Nieuwe beleidsregels wijkverpleging: meer technologie en minder bureaucratie

De NZa wil mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroten. Daarom is er een nieuwe, aparte prestatie opgesteld die meer thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg vallen per 1 januari 2020 onder deze brede prestatie. Ook wordt met de nieuwe prestatie de bureaucratie in de wijkverpleging iets verder teruggebracht. Cliëntgebonden handelingen mogen per 2020 ook op een...

Read More

Bianca Buurman: “We hebben veel meer kunnen doen dan we dachten”

Hoe kunnen oudere mensen met meerdere aandoeningen zorg krijgen die beter bij hun behoeften aansluit? Onderzoeksprogramma Complex Care zoekt nieuwe werkwijzen waar wijkverpleegkundigen een grote rol in spelen. Ouderen met meerdere aandoeningen die vaak in het ziekenhuis worden opgenomen, kunnen na zo’n opname sterk in conditie achteruitgaan. De overgang van thuis naar het ziekenhuis en terug naar huis verloopt lang niet altijd...

Read More
Innovaties in Amsterdam door Zorg in de wijk
jun28

Innovaties in Amsterdam door Zorg in de wijk

Zilveren Kruis heeft onder de noemer ‘Zorg in de wijk’ in Amsterdam vernieuwende meerjarenafspraken gemaakt voor wijkverpleging. Met de afspraken krijgen geselecteerde zorgverleners de vrijheid om naar eigen inzicht onderling samen te werken. Dankzij deze regionale manier van contracteren, hebben de zorgverleners in Amsterdam een aantal innovaties doorgevoerd. Zo hebben ze op eigen initiatief een stedelijk doorbemiddelingsbureau...

Read More
Innovatieve leerwerkplaats in wijk wil rol verpleegkundigen versterken
jun26

Innovatieve leerwerkplaats in wijk wil rol verpleegkundigen versterken

De Academische Leerwerkplaats Verpleegkunde in de Wijk, een innovatieve leer-werkomgeving voor verpleegkundigen in de eerste lijn, is een feit. Bestuurders van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, het Instituut Verpleegkundige Studies en Lectoraat Chronisch Zieken Hogeschool Utrecht, de Leerstoel Verplegingswetenschap van de Divisie Julius Centrum UMC Utrecht, Careyn, Axioncontinu en De Rijnhoven hebben onlangs de...

Read More

Expertisegebied Wijkverpleegkundige geactualiseerd

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van de herziening van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. Er is sprake van een belangrijke accentverschuiving: het gaat niet langer om de geleverde zorg maar om het resultaat. Helpt een wijkverpleegkundige een cliënt om zo lang mogelijk op eigen benen te staan? De wijkverpleegkundige is ook een netwerker pur sang. “Hiermee zeggen we als beroepsgroep:...

Read More

Met wijkverpleging betere doorstroom spoedzorg naar huis

Huisartsenorganisatie Cohesie, ziekenhuis VieCuri (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep zetten zich gezamenlijk in voor een betere doorstroom van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Een wijkverpleegkundige krijgt extra uren om de thuiszorg goed te regelen, zodat de oudere weer sneller naar huis kan. VGZ financiert deze pilot. Met de vergrijzing doen...

Read More

Magazine over toezicht op zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen jaren naar de zorgnetwerken van verschillende kwetsbare doelgroepen gekeken. Wat is de inspectie opgevallen in het toezicht? Welke creatieve ideeën van zorgverleners kwamen ze tegen? De IGJ heeft er een magazine over uitgebracht: Toezicht op zorgnetwerken. De uitgave is bedoeld om zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren....

Read More
Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams
mei17

Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreekbare wijkverpleegkundige teams

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de versnippering in de wijkverpleging aanpakken. Hij wil dat voor iedereen herkenbare teams wijkverpleging integrale zorg gaan verlenen in de wijk en dat deze teams gaan samenwerken. Als één team gaan samenwerken in de buurt wil de bewindsman volgend jaar al invoeren voor de avonden en weekenden. Ook moet de bekostiging op de schop. De bewindsman wil gaan belonen voor zorg de het best past bij de...

Read More

Meld u aan voor invitational congres wijkverpleging

Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert de NZa het invitational congres wijkverpleging, met als hoofdthema: ‘Bekostiging stimuleert integrale netwerkzorg in de wijkverpleging.’ Er is ruimte voor 350 belangstellenden. Als u uw belangstelling voor het congres kenbaar maakt, heeft u kans op een officiële uitnodiging in september.  Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van de samenwerking tussen NZa en...

Read More

Ongecontracteerde wijkverpleging aan banden gelegd

Zorgverzekeraars ontmoedigen ongecontracteerde wijkverpleging actief. Ze stellen aanvullende voorwaarden aan zorgaanbieders die geen contract hebben. Verder werkt 44% van de zorgaanbieders met de nieuwe registratiemethode. Dat blijkt uit de monitor contractering wijkverpleging 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de wijkverpleging hebben samen met het ministerie van VWS in het...

Read More