Verkiezingen, of een pseudotitel

COLUMN JURRIËN WIND – Het was voor mij even dubben of ik dit stukje ‘verkiezingen’ dan wel ‘een poot uitdraaien’ zou noemen, maar met volgende week woensdag in het vooruitzicht, heb ik gekozen voor ‘het Haagse’. Vandaag kreeg ik weer eens een man aan de lijn die ook voor een keuze stond. Verkiezingen voor hem, vandaag al. Een jaar of twee geleden heb ik ook al eens over dit onderwerp bericht en nog steeds ben ik verbaasd dat het...

Read More

Rocket science

COLUMN HANS MELIEF – Als ik de huidige managementbladen en -sites mag geloven dan is de huidige trend van zelfsturende, zelforganiserende, zelfwerkzame of zelfrealiserende teams ten dode opgeschreven. De hype is voorbij, het experiment mislukt en jammer maar helaas, we gaan weer iets nieuws bedenken. Ik kan het met al deze berichten niet eens zijn. We zijn nog maar net gestart en nu al opgeven lijkt me een beetje voorbarig. De...

Read More

App en Vloed

COLUMN JURRIËN WIND over App en Vloed – Afgelopen zaterdag was er in Carré Amsterdam een bespreking over ‘hoe het verder moet met de zorg?’ We staan voor belangrijke keuzes en onder andere politici en artsen gingen met elkaar in discussie hoe die te maken. Eigenlijk had ik ook wel bij dit samenzijn willen zijn maar al vorig jaar had ik een dienst op een huisartsenpost afgesproken dus ‘ging dat feestje niet door’. Het actiecomité...

Read More

Met vijf vragen meer impact

COLUMN GERRY DE VALK – Je werkt als arts, paramedicus of therapeut. Dat doe je al een tijdje dwars door alle transities heen die gaande zijn in de zorg. Of de organisatie waarvoor je werkt reorganiseert, of gaat reorganiseren of heeft gereorganiseerd: jij gaat onverdroten door. Toch kun je als behandelaar in de zorg meer impact hebben voor jezelf en je organisatie. Soms denk je: waar ging ik ook al weer voor als behandelaar? Wat...

Read More
Minder voor meer…
jan05

Minder voor meer…

COLUMN JURRIËN WIND – Al jaren erger ik me groen en geel aan de reclames van zorgverzekeraars die in de maanden november en december over ons worden uitgestort. Het was de afgelopen weken niet anders. Volgens mij gaat alleen de ruim honderd euro, die ik dit jaar aan premie meer mag gaan betalen, op aan al die onzinnige pogingen om zieltjes van de één naar de ander te lokken. Zinloos! Je zou verwachten dat je dan voor die € 100,-...

Read More

Gooi maar in mijn laarsje

COLUMN HANS MELIEF – Sinterklaas is een eerbiedwaardige, oude man, die om onduidelijke redenen ieder jaar heel veel geld uitgeeft. Vooral in de laatste twee maanden van het jaar zit er een duidelijke piek in zijn uitgavenpatroon. Het gaat hierbij om tientallen miljoenen euro’s die op tijd uitgegeven moeten zijn want Sinterklaas moet wel weer op tijd naar huis. Ik denk dat Sinterklaas budgetfinanciering heeft. Iedere...

Read More

Hiervoor is het systeem niet gemaakt…!

COLUMN JURRIËN WIND – De laatste weken zijn er in mijn mailbox een aantal uitnodigingen binnengedruppeld om te komen nadenken over ‘de toekomst van de huisartsenpost’. Op de HAP dreigt werkplezier verloren te gaan, zijn diensten (voor praktijkhouders) bijkans onverkoopbaar en woedt meer en meer de discussie ‘wat spoed is en wat niet?’ Waarvoor zijn patiënten welkom op de HAP en wanneer is dat niet zo? Dit is een wezenlijk...

Read More

Wat ben ik waard?

COLUMN JEROEN CORNELISSEN – Gemak dient de mens, zeker als het gaat om handige Apps en online hulpmiddelen die gratis zijn. Maar niets is wat het lijkt: ‘gratis’ bestaat niet – we betalen er altijd voor. Achter onze rug om worden onze surf- en andere persoonlijke gegevens verhandeld. De slimme ondernemer strijkt het geld op, en wij krijgen advertenties op maat. Zijn we niet meer waard dan dat? Toen de omzet- en...

Read More

Fusie zorggroep en ziekenhuis zinnig

GASTCOLUMN ARJAN KARENS – Eerder deze maand stonden de media er vol mee: Fusies tussen ziekenhuizen leiden niet tot betere zorg. De noodzaak voor dergelijke fusies wordt vaak beargumenteerd vanuit een positieve effect op kwaliteit en de kosten van de gezondheidszorg. Uit recent onderzoek blijkt dus dat de beloofde kwaliteitsverbeteringen nog tamelijk onzichtbaar blijven. Is het niet zinniger te kijken naar een samengaan van...

Read More

Zes voorwaarden voor succesvolle substitutie

GASTCOLUMN EDWIN VELZEL – 2 – Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn gaat niet vanzelf. In de vorige column ‘Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn: roeien tegen de stroom in’ heb ik beschreven welke obstakels er zijn om substitutie voor elkaar te krijgen. Gelukkig is het mogelijk om deze obstakels te overwinnen. In deze column sta ik stil bij zes voorwaarden die moeten worden vervuld om substitutie...

Read More