Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen

Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen

Datum: 26 juli 2019

De beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN heeft in een brief aan de leden aangekondigd een pas op de plaats te willen maken met de overgangsregeling van het wetsvoorstel BIG-2, omdat het ontbreekt aan voldoende vertrouwen en draagvlak. Dat heeft V&VN het ministerie van VWS laten weten. Minister Bruins (Medische zorg) geeft meer ruimte voor overleg tussen de beroepsvereniging en werkgevers- en werknemersorganisaties over de overgangsregeling.

De overgangsregeling, die regelt hoe verpleegkundigen met vaak al jarenlange ervaring in het vak, zich kunnen kwalificeren voor de nieuwe beroepstitel van regieverpleegkundige in de Wet BIG, zorgde voor heel veel onrust en boosheid onder de verpleegkundigen. Via social media werd een verhitte discussie gevoerd. Verpleegkundigen zijn bang dat hun vak wordt uitgehold en dat ervaring minder zwaar telt dan een diploma. Ze vinden het ook onbegrijpelijk deze regeling wordt voorgesteld nu er zo’n tekort aan (wijk)verpleegkundigen is.

Wettelijke verankering
In de brief schrijft V&VN: ‘De discussie over functiedifferentiatie speelt al veertig jaar. We zien dat in die periode functiedifferentiatie in de praktijk nauwelijks van de grond is gekomen. Daarom is gekozen voor de weg van de wettelijke verankering. Met beroepsdifferentiatie als middel, en functiedifferentiatie als doel. De afgelopen jaren hebben wij jullie voortdurend betrokken bij dit onderwerp. We kregen een duidelijke opdracht van jullie mee: wij willen een brede toegang tot het nieuwe beroep. Wij willen erkenning van kennis, ervaring en opleiding. Heb vertrouwen dat we dat nieuwe beroep kunnen uitoefenen. Herregistratie is een mooi moment om dat te toetsen. Met deze opdracht hebben we de minister en verschillende commissies geadviseerd: regel een brede overgangsregeling met een toetsing achteraf. Want het grootste risico was: geen erkenning voor heel veel (gespecialiseerd) verpleegkundigen. Dat wilden we voorkomen.’
Daarna kwam minister Bruins met de overgangsregeling.

Werkgevers: geef duidelijkheid
De regeling roept bij de beroepsgroep heel vele vragen op. Raak ik als gespecialiseerd verpleegkundige taken kwijt? Worden er in deze instelling voldoende functies voor regieverpleegkundigen gecreëerd? Volgens V&VN laten werkgevers nauwelijks iets van zich horen. De beroepsvereniging roept de werkgevers dan ook op om zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de verpleegkundigen in hun instellingen over de doorontwikkeling van de wet BIG II en de overgangsregeling.

Bijeenkomsten en peiling
V&VN organiseert de komende tijd bijeenkomsten waar verpleegkundigen in gesprek kunnen met V&VN, werkgevers, opleiders, de bonden en het ministerie van VWS. Het resultaat van deze gesprekken wordt in een peiling aan de leden voorgelegd.
Minister Bruins zegt dat hij open staat voor een nieuw voorstel, op voorwaarde dat dit gedragen wordt door alle betrokken partijen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *