De jeugd samengevat in grafieken en cijfers

Het gaat algemeen genomen goed met de jongeren in ons land. In 2018 was er sprake van een daling van het jeugdhulpgebruik. De jeugdwerkloosheid is verder afgenomen. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is gedaald. Veel niet-westerse jongeren volgen een hoger niveau onderwijs dan het groep-8-schooladvies. En er zijn minder jeugdige verdachten  én slachtoffers van criminaliteit. Kortom, veruit de meeste maatschappelijke indicatoren...

Read More

Weigeraars vaccinatie uitgenodigd voor gesprek

De groep ouders die hun kind niet laat vaccineren groeit. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de dalende vaccinatiegraad keren om Nederlanders beter te beschermen tegen de uitbraak van ernstige infectieziekten. Kern van zijn aanpak: een extra gesprek met ouders van niet-gevaccineerde kinderen, gratis vaccinaties inhalen, het weerspreken van onjuiste informatie op social media. Verder start hij een zogenaamde vaccinatiealliantie...

Read More

Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg

De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Driekwart geeft meer geld uit dan vorig jaar. Vier van de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Ze sturen erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Gemeenten kregen vorig jaar al te maken met...

Read More

Zes gemeenten aan de slag met IJslands preventiemodel

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Hoe hebben ze dat gedaan, en wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren? Zes gemeenten gaan met dit IJslands model aan de slag.  Om het gebruik terug te dringen, introduceerden de IJslanders in 1998 een nieuwe aanpak, die bekend staat als het IJslandse Preventiemodel. Inmiddels...

Read More

JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren

Eén op de zeven kinderen in ons land is te zwaar. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) staat een gezamenlijke aanpak voor tussen gemeenten, zorg-, welzijns-, onderwijs- en sportprofessionals om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen. Een effectieve aanpak, zo blijkt uit de positieve resultaten in Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. Deze gemeenten hebben de aansluiting bij JOGG inmiddels met drie...

Read More

Overeenkomsten tussen Ouder- en kindteams en Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is inmiddels behoorlijk ingeburgerd bij de Amsterdamse huisartsen. Voor wie het nog niet meteen weet: bij Welzijn op Recept heeft de huisarts de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een recept voor welzijn te geven, in plaats van een recept voor medicijnen of een verwijsbrief. Het succes van Welzijn op Recept zit in de welzijnscoach die fungeert als ingang tot de wijkactiviteiten. Daar zit een...

Read More

RVS pleit voor verhoging leeftijdsgrens jeugdhulp

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies...

Read More

Training huisartsen voor ADHD-begeleiding

Kinderpsychiater Gigi van de Loo van Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel, traint vanaf april 2018 huisartsen en praktijkondersteuners  in het voorschrijven en controleren van medicatie bij kinderen met enkelvoudige ADHD. “Kinderen met een lichte vorm van ADHD kunnen prima worden begeleid door de huisarts en diens praktijkondersteuner-ggz”, is de overtuiging van...

Read More

Dankzij inzet poh-jeugd minder doorverwijzingen en sneller hulp

De praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts (poh-jeugd) is een spil in de samenwerking tussen huisarts en wijkteams, dankzij diens ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in de wijk. Deze functionaris zorgt ervoor dat kinderen minder doorverwezen worden en sneller hulp krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de samenwerking van de poh-jeugd en de huisarts. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse...

Read More

Jeugdwet geen invloed op aantal kinderen in jeugd-ggz

In 2016 nam het aantal jongeren dat jeugd-ggz ontving met 7 procent toe, blijkt uit cijfers van het CBS: van 362.000 in 2015 naar 388.000 jongeren in 2016. Vooral het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam steeg, maar daar staat geen daling van het aantal jongeren in de gespecialiseerde jeugd-ggz tegenover. Het grootste deel van de jongeren die jeugd-ggz ontving in 2015 en 2016 werden doorverwezen door de huisarts....

Read More