JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren
aug09

JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren

Eén op de zeven kinderen in ons land is te zwaar. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) staat een gezamenlijke aanpak voor tussen gemeenten, zorg-, welzijns-, onderwijs- en sportprofessionals om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen. Een effectieve aanpak, zo blijkt uit de positieve resultaten in Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. Deze gemeenten hebben de aansluiting bij JOGG inmiddels met drie...

Read More
Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept
jun15

Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij de Amsterdamse huisartsen. Voor wie het nog niet meteen weet: bij Welzijn op Recept heeft de huisarts de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een recept voor welzijn te geven, in plaats van een recept voor medicijnen of een verwijsbrief. Het succes van Welzijn op Recept zit in de welzijnscoach die fungeert als ingang tot de wijkactiviteiten. Daar zit een...

Read More
RVS pleit voor verhoging leeftijdsgrens jeugdhulp
jun07

RVS pleit voor verhoging leeftijdsgrens jeugdhulp

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies...

Read More
Training huisartsen voor ADHD-begeleiding
mrt20

Training huisartsen voor ADHD-begeleiding

Kinderpsychiater Gigi van de Loo van Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel, traint vanaf april 2018 huisartsen en praktijkondersteuners  in het voorschrijven en controleren van medicatie bij kinderen met enkelvoudige ADHD. “Kinderen met een lichte vorm van ADHD kunnen prima worden begeleid door de huisarts en diens praktijkondersteuner-ggz”, is de overtuiging van...

Read More
Dankzij inzet poh-jeugd minder doorverwijzingen en sneller hulp
mrt16

Dankzij inzet poh-jeugd minder doorverwijzingen en sneller hulp

De praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts (poh-jeugd) is een spil in de samenwerking tussen huisarts en wijkteams, dankzij diens ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in de wijk. Deze functionaris zorgt ervoor dat kinderen minder doorverwezen worden en sneller hulp krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de samenwerking van de poh-jeugd en de huisarts. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse...

Read More
Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz
mrt13

Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz

In 2016 nam het aantal jongeren dat jeugd-ggz ontving met 7 procent toe, blijkt uit cijfers van het CBS: van 362.000 in 2015 naar 388.000 jongeren in 2016. Vooral het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam steeg, maar daar staat geen daling van het aantal jongeren in de gespecialiseerde jeugd-ggz tegenover. Het grootste deel van de jongeren die jeugd-ggz ontving in 2015 en 2016 werden doorverwezen door de huisarts....

Read More
Samen beslissen: 3 goede vragen voor kinderen
jan19

Samen beslissen: 3 goede vragen voor kinderen

Ook kinderen en jongeren willen graag samen met een arts beslissen over hun eigen behandeling. Dat kan heel goed aan de hand van gerichte vragen. Onlangs zijn ‘3 goede vragen voor kinderen’ opgesteld. Dit als uitbreiding op de ‘3 goede vragen’ van de Patiëntenfederatie Nederland. Kinderen en jongeren hebben in de praktijk vaak te weinig informatie over behandelopties en de consequenties daarvan. De ‘3...

Read More
Aanpak kindermishandeling
nov24

Aanpak kindermishandeling

De week tegen Kindermishandeling loopt komend weekend af. Maar kindermishandeling gaat door. Het is een enorm probleem in onze samenleving en voor veel kinderen een afschuwelijke dagelijkse realiteit.  Voor minister Hugo de Jonge is de aanpak daarvan de komende jaren een prioriteit. “Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen.”  In het voorjaar van 2018 komt minister  De Jonge met...

Read More
Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin
sep29

Pilot in Groningen met Ondersteuner Jeugd en Gezin

Binnenkort starten op twaalf plekken in de provincie Groningen pilots met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze functionaris vormt de linking pin tussen huisarts, Centrum Jeugd & Gezin en specialistische jeugdhulp. Dit staat vermeld in de nieuwsbrief van ELANN. Doel van de pilots met inzet van een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de...

Read More
Fries succes voor poh-jeugd
sep09

Fries succes voor poh-jeugd

Bijna alle huisartsen in Leeuwarden werken met praktijkondersteuners jeugd die hen bijstaan als jongeren hulp nodig hebben. Dat leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp en daardoor tot flinke besparingen. Bijzonder is dat de gemeente de kosten voor het inhuren van deze professional en de vergoeding voor de consulten betaalt. Twee jaar geleden startte in Leeuwarden een proef met poh-jeugd en sindsdien werken bijna...

Read More