Het geheim van het IJslands preventiemodel
mrt27

Het geheim van het IJslands preventiemodel

In IJsland is het middelengebruik bij jongeren de laatste jaren spectaculair gedaald. Twintig jaar geleden waren IJslandse jongeren nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Wat is het geheim van dat succes en kan het Nederlands preventiebeleid daar iets van leren? Het Trimbos Instituut heeft dit in kaart gebracht. In een factsheet staat een...

Read More
Passende zorg in alle gemeenten voor te zware kinderen
feb12

Passende zorg in alle gemeenten voor te zware kinderen

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft tijdens de bijeenkomst Care for Obesity het startsein gegeven voor de volgende fase van de ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen. In 2030 moet in alle gemeenten passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn voor kinderen met overgewicht. Het doel is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ...

Read More
Keuzehulp bij afweging voor inzet poh-jeugd
feb01

Keuzehulp bij afweging voor inzet poh-jeugd

Gemeenten spelen de hoofdrol in het organiseren en financieren van jeugdhulp. Zij zoeken daarbij steeds vaker de huisartsen op als belangrijke partner. Er zijn zeker goede voorbeelden van de inzet van een praktijkondersteuner jeugd in de huisartsenpraktijk, maar dit is geen verplichting. De LHV heeft een keuzehulp opgesteld voor huisartsen die overwegen om zorg voor de jeugd in hun praktijk te organiseren. Past een poh-jeugd in het...

Read More
Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
jan23

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is. Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor...

Read More
Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp
dec14

Toekenning 108 miljoen euro voor vernieuwing jeugdhulp

De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. Voorwaarden zijn wel dat de regio’s beschikken over een expertteam, een wachtlijstaanpak en er overeenstemming is met het programma Zorg voor Jeugd. In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een...

Read More
Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam
dec11

Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam

In 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet meer zelf ondersteunen en op die manier ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen. Met deze werkwijze is minder zorginkoop nodig, is de verwachting. Het is één van de te onderzoeken maatregelen om de kosten voor Wmo en de...

Read More
De jeugd samengevat in grafieken en cijfers
dec05

De jeugd samengevat in grafieken en cijfers

Het gaat algemeen genomen goed met de jongeren in ons land. In 2018 was er sprake van een daling van het jeugdhulpgebruik. De jeugdwerkloosheid is verder afgenomen. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is gedaald. Veel niet-westerse jongeren volgen een hoger niveau onderwijs dan het groep-8-schooladvies. En er zijn minder jeugdige verdachten  én slachtoffers van criminaliteit. Kortom, veruit de meeste maatschappelijke indicatoren...

Read More
Weigeraars vaccinatie uitgenodigd voor gesprek
nov21

Weigeraars vaccinatie uitgenodigd voor gesprek

De groep ouders die hun kind niet laat vaccineren groeit. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de dalende vaccinatiegraad keren om Nederlanders beter te beschermen tegen de uitbraak van ernstige infectieziekten. Kern van zijn aanpak: een extra gesprek met ouders van niet-gevaccineerde kinderen, gratis vaccinaties inhalen, het weerspreken van onjuiste informatie op social media. Verder start hij een zogenaamde vaccinatiealliantie...

Read More
Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg
nov07

Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg

De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Driekwart geeft meer geld uit dan vorig jaar. Vier van de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Ze sturen erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Gemeenten kregen vorig jaar al te maken met...

Read More
Zes gemeenten aan de slag met IJslands preventiemodel
aug17

Zes gemeenten aan de slag met IJslands preventiemodel

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat gedaan, en wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren? Zes gemeenten gaan met dit IJslands model aan de slag.  Om het gebruik terug te dringen, introduceerden de IJslanders in 1998 een nieuwe aanpak, die bekend staat als het IJslandse Preventiemodel. Inmiddels...

Read More