Eerste lijn geschikte setting om bewegen te stimuleren

De eerstelijnszorg biedt een geschikte setting om bewegen te stimuleren.  Maar gebeurt dat ook? Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners bespreken de noodzaak van bewegen vooral bij kinderen met overgewicht. Huisartsen doen dat in mindere mate. Zij verwijzen vooral door wanneer bewegen de klacht van de patiënt kan verhelpen waarvoor mensen op het spreekuur komen. Een beweegadvies om klachten te voorkomen, vanuit...

Read More

De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz

Gemeenten hebben tekorten doordat ze veel geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg en aan zorg voor mensen met psychische problemen. Het Rijk wil de gemeenten hiervoor vooralsnog niet financieel compenseren. Als er geen oplossing komt, overwegen de gemeenten de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Dat schrijven de gemeenten in een open brief aan alle inwoners die is verschenen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle...

Read More

Meer en zwaardere jeugdhulp legt druk op gemeenten

Na de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten maken meer jongeren gebruik van de jeugdzorg, met vaker zwaardere vormen van zorg en geeft een flink aantal gemeenten substantieel meer uit aan jeugdhulp. Gemeenten voelen de urgentie zodanig dat zij het kabinet hebben gevraagd om in actie te komen. Minister Hugo de Jonge heeft een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt een sterkte toename van het gebruik van de...

Read More
Vaccinatiealliantie moet dalende vaccinatiegraad keren
apr02

Vaccinatiealliantie moet dalende vaccinatiegraad keren

De afnemende vaccinatiegraad in ons land baart zorgen. Om deze trend te keren is de ‘Vaccinatiealliantie’ opgericht. Jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers willen het maatschappelijke belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen onder de aandacht brengen. Tevens is het doel om de kennis over vaccinatie te verbeteren,...

Read More

Het geheim van het IJslands preventiemodel

In IJsland is het middelengebruik bij jongeren de laatste jaren spectaculair gedaald. Twintig jaar geleden waren IJslandse jongeren nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Wat is het geheim van dat succes en kan het Nederlands preventiebeleid daar iets van leren? Het Trimbos Instituut heeft dit in kaart gebracht. In een factsheet staat een...

Read More
Passende zorg in alle gemeenten voor te zware kinderen
feb12

Passende zorg in alle gemeenten voor te zware kinderen

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft tijdens de bijeenkomst Care for Obesity het startsein gegeven voor de volgende fase van de ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen. In 2030 moet in alle gemeenten passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn voor kinderen met overgewicht. Het doel is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ...

Read More
Keuzehulp bij afweging voor inzet poh-jeugd
feb01

Keuzehulp bij afweging voor inzet poh-jeugd

Gemeenten spelen de hoofdrol in het organiseren en financieren van jeugdhulp. Zij zoeken daarbij steeds vaker de huisartsen op als belangrijke partner. Er zijn zeker goede voorbeelden van de inzet van een praktijkondersteuner jeugd in de huisartsenpraktijk, maar dit is geen verplichting. De LHV heeft een keuzehulp opgesteld voor huisartsen die overwegen om zorg voor de jeugd in hun praktijk te organiseren. Past een poh-jeugd in het...

Read More

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is. Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor...

Read More

Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. Voorwaarden zijn wel dat de regio’s beschikken over een expertteam, een wachtlijstaanpak en er overeenstemming is met het programma Zorg voor Jeugd. In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een...

Read More
Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam
dec11

Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam

In 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet meer zelf ondersteunen en op die manier ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen. Met deze werkwijze is minder zorginkoop nodig, is de verwachting. Het is één van de te onderzoeken maatregelen om de kosten voor Wmo en de...

Read More