De Jonge: Stijging niet-gecontracteerde zorg ‘zorgelijke ontwikkeling’

De Jonge: Stijging niet-gecontracteerde zorg ‘zorgelijke ontwikkeling’

Datum: 9 september 2019

Uit recent onderzoek van Vektis blijkt dat het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging stijgt naar 9% in 2018. Ook wordt er veel meer zorg per cliënt verleend bij niet-gecontracteerde zorg, terwijl daarvoor geen verklaring te vinden is in de cliëntkenmerken, zoals chronische aandoeningen. Minister Hugo de Jonge noemt dit in een brief aan de Tweede Kamer ‘een zorgelijke ontwikkeling.’ Het zijn vooral veel kleine aanbieders die niet-gecontracteerde zorg leveren. Deze versnippering van het aanbod staat volgens de bewindsman haaks op het toekomstperspectief dat hij voor ogen heeft: herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging die in een wijk integrale zorg leveren.

‘Zorgprofessionals (van één of meerdere zorgaanbieders) die wijkverpleging en wijkzorg verlenen, werken samen als een team in de wijk. Ze zijn zowel voor cliënten als voor andere lokale zorgverleners herkenbaar, zodat zij de zorg samen makkelijker en beter kunnen organiseren, wat ten goede komt aan de cliënten’, aldus De Jonge in zijn brief.
Lees ook het artikel op ZorgenZ: Minister wil in elke wijk herkenbare en aanspreek wijkverpleegkundige teams

Cliëntkenmerken verklaren verschillen niet
Eerst de cijfers. Het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging is gestegen van 4,3% in 2016, naar 7,4% in 2017 en naar 9% in 2018. Daarnaast ligt het aantal uren zorg per cliënt per maand in 2018 in de niet-gecontracteerde zorg 2,7 keer zo hoog als bij de gecontracteerde zorg. In 2016 was dit nog een factor 1,9. De kosten per cliënt per maand zijn in de niet-gecontracteerde zorg ongeveer twee keer zo hoog als bij de gecontracteerde zorg. Cliëntkenmerken bieden geen verklaring voor deze verschillen.

Groei niet-gecontracteerde aanbieders
Het valt op dat de aanbieders die volledig niet-gecontracteerd zijn, in aantal groeien (1.389 in 2016 en 2.214 in 2018). Ter vergelijking: er zijn in 2018 492 aanbieders die met alle zorgverzekeraars een contract hebben. De niet-gecontracteerde aanbieders zijn overwegend klein.
De Jonge wil de niet-gecontracteerde zorg aan banden leggen. Niet alleen vanwege de oplopende kosten en versnippering van het aanbod, maar ook vanwege het personeelstekort. ‘Het is belangrijk de capaciteit van zorgverleners zo eerlijk mogelijk in te zetten. Het mag niet zo zijn dat de ene patiënt onnodig veel uren wijkverpleging krijgt terwijl de andere patiënt van zorg verstoken blijft’, aldus de minister.

Kabinet werkt aan aanpassing wet
De Jonge kondigt in de brief aan dat binnenkort het tweede deel van de Monitor contractering wijkverpleging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal verschijnen. Dit tweede deel is een verdiepend onderzoek naar de redenen van aanbieders en zorgverzekeraars om geen contract te sluiten. Hij wijst er verder op dat door de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord het van belang is hoe de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging in 2019 verder verloopt. De partijen van het Hoofdlijnenakkoord streven immers naar een daling in 2019 ten opzichte van ijkjaar 2017, met in achtneming van de ontwikkeling in 2018. Afgesproken is dat als het aandeel niet-gecontracteerde zorg ondanks de inspanningen niet daalt, de wet- en regelgeving zal worden aangepast om het onderscheid tussen de vergoeding van niet-gecontracteerde versus gecontracteerde zorg te verhelderen of te versterken. Het kabinet is bezig met een wetswijziging die de overheid de mogelijkheid biedt om voor bepaalde (deel) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in nadere regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en uitspraken van rechters.

Reactie
In een reactie op Twitter vraagt de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN zich af of bij het onderzoek rekening is gehouden met het feit dat ‘gecontracteerde zorgaanbieders cliënten die veel zorg nodig hebben niet aannemen vanwege de zogenaamde “doelmatigheid”? Deze cliënten komen vaak bij de ongecontracteerden terecht’, aldus de tweet.

Meer informatie
Lees hier de brief aan de Tweede Kamer
Lees hier het rapport van Vektis: Ontwikkeling niet-gecontracteerde wijkverpleging 2016-2018

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *