Thuiswonende ouderen: wat is belangrijk voor hun kwaliteit van leven?

Thuiswonende ouderen: wat is belangrijk voor hun kwaliteit van leven?

Datum: 2 augustus 2019

Ouderen willen langer thuis wonen, maar wel met kwaliteit van leven. Dan is vertrouwdheid met de directe omgeving belangrijk. Het komt er in de praktijk op neer dat er een vertrouwde persoon is die overzicht heeft. Bij veranderingen in de leefsituatie kan deze persoon samen met de oudere de juiste keuzen maken over zorg in de eigen, vertrouwde omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van VWS naar wat ouderen en betrokken zorgverleners verstaan onder kwaliteit van leven, en welke factoren dat bepalen of juist belemmeren. Op basis van dit onderzoek heeft het Nivel zeven aanknopingspunten voor kwaliteit van leven opgesteld.

Het onderzoek is met een kamerbrief over langer thuiswonende ouderen naar de Tweede Kamer gestuurd.
De aanknopingspunten betreffen: vertrouwdheid, luisteren, gezondheid en wat de oudere graag wil doen, signaleren, mantelzorgers, vooruitkijken en samenwerken.

Sociale aspecten belangrijk
Ouderen geven aan dat kwaliteit van leven voor hen betekent dat ze kunnen (blijven) doen wat belangrijk voor hen is, zoals het uitoefenen van een hobby, bewegen of het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn aspecten als lichamelijke en geestelijke gezondheid belangrijk, evenals het hebben van sociale contacten. Controle over het eigen leven is voor de ene oudere belangrijker dan voor de andere. Professionals bevestigen dit beeld in grote lijnen.

Oudere zelf en directe omgeving bepalend voor langer thuis wonen
Voorwaarden om langer thuis te wonen, zijn volgens ouderen: het hebben van mentale veerkracht, voldoende mobiel zijn en het beschikken over een geschikte woning en over voldoende financiële middelen. Toegankelijke en passende zorg en ondersteuning helpen daarbij. Bij ouderen die langer thuis wonen is vaak een wankel evenwicht tussen gezondheid, psychisch welbevinden en het sociale netwerk. Als er iets gebeurt, gaat het vaak niet zozeer om ziekte en geneeskunde, maar om zorg, geborgenheid en veiligheid.

Onrust en crisis vaak oorzaak opname
Volgens professionals zijn het niet altijd grote gezondheidsproblemen die ertoe leiden dat een oudere toch wordt opgenomen. Bij kwetsbare ouderen zijn er weinig reserves. Soms is het een opstapeling van veranderingen in de gezondheid en de omgeving, waardoor er onrust ontstaat en niemand meer overzicht heeft.

Samenwerking verschilt
Een plan waarin de oudere vertrouwen heeft en dat ervoor zorgt dat iedereen weet wat wordt gedaan en met welk doel, kan de stabiele situatie herstellen. Ook de overdracht uit het ziekenhuis, de beschikbaarheid van zorg en de opvang in eerstelijnsverblijven zijn een punt van aandacht. Wel blijkt uit het onderzoek dat de manieren waarop professionals lokaal samenwerken heel verschillend zijn. De wijkverpleegkundigen kennen de ouderen vaak goed en nemen veranderingen in de situatie snel waar. Huisartsen staan dicht bij de oudere, maar geven aan zich van oudsher meer op ziekte te richten en weinig tijd te hebben om de situatie goed te leren kennen. In praktijken waar praktijkondersteuners zijn geven zij hier invulling aan door regelmatig contact te hebben met de ouderen en hun situatie in het multidisciplinair overleg te bespreken. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen een belangrijke rol vervullen bij complexe zorgvragen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *