de zorg- en hulpverlening niet vanzelf gaat, is vaak maatwerk noodzakelijk. Bij het organiseren hiervan lopen de medisch en sociale professionals vaak aan tegen schotten en financiële barrières. Dit vergt een creatief denken, waarbij zowel de professionals van de werkvloer als de managers bereid moeten zijn om buiten de kaders naar oplossingen te zoeken. Niet altijd wordt een goede oplossing gevonden.

Het onderzoek
Het Nivel heeft in 2017 en 2018 interviews gehouden met 25 zorgverleners uit Overvecht. Deze interviews zijn opgebouwd om een viertal thema’s: de vorm van de samenwerking; persoonlijke factoren; institutionele factoren; de organisatie van de samenwerking.

Meer weten over Krachtige basiszorg? Lees het artikel op ZorgenZ: Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met Krachtige basiszorg

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *